Door:
Vice Versa

19 juni 2012

Categorieën

Tags

De Stichting Multatuli Lezing Nederland en medefinancier vfonds zijn verheugd over het feit dat de voormalige premier van België Guy Verhofstadt bereid is gevonden op te treden als gastspreker van de 16e Multatulilezing. De stichting organiseert deze lezing op vrijdagmiddag 30 november 2012 in de Grote of Onze Lieve Vrouwekerk in Breda. De Multatulilezingen vinden sinds 1996 jaarlijks plaats, alternerend in Breda en Leuven. Eerdere edities mochten rekenen op grote publieke belangstelling. Doel van de lezingen is een bijdrage te leveren aan het debat over de waarde van democratie, mensenrechten en vrede voor de internationale en lokale samenleving. Daarbij besteden de lezingen aandacht aan de daaruit voortvloeiende noodzakelijke veranderingen in beleid. In het bijzonder wil de Stichting met de editie van 2012 inzoomen op de verschuivende visies op democratie in Europa, met name op de positie van minderheden. De lezing is gratis toegankelijk, aanmelden (verplicht!) is mogelijk via i.vantongeren@cosbrabant.nl en vanaf september via www.multatuli-lezing.nl.

Curaçao op een tweesprong

Door Ayaan Abukar | 15 november 2019

De vlucht uit Venezuela gaat soms per bootje, naar het dichtbije Curaçao. Daar leidt het tot vertwijfeling: de weerslag is xenofobie èn solidariteit, een tekort aan kennis, vrees bij de Venezolanen – en stilte vanuit Den Haag. ‘Zonder politiek leiderschap gaan verhalen een eigen leven leiden.’ Ayaan Abukar vloog erheen en ging in gesprek.

Lees artikel

Hoe de ziel uit de ngo-sector verdwijnt

Door Marc Broere | 13 november 2019

Ze behoren tot de pioniers en innovators van de milieubeweging en ontwikkelingssamenwerking in Nederland en vormden decennialang een spraakmakend duo. Hoewel ze volop genieten van hun pensioen, luiden Ron van Huizen en Hans Guijt de noodklok over een ontwikkeling die hen zorgen baart: raden van toezicht die ontwikkelingsorganisaties willen laten besturen alsof het bedrijven zijn. ‘Stop met de idiote doelstelling dat je altijd moet groeien.’

Lees artikel

Deugen de meeste mensen nu wel of niet?

Door Hans Beerends | 31 oktober 2019

Historicus Rutger Bregman stelt in zijn nieuwe boek dat de meeste mensen deugen, verwijzend naar de prehistorie. Daar staat volgens Hans Beerends tegenover dat veel deugende mensen zich ook gemakkelijk laten misleiden.

Lees artikel