Door:
Sanne van Grafhorst

1 oktober 2012

Categorieën

Tags

Netwerkorganisatie Agri Pro Focus hield afgelopen vrijdag in Burgers Zoo een evenement over voedselveiligheid en agrarisch ondernemerschap. Christiaan Rebergen, plaatsvervangend Directeur-Generaal Internationale Samenwerking bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, hield er een speech. ‘Momenteel zitten we in een overgangsperiode, tussen twee kabinetten in. Het gerucht gaat dat er één minister komt voor buitenlandse handel en internationale samenwerking.’ Het was één van de meest verrassende opmerkingen van Christiaan Rebergen, afgelopen vrijdag op het Agri Pro Focus evenement en er werd nadien door de aanwezigen volop over gespeculeerd. Zeker gezien de discussie tussen de VVD en de PvdA over de aanstelling van hetzij een minister voor buitenlandse handel, hetzij een minister voor ontwikkelingssamenwerking. Volgens Rebergen is de kans dus aanwezig dat de posten vervuld gaan worden door één en dezelfde persoon. Ook Bernard Wientjes (VNO/NCW) opperde dit afgelopen donderdag avond in Nieuwsuur, waarbij hij benadrukte dat ontwikkelingshulp vooral noodhulp betreft en al het overige van ontwikkelingssamenwerking onder buitenlandse handel kan vallen. Dilemma’s Wat houdt het in als dit inderdaad gebeurt? ‘Het samenvoegen van deze posten betekent dat twee belangen in elkaars vaarwater terecht komen,’ vertelt Antoon Blokland van BBO. ‘Aangezien handel een onderdeel vormt van de internationale samenwerkingsagenda, is er in principe enige logica voor deze stap te vinden.’ Wel roept het een aantal vragen op, volgens Blokland. ‘Uit de begroting voor 2013 blijkt dat de Internationale Publieke Goederen (de zogenaamde IPG’s) meer verweven worden met het buitenlandbeleid. Een ministerpost voor handel en internationale samenwerking zou dit kunnen omvatten. De overige thema’s van ontwikkelingssamenwerking, zoals gezondheidszorg en noodhulp, zouden dan onder de staatssecretaris van ontwikkelingssamenwerking kunnen blijven.’ Welk ministerie? Blokland vervolgt: ’Een vraag is onder welke ministerie deze nieuwe minister terecht komt: Buitenlandse Zaken of Economische Zaken, Landbouw & Innovatie? Als het aan de VVD ligt waarschijnlijk onder de laatste. De PvdA zal meer richting Buitenlandse Zaken denken, aangezien zij de internationale samenwerking op publieke goederen benadrukken. Handel is daar namelijk één van, naast grondstoffen, migratie en veiligheid. Een andere optie is dat de staatssecretaris voor ontwikkelingssamenwerking aanblijft binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken en de minister voor internationale handel en samenwerking onder EL&I gaat vallen.’ Bovendien vraagt Blokland zich af welke partij dan een minister voor deze post zal leveren als deze stap officieel wordt genomen. ‘Het maakt een groot verschil of een VVD’er of een PvdA’er deze taak op zich neemt. Een minister van de VVD zal zich waarschijnlijk meer richten op handel, en een PvdA’er meer op internationale samenwerking. In de uitvoering van deze posten zal de politieke kleur zichtbaar worden.’

‘Opgeven is erger dan verliezen’

Door Marc Broere | 29 juni 2020

Carolyne Ndalilah, directeur van de spraakmakende Keniaanse jongerenorganisatie TYSA, helpt jongeren zichzelf én de uitdagingen van hun gemeenschap te leren kennen. ‘Wat onze samenleving nodig heeft, zijn jongeren die voorbij de dag van morgen denken; die het als een uitdaging zien het onmogelijke uit te proberen.’

Lees artikel

In coronatijd schiet de noodhulpsector terug in oude reflexen

Door Sarah Haaij | 18 juni 2020

Noodhulp moet effectiever en meer lokaal worden georganiseerd, sprak de internationale gemeenschap in 2016 af. Voortaan zou een kwart van het hulpgeld zo direct mogelijk naar lokale partners gaan. De kloof met de praktijk is ‘schokkend’: o,1 procent van het corona-noodhulpgeld gaat rechtstreeks naar lokale ngo’s, voor wie inspraak en toegang tot fondsen tijdens de pandemie nog moeilijker lijkt te worden.

Lees artikel

Vluchtelingen en migranten in de klem van corona en falend beleid

Door Frank van Lierde | 16 juni 2020

Wereldwijd raakt de coronacrisis migranten, ontheemden en vluchtelingen misschien nog wel het hardste. Ook in Nederland. Asielprocedures staan stil, opvangcentra zitten vol, en wie al wat verdiende verdient bijna niets meer. Migratie-expert Bob van Dillen geeft uitleg en komt met oplossingen en aanbevelingen.

Lees artikel