Door:
Vice Versa

6 juli 2012

Categorieën

Tags

Alweer de tweede masterclass ontwikkelingssamenwerking Vanaf november 2012 organiseert Coolpolitics voor de tweede keer een Masterclass Ontwikkelingssamenwerking met Jan Pronk. De masterclass richt zich op de nieuwe generatie beleidsmakers en opinion leaders en focust op ontwikkelingsprocessen en de wijze waarop de huidige richting van globalisering een nieuwe relevantie biedt voor internationale (ontwikkelings)samenwerking. Ontwikkelingssamenwerking is tegenwoordig al lang geen vanzelfsprekendheid meer. Niet alleen gaan de budgetten omlaag, maar steeds meer mensen twijfelen openlijk aan het nut van het geven van geld aan het arme deel van de wereld. Corruptie en de (vooronderstelde) gebrekkige effectiviteit van hulpinitiatieven zijn volgens critici voldoende aanleiding om geheel te stoppen met ontwikkelingssamenwerking. Terwijl er veel resultaten zijn geboekt, noopt globalisering ons tegelijkertijd voor een herijking van de wijze waarop we nu ons buitenlands ontwikkelingsbeleid hebben vorm gegeven. Reden genoeg voor Coolpolitics om je – samen met één van de iconen van ontwikkelingssamenwerking; Jan Pronk – de kans te bieden om ontwikkelingsprocessen te doorgronden. In een reeks van colleges kijken we naar de impact van globalisering en de ethiek, de ratio, het belang en de effecten van ontwikkelingssamenwerking. Vanuit historisch perspectief kijken we naar de uitdagingen voor het ontwikkelingsbeleid van vandaag en morgen. Naast het bijwonen van de colleges, verwachten we in de masterclass een actieve houding, door middel van het voorbereiden van de colleges, het maken van opdrachten en het lezen van relevante literatuur. Pronk behandelt case studies, maar heeft ook aandacht voor praktische zaken, zoals het analyseren van teksten en methodieken van onderhandelen. Onder zijn begeleiding leer je via verschillende praktische opdrachten ontwikkelingssamenwerking in de praktijk kennen. Daarnaast krijg je in het kader van de masterclass de mogelijkheid om een gevarieerd programma te volgen van trainingen, zoals voor het schrijven van (journalistieke) teksten, interviewen, mediatraining, en interculturele communicatie. Aan het einde van de Coolpolitics Masterclass stelt Coolpolitics een digitale publicatie samen over jullie nieuwe visie op Ontwikkelingssamenwerking, bestaand uit de beste content (woord en beeld) van de Masterclass. Deelnemen? De Coolpolitics Masterclass Ontwikkelingssamenwerking richt zich op (young) professionals. Een achtergrond in ontwikkelingssamenwerking is handig, maar geen vereiste. Een passie voor het onderwerp wel. Deelnemers met hele diverse achtergronden worden uitgenodigd om zich in te schrijven voor de Masterclass. Er zijn 20 plekken beschikbaar voor de Coolpolitics Masterclass. Er vindt een voorselectie voor de Coolpolitics Masterclass plaats. Wij vragen van alle deelnemers een motivatiebrief en een CV, aangevuld met een presentatie van jezelf waaruit jouw interesse voor Ontwikkelingssamenwerking blijkt. Deze presentatie is vrij van vorm en kan bijvoorbeeld bestaan uit een scriptie, essays, publicaties, een fotoreportage, video of een combinatie van verschillende media. Voor meer informatie over de Coolpolitics Masterclass of jouw aanmelding kun je contact opnemen met Susanne Eskens via masterclass@coolpolitics.nl. Het insturen van aanmeldingen kan tot 15 september 2012 via hetzelfde adres. De selectie van de Coolpolitics Masterclass Ontwikkelingssamenwerking wordt bekend gemaakt op 22 september 2012, de eerste bijeenkomst vindt plaats op zaterdagmiddag ?? november 2012. Kosten De kosten voor de Masterclass bedragen € 400,- per persoon. Hieruit worden zowel de begeleiding vanuit Coolpolitics als de aanvullende trainingen betaald en wordt de lunch verzorgd tijdens de trainingen. Jan Pronk werkt kosteloos mee aan de masterclass. Kosten voor de aanschaf van andere materialen en eventuele reiskosten zijn voor eigen rekening. N.b. voor een aantal deelnemers is er de mogelijkheid om na afloop van de masterclass op reis te gaan met het Beyond (y)our World programma van lokaalmondiaal. Voor deelnemers tot en met 25 jaar is hiervoor zelfs een reiskostensubsidie beschikbaar. Output Je schrijft in totaal 4 weblogs gedurende de cursusreeks, welke geplaatst worden op www.coolpolitics.nl en op www.viceversaonline.nl. Daarnaast schrijf je een essay aan naar aanleiding van de masterclass. Coolpolitics stelt aan het einde van de masterclass een digitale publicatie van de beste content samen, over jullie visie op Ontwikkelingssamenwerking anno 2012. Colleges Jan Pronk De oud-minister voor ontwikkelingssamenwerking en milieu gaat in op de essentie van ontwikkelingsprocessen en internationale samenwerking (waarom geven wij überhaupt?) en over eigenbelang in een context van mondialisering. Het gaat over de successen en de mislukkingen van ontwikkelingssamenwerking, en de uitdagingen voor de toekomst. Pronk ontrafelt de relatie tussen conflict, ontwikkeling en globalisering en gaat in op actuele thema’s zoals mensenrechten, economische relaties en mondiale duurzaamheid. Inmiddels verbonden als professor van het Institute for Social Studies in Den Haag analyseert Pronk de veranderingen die zijn opgetreden sinds hij in 1973 voor de eerste keer aantrad als minister voor ontwikkelingssamenwerking: Was het bestrijden van armoede in ‘onze’ voormalige koloniën toen nog de belangrijkste reden voor het geven van ontwikkelingshulp, inmiddels is de ontwikkelingsagenda veel breder. De wereld wordt geconfronteerd met grote problemen, zoals klimaatverandering, ongelijke handelsverhoudingen en mondiale conflicten. “Daarom is ontwikkelingssamenwerking nog steeds zo relevant als destijds”, aldus Pronk. Lesprogramma Vanaf november 2012 tot April 2013 vindt er op zaterdagmiddagen een bijeenkomst plaats in Den Haag (Institute of Social Studies), waarna er in mei/juni een afsluitende bijeenkomst wordt georganiseerd. Data (onder voorbehoud) 3 november 2012 17 november 2012 15 december 2012 2 februari 2012 16 februari 2012 16 maart 2012 13 april 2012

Hoe verander je de machtsverhoudingen binnen internationale samenwerking?

Door Marc Broere | 24 maart 2019

De roep om de machtsverhoudingen binnen internationale samenwerking te veranderen klinkt steeds luider. Er is zelfs een beweging met de hashtag #ShiftThePower. Maar de praktijk is weerbarstig, schrijft Marc Broere. Ook Nederlandse organisaties geven hun privileges niet zomaar op.

Lees artikel

Tijd voor reflectie

Door Barbara van Paassen | 12 maart 2019

Barbara van Paassen zegde onlangs haar baan op bij ActionAid en vertrok naar Italië. Mede geïnspireerd door Duncan Green’s ‘How Change Happens’, die stelt dat elke activist ook reflectivist moet zijn en hiervoor veel te weinig ruimte is binnen de ontwikkelingssamenwerking, gaat zij op zoek naar wat dit betekent in de praktijk.

Lees artikel

Het dooit in Ethiopië

Door Niels Posthumus | 10 maart 2019

Sinds premier Abiy Ahmed vorig jaar in Ethiopië aan de macht kwam, voert hij vlug democratische veranderingen door. Maar de strijd tussen haviken en hervormers is nog niet gestreden. Verslag van een ommezwaai.

Lees artikel