Door:
IPS Nieuws

13 februari 2013

Categorieën

Tags

grote-oceaan( IPS ) Internationale politici hebben een commissie opgericht die praktische oplossingen moet zoeken voor de teloorgang van de oceanen. De ‘Global Ocean Commission’ wil de gezondheid en de productiviteit van de oceanen herstellen. De namen achter het initiatief zijn niet van de minste: de commissie wordt voorgezeten door de voormalige president van Costa Rica, José María Figueres, voormalig Brits minister van Buitenlandse Zaken David Miliband en de Zuid-Afrikaanse minister Trevor Manuel. In de commissie zetelen voormalige staatshoofden, ministers van Buitenlandse Zaken, topindustriëlen en ontwikkelingsdeskundigen. De commissie begint met een opsomming van de belangrijkste bedreigingen voor de internationale wateren, die bijna de helft van het aardoppervlak beslaan, maar door geen enkel land beheerd worden. De oceanen kreunen onder overbevissing, schade aan het milieu, de klimaatverandering en verzuring. Begin 2014 wil de commissie aanbevelingen formuleren, net voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de discussie over biodiversiteit in oceanen begint. Essentieel voor de mens ‘De wereld moet dringend een betere manier vinden om de oceanen te beheren, te stoppen met de kostbare rijkdommen te misbruiken en de bescherming van de oceaan voor deze en toekomstige generaties te verzekeren’, zegt Figueres. ‘De oceanen zijn essentieel voor de gezondheid en het welzijn van iedereen. Ze genereren de helft van de zuurstof die we inademen en halen een kwart van onze CO2-uitstoot uit de atmosfeer. Toch slagen we er niet in ze naar waarde te schatten. De Global Ocean Commission zal die waarde belichten en manieren aanreiken waarop we de rijkdommen natuurlijk kunnen beheren.’ Daarvoor denkt de commissie nu al aan nieuwe internationale verdragen, omdat de technologische ontwikkelingen het dertig jaar oude VN-Zeerechtverdrag hebben ingehaald. ‘Het VN-Zeerechtverdrag was een belangrijke prestatie’, zegt Miliband. ‘Maar we hebben dringend behoefte aan een nieuw beheerskader met doelstellingen voor de oceanen van vandaag. De oceanen leveren voedsel voor miljarden mensen, genereren economische rijkdom, banen en handel. Als we het beheer goed krijgen, betekent dat zowel economische als ecologische vooruitgang.’ De commissie komt volgende maand voor het eerst samen in Kaapstad. Door:

Wacht nou eens op de hulpvraag!

Door Anika Altaf | 29 mei 2020

Bij deze COVID-19 crisis initiëren ontwikkelingsorganisaties allerlei acties in tientallen landen in Azië en Afrika. Maar sluiten die wel aan op waar mensen behoefte aan hebben en zijn deze wel kosteneffectief? Anika Altaf en Betteke de Gaay Fortman pleiten ervoor om niet in oude reflexen terug te vallen, maar nauwgezet uit te zoeken wat de hulpvraag is en goed te luisteren naar de mensen om wie het gaat.

Lees artikel

Corona steun via particuliere initiatieven

Door Marc Broere | 28 mei 2020

Niet alleen grote organisaties zijn actief met het geven van noodhulp tijdens de coronacrisis. Wilde Ganzen is een speciaal corona fonds gestart voor Nederlandse particuliere initiatieven en hun lokale partners. Zij zitten vaak in haarvaten van de samenleving en kunnen de meest gemarginaliseerde groepen bereiken.

Lees artikel

5 kernwaarden voor inclusieve waardeketens

Door Maria van der Heide | 27 mei 2020

De coronacrisis biedt kansen om te praten over wat het begrip waarde echt betekent in waardeketens, schrijven Maria van der Heide en Danielle Hirsch in deze opiniebijdrage. Waarde wordt nu uitgedrukt in economische termen als winst en groei. Maar wat hebben we aan winst en groei als de grondstoffen op zijn, mensen onbeschermd op straat staan en het klimaat de aarde onleefbaar maakt? Er zijn waardeketens, die wél werken en waar waarde een veel breder begrip is. 5 kernwaarden voor inclusieve waardeketens.

Lees artikel