Door:
Vice Versa

9 augustus 2012

Categorieën

Tags

Initiatieven van gelijkgestemde individuen: die horen bij de internationale opleving van grassroots movements, in oude en nieuwe vormen. Vreemden vinden elkaar online om diensten te ruilen, maar denk ook aan crowdfunding als een manier om ontwikkelingsprojecten ver weg te financieren. Het gaat om verandering van onderop, stap voor stap. Een kleine revolutie, ook al zijn de doelen groot en de mensen om wie het draait talrijk. Is het wel reëel om op deze bottom-up manier aan vrede of aan een duurzame maatschappelijke orde te werken? Of kan zo’n verandering alleen van bovenaf komen? Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat een kleine verandering in de directe omgeving wel degelijk het begin kan zijn van een grote ommekeer. Juist de kleinschaligheid en veelvormigheid van grassroots spreekt aan. Op het Vredesdagensymposium onderzoeken we deze vorm van activisme met het oog op een betere wereld. Al die punten op de aarde waar gewerkt wordt aan verandering vormen een stevig netwerk, maar kunnen ook druppels op een gloeiende plaat lijken. Hoe zijn lokale initiatieven te verbinden met bestaande structuren? Kan de wetenschap helpen ze te verankeren, zodat ze een lang leven beschoren zijn? De Universitaire Vredesdagen zijn in het leven geroepen door Nobelprijswinnaars. De UU organiseert dit symposium jaarlijks om te laten zien hoe wetenschap kan worden ingezet voor vrede in plaats van oorlogsvoering.

Programma

Beide onderdelen zijn los van elkaar te volgen. Middagprogramma Na een inleiding door Anna Chojnacka (oprichter van de 1%CLUB) kun je in twee sessies kiezen uit vier workshops:: Praat met Paul Hendriksen en Daniël van Geest (Transition Towns Nederland) over nieuwe manieren van samenleven in de stad. Of kijk film met dr. Elisabet Rasch (Antropologie van de Ontwikkeling, WUR). Luister naar Geke Kieft (ontwikkelingssocioloog) en Tessa Steenbergen (documentairemaakster) die vertellen over het filmproject Video for development. Of doe mee met de Crowdstorm, een workshop crowdfunding verzorgd door SETUP (centrum voor creatieve innovatie en nieuwe media, Utrecht). Meld je nu aan! Tussen het middag- en avondprogramma wordt aan alle workshopdeelnemers een patatje oorlog aangeboden. Avondprogramma Betrokken burgers zijn noodzakelijk in een democratie. Uit veldonderzoek blijkt dat ze bereid zijn zich in te zetten voor de samenleving, via internet maar ook via bewegingen zoals Occupy. Toch voelen we ons vaak niet gesteund door de staat. Prof. dr. Pieter Winsemius (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) vertelt hoe de overheid deze initiatieven op de juiste manier kan aanmoedigen, Stefan Verwer (directeur Lokaalmondiaal) probeert de betrokkenheid bij internationale samenwerking te versterken. Locatie en tijd Waar: Academiegebouw, Utrecht Wanneer: Dinsdag 9 oktober, 16.30 tot 18.30 uur en 20.00 tot 21.30 uur Aanmelden

‘In Guatemala hebben politici altijd geld van het volk geroofd. Maar Morales rooft ook de rechtsstaat’

Door Marjolein van de Water | 14 januari 2019

Als hoofdaanklager van het Openbaar Ministerie ontrafelde Thelma Aldana samen met de Internationale Commissie tegen Straffeloosheid in Guatemala (CICIG) een reusachtig corruptieschandaal. Een hoogtepunt in de strijd tegen corruptie en een voorbeeld voor de regio. Maar de huidige president Morales besloot CICIG het land uit te zetten, terwijl Aldana vreest voor haar leven. ‘Wat er ook gebeurt de komende maanden, een ding is voorgoed veranderd: de corruptie is zichtbaar geworden. De beerput kan niet meer dicht.’

Lees artikel

Water als wondermiddel?

Door Sarah Haaij | 20 december 2018

Een slokje water drinken, de wc doortrekken, handen wassen; het is allemaal even vanzelfsprekend. Totdat je je een keer terugvindt in Nepal vlak na de aardbeving, op een plattelandsschool in Kirgizië of in de migratieregio van Burkina Faso, dan is schoon water een kwestie van (over)leven. In 2030 moet iedereen toegang tot drinkwater hebben. Wat is de weg erheen? Drie experts vertellen.

Lees artikel

 Wie al kwetsbaar is, wordt kwetsbaarder

Door Joris Tielens | 19 december 2018

Waterschaarste neemt toe en wordt almaar vaker gezien als veiligheidsprobleem. Maar de relatie tussen gebrek aan zoet water, klimaatverandering en conflict en migratie is complex, stellen deskundigen. Schaarste kan mensen ook bijeenbrengen. Zeker is: kwetsbare mensen worden het hardst erdoor getroffen. Wat valt eraan te doen, ook door Nederland?

Lees artikel