Door:
Céline Hoeks

21 november 2012

Categorieën

Tags

Vijf weken stond de website van Vice Versa in het teken van Smart Aid. Welke innovatie is nodig om een topsector internationale samenwerking te zijn? Zo luidde de hamvraag. Aankomende donderdag 22 november organiseren Cordaid en Vice Versa het Smart Aid LIVE debat in de Koninklijke Stadsschouwburg in Den Haag. Met sprekers als Ralf Bodelier, Stefan Verwer, Sara Kinsbergen, Jack van Ham, René Grotenhuis, Amma Asante en Vera Peerdeman, en de politieke woordvoerders Ingrid de Caluwé (VVD), Marit Maij (PvdA), Sjoerd Sjoerdsma (D66) en Agnes Mulder (CDA). Op het vlak van internationale samenwerking heeft Nederland lange tijd een voortrekkersrol gespeeld. Kunnen we in het licht van de huidige bezuinigingen deze rol behouden? Naast de veranderende houding van de overheid, verandert ook de samenleving en de wereld om ons heen. De intrede van nieuwe spelers, waaronder het bedrijfsleven, de verschuivende mondiale verhoudingen en de groei van digitale mogelijkheden dagen ons constant uit om op een nieuwe wijze naar internationale samenwerking te kijken. Zoeken we het dichter bij huis, dan dient de sector ook innovatieve manieren te bedenken om de Nederlandse burger weer actief bij het werk overzee te betrekken. A way of life Een scala aan onderwerpen, waarover tientallen professionals van binnen én buiten de sector in het online Smart Aid-debat hun gedachten hebben gedeeld. Op zoek naar innovatie en vernieuwing. Innovatie is hierbij geen eenmalige verandering, maar een continue proces, a way of life.  Hoe kunnen we als sector internationale samenwerking ons deze manier van leven nog beter eigen maken? Het was een inspirerend online debat met nieuwe inzichten, invalshoeken en perspectieven. Zoals bij elke zoektocht naar vernieuwing heeft het debat vragen geduid, maar juist ook vele nieuwe vragen in het leven geroepen. Een goede aanloop dus voor het Smart Aid LIVE debat van Cordaid en Vice Versa, dat aankomende donderdag 22 november plaats zal vinden in de Koninklijke Stadsschouwburg te Den Haag. Het belooft een interessante namiddag te worden, waarbij we de eerste concrete invulling zullen geven aan Smart Aid, ofwel slimme hulp. Geen moment om bij de pakken neer te zitten of te redetwisten over de bezuinigingen, maar een blik vooruit op de vele mogelijkheden tot vernieuwing en innovatie! Debatteren en concretiseren Hoe concretiseren oud-directeur Jack van Ham van ICCO en het Rode Kruis, en promovendus  Sara Kinsbergen aan het Centre for International Development Issues Nijmegen (CIDIN) het idee van een better world campus? Hoe beogen Vera Peerdeman van fondsenwervingsbureau Nassau en schrijfster van het Handboek Friendraising, en Ralf Bodelier, gepromoveerd op het thema mondiaal burgerschap, de Nederlandse burger weer te betrekken bij vraagstukken over internationale samenwerking. En hoe spelen directeur René Grotenhuis van Cordaid en directeur Stefan Verwer van lokaalmondiaal en Coolpolitics in op de veranderende internationale verhoudingen? Onder leiding van de presentatoren Lau Schulpen van het CIDIN, en Brigitte Mugiraneza, directeur van LYNCKX en oprichter en voorzitter van United Wisdom Africa Foundation, zoeken de sprekers samen met de politieke woordvoerders in drie debatrondes naar antwoorden op deze en andere vragen. In de vierde debatronde zullen PvdA’er Marit Maij, VVD’er Ingrid de Caluwé, D66’er Sjoerd Sjoerdsma en CDA’er Agnes Mulder in debat gaan met elkaar. Wat is de visie van de Kamerleden op Smart Aid en hoe hopen zij deze te vertalen naar de praktijk? Als woordvoerders voor Ontwikkelingssamenwerking zullen zij immers de strijd in de Tweede Kamer aan moeten gaan om Smart Aid voeten in de aarde te geven. Als kroon op de vier debatrondes reikt Amma Asante, zelfstandig adviseur op de thema’s ontwikkeling en migratie, de Smart Aid Award uit aan het meest innovatieve idee uit het publiek. We sluiten de avond af met een feestelijke borrel waarin er de ruimte is om verder te borduren op de nieuwe en innovatieve opgedane ideeën. Wilt u ook bij het Smart Aid LIVE debat aanwezig zijn? Er zijn nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Meld u aan via Céline Hoeks: celine[a]lokaalmondiaal.net

De erfenis van vier bevlogen vrouwelijke ministers

Door Paul Hoebink | 07 juli 2020

Vier vrouwelijke ministers van Ontwikkelingssamenwerking sloegen eind vorige eeuw de handen ineen met de ‘Utstein-4’. De Nederlandse Eveline Herfkens was een van hen. Wat hebben zij samen bereikt? Herfkens’ long time partner in life and work poogt in zijn nieuwste boek de balans op te maken, maar raakt verstrikt in de feiten.

Lees artikel

‘Opgeven is erger dan verliezen’

Door Marc Broere | 29 juni 2020

Carolyne Ndalilah, directeur van de spraakmakende Keniaanse jongerenorganisatie TYSA, helpt jongeren zichzelf én de uitdagingen van hun gemeenschap te leren kennen. ‘Wat onze samenleving nodig heeft, zijn jongeren die voorbij de dag van morgen denken; die het als een uitdaging zien het onmogelijke uit te proberen.’

Lees artikel

In coronatijd schiet de noodhulpsector terug in oude reflexen

Door Sarah Haaij | 18 juni 2020

Noodhulp moet effectiever en meer lokaal worden georganiseerd, sprak de internationale gemeenschap in 2016 af. Voortaan zou een kwart van het hulpgeld zo direct mogelijk naar lokale partners gaan. De kloof met de praktijk is ‘schokkend’: o,1 procent van het corona-noodhulpgeld gaat rechtstreeks naar lokale ngo’s, voor wie inspraak en toegang tot fondsen tijdens de pandemie nog moeilijker lijkt te worden.

Lees artikel