Skip to content

 

Door:
Jack van Ham

24 augustus 2012

Categorieën

Het CDA gokt weer verkeerd, stelt Jack van Ham in deze vrijdagmiddagborrel. Met meer Europa en minder ontwikkelingssamenwerking lijkt de fractievoorzitter van het CDA de strijd aan te gaan ‘over rechts.’ In tijden van grote crises en verkiezingen wordt alles vloeibaar. ‘Meer Europa en minder Ontwikkelingssamenwerking’ lijkt bijvoorbeeld de nieuwe werkelijkheid van het CDA, of in ieder geval van haar fractievoorzitter. Opvallend, ‘de hoeder van ‘t hart en de moraal’ gaat de strijd aan over rechts. In twee prachtige artikelen, nota bene op dezelfde pagina, in het NRC van dinsdag 22 augustus 2012, wordt duidelijk waarom het CDA mijns inziens (weer) verkeerd gokt. Het eerste gaat over ontwikkelingssamenwerking en is geschreven door een aantal ‘sociale’ maar toch ook vooral praktische liberalen, die afstand nemen van de onzalige draai die de VVD de afgelopen jaren heeft gemaakt. Van een open naar de wereld gekeerde samenleving tovert de VVD Nederland terug naar de jaren van isolement en afzondering. Juist een economie als die van Nederland dient de aansluiting met de wereld niet te verliezen en met alle mogelijke middelen en partijen voor te lopen in de mondiale ontwikkeling. Ontwikkelingssamenwerking hoort daar niet alleen bij, het is een van de meest prominente activiteiten. Zo Buma, nu jij weer. Nieuwe wereldkolonisators Over Europa, meer Europa gaat het tweede artikel. Een prachtig spotje van de FNV geeft aan waarom Emile Roemer de juiste analyse maakt. Niet de aangesloten staten (op een enkele uitzondering na) hebben de huidige financiële en economische malaise veroorzaakt, maar banken, financiële instellingen en het chronisch gebrek aan toezicht in een totaal opgefokte economie van de schulden. Dat wordt nu opgelost door wereldwijd, en met name in Europa,  collectieve voorzieningen, vangnetten, pensioenen etc.  uit te kleden en de herwonnen  gelden naar banken te laten vloeien. Banken en hun managers, Oligarchen uit de nieuwe economieën met in hun kielzog voetbalclubs, de nieuwe ranzige rijken in onze wereld. De rest krijgt zo langzamerhand het nakijken Sluipend werden zij de afgelopen decennia de nieuwe wereldkolonisators. Niet door bruut geweld of oorlogvoering maar door subtiele criminele financiële producten, internet, machtsovernames zonder adequate democratische controle. Zij hebben volop geprofiteerd van hun randmisdadige handelingen en de bevolkingen van de wereld draaien er voor op. De banken gaan vrijuit, to big to fail, de bevolking betaalt. Buma, heb je nog meer moraal nodig? Meer Europa, zeker maar niet om collectief de bevolking af te knijpen en dit dan structurele veranderingen voor de toekomst te noemen. Vergeet niet wie de crises veroorzaakt. Daar moeten de maatregelen in eerste instantie worden genomen. De wereld herschikken De afgelopen 10 jaar leek er meer optimisme over internationale ontwikkelingen. Hulp werd samenwerking. Belang werd gemeenschappelijk belang. Roofbouw werd duurzaamheid. Armoede werd perspectief.  Laten we positief blijven over deze ontwikkelingen en er vooral keihard en met veel creativiteit aan werken om het te realiseren. Ook al leven we in een tijd waar 20 % van de wereldbevolking (nog steeds) het beheer heeft over 80% van de opbrengsten. Stap voor stap moeten we dat kunnen herschikken en de wereld wat leefbaarder maken. Wat we niet kunnen en mogen toestaan is dat die vooruitgang in een zeer korte periode om zeep wordt geholpen door zich crimineel gedragende instellingen die louter voor puissante rijkdom en eigen gewin wensen te gaan. Daarvoor moet ook ngo’s bij tijd en wijlen en vooral rond verkiezingen weer eens de straat op, laten horen wat is aangericht en hoe mensenrechten worden verkwanseld. Dat geluid zou je van Buma moeten horen, toch? Jack van Ham is bestuurslid van lokaalmondiaal/coolpolitics en schreef deze column op persoonlijke titel.

De democratie moet leveren wat ze belooft 

Door Marc van Dijk | 05 februari 2020

In het Westen staat de democratie onder druk, in het mondiale Zuiden is ze als ideaal aan slijtage onderhevig. Experts uit drie continenten bieden bouwstenen, voor democratie voorbíj verkiezingen, een sociaal pact en een democratische nationale identiteit. ‘Doorbreek de dynamiek die nu dominant is: “de sterkste steeds sterker maken”.’ 

Lees artikel

In Mali is water een levensstroom

Door Marc Broere | 03 februari 2020

Hoe help je ngo’s en burgers in Mali beter voor hun rechten op te komen als het gaat om water en sanitatie? Het partnerschap Watershed gebruikt een heel palet aan activiteiten om de grondoorzaken op te lossen. ‘Je kunt migratie of geweld niet stoppen, als je het waterprobleem niet óók aanpakt.’

Lees artikel

En wat als Rutger Bregman los zou gaan op internationale samenwerking?

Door Dirk Jan Koch | 30 januari 2020

In deze column-serie licht Dirk-Jan Koch eens per twee maanden een onderwerp uit waar hij mee bezig is in het kader van zijn onderzoeksproject ‘ongeplande effecten van internationale samenwerking’. Deze keer: wat zijn de bijwerkingen van de verzakelijking van de sector?

Lees artikel
Scroll To Top