Door:
Stephen Leahy

19 juni 2012

Categorieën

Geen vage begrippen zoals groene economie of duurzaamheid maar concrete  doelstellingen én een deadline zijn nodig om van Rio+20 een succes te maken. Dat zegt Saleemul Huq van het Internationaal Instituut voor Milieu en  Ontwikkeling (IIED). Goed geformuleerde doelstellingen zetten aan tot actie en net daarom zijn ze zo belangrijk om de wereld op het duurzame pad te krijgen. Afgelopen weekend kwamen een aantal experts tot die bevinding aan de Katholieke Universiteit van Rio de Janeiro. ‘Consensus over een reeks doelstellingen zal de wereld duidelijkheid geven over wat er te doen staat en een manier aanreiken om vooruitgang te meten’, zegt Saleemul Huq van het Internationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling (IIED). Niet gericht op milieu ‘Termen zoals groene economie en duurzaamheid hebben te veel verschillende betekenissen en kunnen meervoudig geïnterpreteerd worden’, aldus Huq. ‘De millenniumdoelen (Millennium Development Goals of MDG’s) hebben zichzelf bewezen als een nuttig instrument, ook al zullen er een aantal niet gerealiseerd zijn tegen de deadline van 2015. De MDG’s hebben regeringen wel geholpen bij het bepalen van hun beleid zoals het terugdringen van de armoede met de helft of de toegang voor mensen tot veilig drinkwater.’ ‘De MDG’s zijn echter niet voldoende gericht op milieu en duurzame ontwikkeling’, concludeert Huq. SDG’s De regeringen van Colombia en Guatemala stelden een kader voor om duurzaamheidsdoelen (Sustainable Development Goals of SDG’s) te formuleren als een resultaat van de Rio+20-duurzaamheidstop. ‘SDG’s gaan niet over milieu maar over een leefbare toekomst voor alle mensen’, zei Paula Caballero van het ministerie van Buitenlandse zaken van Colombia. ‘Een SDG over voedselzekerheid gaat niet alleen over eten, maar staat ook voor de toegang tot water om de oogst te garanderen en het creëren van een eerlijke en rechtvaardige markt. SDG’s reiken middelen aan voor beleids-en besluitvorming op alle niveaus’, zei Caballero. Ook VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon en The Elders, een groep van onafhankelijke prominenten, riepen op om de SDG’s in Rio te onderschrijven. ‘Als beleidsmakers zich vooral blijven richten op de economische groei in plaats van op een meer duurzame benadering, zullen de toekomstige generaties in een nog meer gepolariseerde en gevaarlijke wereld terecht komen’, zei aartsbisschop Desmond Tutu, voorzitter van The Elders. Deadline noodzakelijk Toch is het lanceren van het idee van SDG’s niet genoeg, aldus Caballero. ‘Landen moeten het eens worden over een reeks van thema’s waarrond die SDG’s geformuleerd worden zodat het werk de dag na Rio+20 kan beginnen’. ‘Het bereiken van een overeenstemming zal niet gemakkelijk zijn, omdat ze het verminderen van het middelenverbruik in de rijke wereld inhouden’, zei Huq. Bij de eerste Earth Summit in Rio in 1992 zei de Amerikaanse president George Bush nog dat ‘over de Amerikaanse levenswijze niet te onderhandelen valt.’ ‘De werkelijkheid en de wetenschap hebben daar anders over beslist. Ook in de Verenigde Staten is de discussie over de noodzaak om het verbruik te verminderen aan de gang’, zei Huq. ‘Soortgelijke debatten zijn nodig in elk land’, zei hij nog. ‘Rio+20 moet ook een deadline plaatsen op de SDG’s, zoals 2015 de einddatum is voor de MDG’s. Zonder tijdslimiet, zal er niets gebeuren’, zei Huq.

Wacht nou eens op de hulpvraag!

Door Anika Altaf | 29 mei 2020

Bij deze COVID-19 crisis initiëren ontwikkelingsorganisaties allerlei acties in tientallen landen in Azië en Afrika. Maar sluiten die wel aan op waar mensen behoefte aan hebben en zijn deze wel kosteneffectief? Anika Altaf en Betteke de Gaay Fortman pleiten ervoor om niet in oude reflexen terug te vallen, maar nauwgezet uit te zoeken wat de hulpvraag is en goed te luisteren naar de mensen om wie het gaat.

Lees artikel

Corona steun via particuliere initiatieven

Door Marc Broere | 28 mei 2020

Niet alleen grote organisaties zijn actief met het geven van noodhulp tijdens de coronacrisis. Wilde Ganzen is een speciaal corona fonds gestart voor Nederlandse particuliere initiatieven en hun lokale partners. Zij zitten vaak in haarvaten van de samenleving en kunnen de meest gemarginaliseerde groepen bereiken.

Lees artikel

5 kernwaarden voor inclusieve waardeketens

Door Maria van der Heide | 27 mei 2020

De coronacrisis biedt kansen om te praten over wat het begrip waarde echt betekent in waardeketens, schrijven Maria van der Heide en Danielle Hirsch in deze opiniebijdrage. Waarde wordt nu uitgedrukt in economische termen als winst en groei. Maar wat hebben we aan winst en groei als de grondstoffen op zijn, mensen onbeschermd op straat staan en het klimaat de aarde onleefbaar maakt? Er zijn waardeketens, die wél werken en waar waarde een veel breder begrip is. 5 kernwaarden voor inclusieve waardeketens.

Lees artikel