Door:
Jack van Ham

24 augustus 2012

Categorieën

Het CDA gokt weer verkeerd, stelt Jack van Ham in deze vrijdagmiddagborrel. Met meer Europa en minder ontwikkelingssamenwerking lijkt de fractievoorzitter van het CDA de strijd aan te gaan ‘over rechts.’ In tijden van grote crises en verkiezingen wordt alles vloeibaar. ‘Meer Europa en minder Ontwikkelingssamenwerking’ lijkt bijvoorbeeld de nieuwe werkelijkheid van het CDA, of in ieder geval van haar fractievoorzitter. Opvallend, ‘de hoeder van ‘t hart en de moraal’ gaat de strijd aan over rechts. In twee prachtige artikelen, nota bene op dezelfde pagina, in het NRC van dinsdag 22 augustus 2012, wordt duidelijk waarom het CDA mijns inziens (weer) verkeerd gokt. Het eerste gaat over ontwikkelingssamenwerking en is geschreven door een aantal ‘sociale’ maar toch ook vooral praktische liberalen, die afstand nemen van de onzalige draai die de VVD de afgelopen jaren heeft gemaakt. Van een open naar de wereld gekeerde samenleving tovert de VVD Nederland terug naar de jaren van isolement en afzondering. Juist een economie als die van Nederland dient de aansluiting met de wereld niet te verliezen en met alle mogelijke middelen en partijen voor te lopen in de mondiale ontwikkeling. Ontwikkelingssamenwerking hoort daar niet alleen bij, het is een van de meest prominente activiteiten. Zo Buma, nu jij weer. Nieuwe wereldkolonisators Over Europa, meer Europa gaat het tweede artikel. Een prachtig spotje van de FNV geeft aan waarom Emile Roemer de juiste analyse maakt. Niet de aangesloten staten (op een enkele uitzondering na) hebben de huidige financiële en economische malaise veroorzaakt, maar banken, financiële instellingen en het chronisch gebrek aan toezicht in een totaal opgefokte economie van de schulden. Dat wordt nu opgelost door wereldwijd, en met name in Europa,  collectieve voorzieningen, vangnetten, pensioenen etc.  uit te kleden en de herwonnen  gelden naar banken te laten vloeien. Banken en hun managers, Oligarchen uit de nieuwe economieën met in hun kielzog voetbalclubs, de nieuwe ranzige rijken in onze wereld. De rest krijgt zo langzamerhand het nakijken Sluipend werden zij de afgelopen decennia de nieuwe wereldkolonisators. Niet door bruut geweld of oorlogvoering maar door subtiele criminele financiële producten, internet, machtsovernames zonder adequate democratische controle. Zij hebben volop geprofiteerd van hun randmisdadige handelingen en de bevolkingen van de wereld draaien er voor op. De banken gaan vrijuit, to big to fail, de bevolking betaalt. Buma, heb je nog meer moraal nodig? Meer Europa, zeker maar niet om collectief de bevolking af te knijpen en dit dan structurele veranderingen voor de toekomst te noemen. Vergeet niet wie de crises veroorzaakt. Daar moeten de maatregelen in eerste instantie worden genomen. De wereld herschikken De afgelopen 10 jaar leek er meer optimisme over internationale ontwikkelingen. Hulp werd samenwerking. Belang werd gemeenschappelijk belang. Roofbouw werd duurzaamheid. Armoede werd perspectief.  Laten we positief blijven over deze ontwikkelingen en er vooral keihard en met veel creativiteit aan werken om het te realiseren. Ook al leven we in een tijd waar 20 % van de wereldbevolking (nog steeds) het beheer heeft over 80% van de opbrengsten. Stap voor stap moeten we dat kunnen herschikken en de wereld wat leefbaarder maken. Wat we niet kunnen en mogen toestaan is dat die vooruitgang in een zeer korte periode om zeep wordt geholpen door zich crimineel gedragende instellingen die louter voor puissante rijkdom en eigen gewin wensen te gaan. Daarvoor moet ook ngo’s bij tijd en wijlen en vooral rond verkiezingen weer eens de straat op, laten horen wat is aangericht en hoe mensenrechten worden verkwanseld. Dat geluid zou je van Buma moeten horen, toch? Jack van Ham is bestuurslid van lokaalmondiaal/coolpolitics en schreef deze column op persoonlijke titel.

Samenspraak en Tegenspraak was vrij revolutionair

Door Joris Tielens | 19 november 2019

Deze maand komt minister Kaag met nieuw beleid voor steun aan ngo’s, als vervolg op het programma Samenspraak en Tegenspraak, dat volgend jaar afloopt. Vice Versa kijkt in een lange reeks artikelen terug op de strategische partnerschappen. Vandaag: de introductie.

Lees artikel

‘Sport is een levensles’

Door Marc Broere | 18 november 2019

Voor Mariam Twahir is sport het beste gereedschap voor vredesopbouw. Ze is coach in een sloppenwijk in Nairobi, met meer meisjes dan jongens onder haar hoede. ‘Op het veld is er geen conflict en vergeten ze waar ze vandaan komen.’

Lees artikel

Curaçao op een tweesprong

Door Ayaan Abukar | 15 november 2019

De vlucht uit Venezuela gaat soms per bootje, naar het dichtbije Curaçao. Daar leidt het tot vertwijfeling: de weerslag is xenofobie èn solidariteit, een tekort aan kennis, vrees bij de Venezolanen – en stilte vanuit Den Haag. ‘Zonder politiek leiderschap gaan verhalen een eigen leven leiden.’ Ayaan Abukar vloog erheen en ging in gesprek.

Lees artikel