Door:
Emma-Jane Tolenaar

29 januari 2013

Categorieën

Tags

enoughfoodif-1358896625_600Woensdag 30 januari vindt de lancering van de if-campagne plaats. Deze Britse campagne is een samenwerkingsproject van 100 Britse ontwikkelingsorganisaties en religieuze organisaties die samen de strijd tegen honger aan willen gaan. Naar eigen zeggen is het de grootste campagne sinds Make Poverty History. Met de steun van grote namen als Desmond Tutu en Bill Gates, en verschillende Britse beroemdheden zoals Orlando Bloom en de jongens van One Direction, willen de campagnevoerders dat de Britse minister-president, David Cameron, zijn voorzitterschap van de G8 gebruikt om honger en ondervoeding weer op de agenda te zetten. De if-campagne treed in de voetsporen van het grootse Make Poverty History dat in 2005 miljoenen mensen wereldwijd wist te bereiken met de roep om meer hulp, kwijtschelding van schulden en eerlijke handel. Deze keer zijn honger en ondervoeding het thema van de campagne, maar dit wordt rechtstreeks gekoppeld aan de onderliggende problematiek: landgrabbing, belastingontwijking, en een gebrek aan transparantie bij investeringen in arme landen.  De coalitie, bestaande uit onder andere Oxfam, Save the Children, One, Christian Aid en Tearfund, wil dat er meer geld beschikbaar komt voor voedingsprogramma’s en kleine boeren. Ook moet de Britse overheid volgens hen strenger toezicht houden op bedrijven die belasting ontduiken in arme landen. Daarnaast moet de internationale handel in grond die schadelijk is voor de bevolking en het milieu stoppen, en moet de Wereldbank de invloed van haar financiering van dergelijke deals herzien. Regeringen en investeerders zouden gedwongen moeten worden om opener te zijn over hun investeringen in arme landen. Tenslotte wil de campagne dat de Britse overheid wetgeving opstelt die garandeert dat 0,7% van het BNP aan ontwikkelingssamenwerking wordt besteed. Tutu, een van de meest gerenommeerde boegbeelden van de campagne, zei in een toespraak: ‘Honger is geen ongeneeslijke ziekte of een onvermijdbaar tragedie. Wij kunnen er voor zorgen dat geen enkel kind met honger naar bed gaat. Wij kunnen er voor zorgen dat moeders zichzelf niet meer uit hoeven te hongeren om hun gezinnen te kunnen voeden. Wij kunnen levens redden. Wij kunnen dit alles realiseren, Als we bereid zijn om er iets aan te doen.’ ‘Als we onze leiders uitdagen om actie te ondernemen. Als   ze naar ons luisteren. Het is tijd dat de beleidsmakers van deze wereld het juiste besluit maken over honger. Het is tijd dat we een einde maken aan het onnodige lijden dat wordt veroorzaakt door het falen van het huidige voedselsysteem. Wij kunnen er voor zorgen dat honger tot het verleden behoort als we nu actie ondernemen.’ De lancering van de campagne gaat hand in hand met de publicatie van een nieuwe rapport: Enough Food for Everyone If. Ondanks grote vorderingen op het gebied van armoede en honger in de afgelopen 10 jaar gaat een op de acht personen elke avond met honger naar ben en sterven er elk jaar sterven 2,3 miljoen kinderen aan ondervoeding.  Daarnaast schatten de campagnevoerders dat  28% van de kinderen in ontwikkelingslanden ondergewicht heeft of onvolgroeid is door ondervoeding. De organisatoren hopen dat de if-campagne het succes van Make Poverty History zal evenaren. Tijdens deze campagne kwamen miljoenen mensen wereldwijd in actie. Wel zorgen de huidige economische situatie en de hulpmoeheid er volgens de organisatoren voor dat het moeilijker is om deze campagne te laten slagen. Klik hier voor de website en het promotiefilmpje van de if-campagne.

Een klimaatlijst voor Kaag

Door Joris Tielens | 13 september 2019

Stoppen met subsidies en exportkredieten voor fossiele brandstoffen, het beprijzen van CO2 en het tegengaan van belastingontduiking door de fossiele industrie. Het zijn een aantal zaken waarvoor minister Kaag internationaal moet pleiten tijdens de klimaattop in New York op 23 september, volgens de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV).

Lees artikel

De vergeten klimaattafel

Door Joris Tielens | 04 september 2019

Het klimaatakkoord is veelbesproken, maar de helft van de ‘Nederlandse’ CO2-uitstoot blijft onderbelicht: die in het buitenland. Valt klimaatverandering te beperken door geen subsidies meer te geven aan de fossiele industrie, door meer klimaatdiplomatie? Heleen de Coninck en Marcel Beukeboom kijken voorbij de grenzen.

Lees artikel

Opinie: ‘Brief minister Kaag over maatschappelijk middenveld: analytisch zwak en weinig ambitieus’

Door Fons van der Velden | 09 juli 2019

Het is een groot goed dat de Nederlandse overheid zoveel fondsen ter beschikking stelt voor de versterking van maatschappelijke organisaties en maatschappelijk middenveld, schrijft Fons van der Velden in deze opiniebijdrage naar aanleiding van de kamerbrief van minister Kaag. Maar hij vindt de brief analytisch zwak en van weinig ambitie getuigen. Wat had beter gekund?

Lees artikel