Door:
IPS Nieuws

2 november 2012

Categorieën

Tags

IPS – Nu de Millenniumdoelen (MDG’s) hun deadline in 2015 naderen, bezinnen de Verenigde Naties (VN) zich op een ander langetermijn-actieplan: de nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s). De SDG’s (Sustainable Development Goals) moeten na 2015 het richtsnoer worden voor ontwikkeling en milieu. Als onderdeel van het intergouvernementele proces gaat de Algemene Vergadering van de VN een nog nader te benoemen werkgroep instellen van dertig landen, die de doelen voor na 2015 moet opstellen. De aanbevelingen van deze groep worden uiteindelijk geïntegreerd in die van een Panel van Eminente Personen met de Indonesische president Susilo Bambang Yudhoyono (voorzitter), de Liberiaanse president Ellon Johnson Sirleaf en de Britse premier David Cameron. Meena Raman, juridisch adviseur van het Third World Network in Penang, zegt dat de agenda voor na 2015 gebaseerd moet zijn op een analyse van de factoren die de ontwikkeling in arme landen hinderen of bedreigen. ‘Eenvoudigweg doelen stellen, zoals aanvankelijk met de MDG’s het geval was, werkt duidelijk onvoldoende.’ Economische crisis De acht Millenniumdoelen richten zich op het verminderen van armoede en honger, universeel basisonderwijs, vrouwenemancipatie, reductie van moeder- en kindersterfte, het uitbannen van hiv/aids, malaria en andere ziekten, duurzaam milieubeleid en een wereldwijd partnerschap voor ontwikkeling. De meeste ontwikkelingslanden zullen naar verwachting een aantal doelen, of de meeste doelen, niet halen voor 2015. Raman noemt als factoren die de ontwikkelingen kunnen ondermijnen, onder meer het onstabiele en speculatieve financiële systeem, oneerlijke handel – inclusief vrijhandelsakkoorden die de belangen van het Zuiden schaden, en mechanismen die de verhouding tussen investeerders en de staat bepalen. Zo kunnen bedrijven regeringen voor de rechter dagen als ze belangrijke besluiten nemen die in het publieke belang zijn. Ook intellectuele eigendomsrechten hinderen de technologieoverdracht en verhogen de kosten van essentiële middelen. ‘Dat alles wordt verergerd door de wereldwijde economische crisis, die de ontwikkeling verder belemmert.’ Holistische benadering Op de vraag of de SDG’s zich meer op milieu en duurzame ontwikkeling gaan richten (zoals de naam doet vermoeden) of op aangescherpte MDG’s, zegt Manish Bapna, directeur van het World Resources Institute, dat er twee sporen worden gevolgd. Die kunnen uiteindelijk samenkomen in een raamwerk waarin duurzaamheid wordt gestimuleerd zonder het belang van armoedereductie en welzijn te miskennen. De onderwerpen die op tafel liggen variëren van biodiversiteit, oceanen, duurzame steden en nieuwe consumptiepatronen tot MDG-achtige doelen gericht op armoedebestrijding, gezondheid, onderwijs en gender, zegt hij. Verder zijn er verschillende groepen die pleiten voor toevoeging van bijzondere onderwerpen zoals vrede, de private sector en klimaatrechten. ‘De uitdaging ligt erin doelen te formuleren die beperkt zijn in aantal en eenvoudig en gericht zijn. Prioriteiten stellen is essentieel voor succes’, zegt Bapna. Raman van Third World Network benadrukt het belang van een holistische benadering. Er is meer nodig dan alleen een focus op specifieke doelen. ‘Het gaat ook om hoe die doelen bereikt moeten worden’, zegt ze.

‘Opgeven is erger dan verliezen’

Door Marc Broere | 29 juni 2020

Carolyne Ndalilah, directeur van de spraakmakende Keniaanse jongerenorganisatie TYSA, helpt jongeren zichzelf én de uitdagingen van hun gemeenschap te leren kennen. ‘Wat onze samenleving nodig heeft, zijn jongeren die voorbij de dag van morgen denken; die het als een uitdaging zien het onmogelijke uit te proberen.’

Lees artikel

In coronatijd schiet de noodhulpsector terug in oude reflexen

Door Sarah Haaij | 18 juni 2020

Noodhulp moet effectiever en meer lokaal worden georganiseerd, sprak de internationale gemeenschap in 2016 af. Voortaan zou een kwart van het hulpgeld zo direct mogelijk naar lokale partners gaan. De kloof met de praktijk is ‘schokkend’: o,1 procent van het corona-noodhulpgeld gaat rechtstreeks naar lokale ngo’s, voor wie inspraak en toegang tot fondsen tijdens de pandemie nog moeilijker lijkt te worden.

Lees artikel

Vluchtelingen en migranten in de klem van corona en falend beleid

Door Frank van Lierde | 16 juni 2020

Wereldwijd raakt de coronacrisis migranten, ontheemden en vluchtelingen misschien nog wel het hardste. Ook in Nederland. Asielprocedures staan stil, opvangcentra zitten vol, en wie al wat verdiende verdient bijna niets meer. Migratie-expert Bob van Dillen geeft uitleg en komt met oplossingen en aanbevelingen.

Lees artikel