Door:
Vice Versa

9 augustus 2012

Categorieën

Tags

Initiatieven van gelijkgestemde individuen: die horen bij de internationale opleving van grassroots movements, in oude en nieuwe vormen. Vreemden vinden elkaar online om diensten te ruilen, maar denk ook aan crowdfunding als een manier om ontwikkelingsprojecten ver weg te financieren. Het gaat om verandering van onderop, stap voor stap. Een kleine revolutie, ook al zijn de doelen groot en de mensen om wie het draait talrijk. Is het wel reëel om op deze bottom-up manier aan vrede of aan een duurzame maatschappelijke orde te werken? Of kan zo’n verandering alleen van bovenaf komen? Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat een kleine verandering in de directe omgeving wel degelijk het begin kan zijn van een grote ommekeer. Juist de kleinschaligheid en veelvormigheid van grassroots spreekt aan. Op het Vredesdagensymposium onderzoeken we deze vorm van activisme met het oog op een betere wereld. Al die punten op de aarde waar gewerkt wordt aan verandering vormen een stevig netwerk, maar kunnen ook druppels op een gloeiende plaat lijken. Hoe zijn lokale initiatieven te verbinden met bestaande structuren? Kan de wetenschap helpen ze te verankeren, zodat ze een lang leven beschoren zijn? De Universitaire Vredesdagen zijn in het leven geroepen door Nobelprijswinnaars. De UU organiseert dit symposium jaarlijks om te laten zien hoe wetenschap kan worden ingezet voor vrede in plaats van oorlogsvoering.

Programma

Beide onderdelen zijn los van elkaar te volgen. Middagprogramma Na een inleiding door Anna Chojnacka (oprichter van de 1%CLUB) kun je in twee sessies kiezen uit vier workshops:: Praat met Paul Hendriksen en Daniël van Geest (Transition Towns Nederland) over nieuwe manieren van samenleven in de stad. Of kijk film met dr. Elisabet Rasch (Antropologie van de Ontwikkeling, WUR). Luister naar Geke Kieft (ontwikkelingssocioloog) en Tessa Steenbergen (documentairemaakster) die vertellen over het filmproject Video for development. Of doe mee met de Crowdstorm, een workshop crowdfunding verzorgd door SETUP (centrum voor creatieve innovatie en nieuwe media, Utrecht). Meld je nu aan! Tussen het middag- en avondprogramma wordt aan alle workshopdeelnemers een patatje oorlog aangeboden. Avondprogramma Betrokken burgers zijn noodzakelijk in een democratie. Uit veldonderzoek blijkt dat ze bereid zijn zich in te zetten voor de samenleving, via internet maar ook via bewegingen zoals Occupy. Toch voelen we ons vaak niet gesteund door de staat. Prof. dr. Pieter Winsemius (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) vertelt hoe de overheid deze initiatieven op de juiste manier kan aanmoedigen, Stefan Verwer (directeur Lokaalmondiaal) probeert de betrokkenheid bij internationale samenwerking te versterken. Locatie en tijd Waar: Academiegebouw, Utrecht Wanneer: Dinsdag 9 oktober, 16.30 tot 18.30 uur en 20.00 tot 21.30 uur Aanmelden

‘Het gedrag van ontwikkelingsorganisaties lijkt op het orkest van de Titanic: doorspelen en doen alsof er niets aan de hand is’

Door Fons van der Velden | 18 juni 2019

De macht van het geld en van connecties spelen in particuliere ontwikkelingssamenwerking helaas nog steeds een doorslaggevende rol, betoogt Fons van der Velden. Dat belemmert een écht gelijkwaardige relatie met zuidelijke partners, terwijl juist daarin de sleutel tot legitimiteit en succes schuilt.

Lees artikel

Nieuwe burgerbewegingen op de bres voor Europese waarden

Door Guido Deuzeman | 08 mei 2019

Op 23 mei mogen we weer naar de stembus en er staat wat op het spel. De waarden onder de EU zelf staan onder druk. Ook in ons eigen land, zegt Guido Deuzeman. Maar gelukkig is er een groeiende beweging in Europa en Nederland van mensen die een grens willen trekken en zich laten horen. En werken ngo’s vaker succesvol samen om die mensen te mobiliseren. De campagne Hart boven Hard is een goed voorbeeld.

Lees artikel

‘Van deze rechtsstaat-in-naam wens ik de versierselen niet langer te dragen’

Door Marc van Dijk | 19 april 2019

Trots en dankbaar was Nico Keulemans toen hij door de koningin geridderd werd, na een leven vol ontwikkelingswerk. Nu stuurt de 88-jarige zijn onderscheiding terug. Hij herkent de rechtsstaat Nederland niet meer.

Lees artikel