Door:
Stephen Leahy

19 juni 2012

Categorieën

Geen vage begrippen zoals groene economie of duurzaamheid maar concrete  doelstellingen én een deadline zijn nodig om van Rio+20 een succes te maken. Dat zegt Saleemul Huq van het Internationaal Instituut voor Milieu en  Ontwikkeling (IIED). Goed geformuleerde doelstellingen zetten aan tot actie en net daarom zijn ze zo belangrijk om de wereld op het duurzame pad te krijgen. Afgelopen weekend kwamen een aantal experts tot die bevinding aan de Katholieke Universiteit van Rio de Janeiro. ‘Consensus over een reeks doelstellingen zal de wereld duidelijkheid geven over wat er te doen staat en een manier aanreiken om vooruitgang te meten’, zegt Saleemul Huq van het Internationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling (IIED). Niet gericht op milieu ‘Termen zoals groene economie en duurzaamheid hebben te veel verschillende betekenissen en kunnen meervoudig geïnterpreteerd worden’, aldus Huq. ‘De millenniumdoelen (Millennium Development Goals of MDG’s) hebben zichzelf bewezen als een nuttig instrument, ook al zullen er een aantal niet gerealiseerd zijn tegen de deadline van 2015. De MDG’s hebben regeringen wel geholpen bij het bepalen van hun beleid zoals het terugdringen van de armoede met de helft of de toegang voor mensen tot veilig drinkwater.’ ‘De MDG’s zijn echter niet voldoende gericht op milieu en duurzame ontwikkeling’, concludeert Huq. SDG’s De regeringen van Colombia en Guatemala stelden een kader voor om duurzaamheidsdoelen (Sustainable Development Goals of SDG’s) te formuleren als een resultaat van de Rio+20-duurzaamheidstop. ‘SDG’s gaan niet over milieu maar over een leefbare toekomst voor alle mensen’, zei Paula Caballero van het ministerie van Buitenlandse zaken van Colombia. ‘Een SDG over voedselzekerheid gaat niet alleen over eten, maar staat ook voor de toegang tot water om de oogst te garanderen en het creëren van een eerlijke en rechtvaardige markt. SDG’s reiken middelen aan voor beleids-en besluitvorming op alle niveaus’, zei Caballero. Ook VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon en The Elders, een groep van onafhankelijke prominenten, riepen op om de SDG’s in Rio te onderschrijven. ‘Als beleidsmakers zich vooral blijven richten op de economische groei in plaats van op een meer duurzame benadering, zullen de toekomstige generaties in een nog meer gepolariseerde en gevaarlijke wereld terecht komen’, zei aartsbisschop Desmond Tutu, voorzitter van The Elders. Deadline noodzakelijk Toch is het lanceren van het idee van SDG’s niet genoeg, aldus Caballero. ‘Landen moeten het eens worden over een reeks van thema’s waarrond die SDG’s geformuleerd worden zodat het werk de dag na Rio+20 kan beginnen’. ‘Het bereiken van een overeenstemming zal niet gemakkelijk zijn, omdat ze het verminderen van het middelenverbruik in de rijke wereld inhouden’, zei Huq. Bij de eerste Earth Summit in Rio in 1992 zei de Amerikaanse president George Bush nog dat ‘over de Amerikaanse levenswijze niet te onderhandelen valt.’ ‘De werkelijkheid en de wetenschap hebben daar anders over beslist. Ook in de Verenigde Staten is de discussie over de noodzaak om het verbruik te verminderen aan de gang’, zei Huq. ‘Soortgelijke debatten zijn nodig in elk land’, zei hij nog. ‘Rio+20 moet ook een deadline plaatsen op de SDG’s, zoals 2015 de einddatum is voor de MDG’s. Zonder tijdslimiet, zal er niets gebeuren’, zei Huq.

Minister Wiebes: woordvoerder van Shell of Nederlands Minister voor Economische Zaken en Klimaat?

Door Jurrian Veldhuizen | 25 november 2020

Inmiddels twee maanden geleden stelde Lammert van Raan van de Partij voor de Dieren 25 zeer kritische Kamervragen aan Minister Hoekstra van Financiën en Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat over de twijfelachtige klimaatplannen van olie- en gasbedrijven. Minister Wiebes had lang de tijd nodig om antwoord te geven. Toen het uiteindelijk kwam, bleek de minister een uitstekende woordvoerder voor Shell en een kampioen in het ontwijken van vragen en daarmee verantwoordelijkheden, schrijft Jurrian Veldhuizen namens Building Change.

Lees artikel
UN Food Systems Summit 2021

Wie niet aan tafel mee mag praten, staat op het menu

Door Vice Versa | 24 november 2020

Oxfam Novib, Hivos, Both Ends en de AgriProFocus Food Security Policy Coalition pleiten voor duurzame en inclusieve voedselsystemen op de VN- wereldtop komend jaar. Tijdens de conferentie ‘Bold Actions for Food as a Source for Good’, op 23 en 24 November georganiseerd door de Wageningen Universiteit, het World Economic Forum en anderen, kan Minister Kaag aandringen op een ambitieuze Summit die harde afspraken maakt over de toekomst van ons voedsel.

Lees artikel

‘Food security policy should focus less on production and more on consumers’

Door Joris Tielens | 22 november 2020

How can the Netherlands contribute to improving nutrition in Africa in the coming decade? Retiring Professor Ruerd Ruben would like to see Dutch government policy informed by a food systems approach – with more focus on consumers, and an active role for Dutch embassies entering into policy dialogue with the government in their African host countries. Minister for Foreign Trade and Development Cooperation Sigrid Kaag agrees: ‘The systems approach, where more priority is given to the environment and consumers, is now widespread. It will be high on the agenda of the UN summit in 2021.’

Lees artikel