Door:
Fabiana Frayssinet

15 juni 2012

Categorieën

De laatste onderhandelingsronde van Rio+20 heeft gisteren (woensdag) een  eerste succes opgeleverd, zegt de delegatie van gastland Brazilië. Er is vooruitgang geboekt in het voorstel over een wereldwijd duurzaamheidsfonds  van 30 miljard dollar per jaar. Het voorstel komt van de ontwikkelingslanden. Het voorstel over het duurzaamheidsfonds zal deel uitmaken van de  slotverklaring van de VN-top in Rio de Janeiro en wordt nu geanalyseerd door  de verschillende groepen, zegt Luiz Figueiredo, de Braziliaanse  onderhandelaar. De VN-conferentie over duurzame ontwikkeling, die kortweg Rio+20 wordt  genoemd, is gisteren van start gegaan met de laatste onderhandelingsronde  over de definitieve tekst. Volgende week, van 20 tot 22 juni, komen de  regeringsleiders en staatshoofden naar Rio. Het voorstel over het duurzaamheidsfonds komt van de Groep van 77 (G77), de  groep van 130 ontwikkelingslanden, en China. 24 miljard euro Het fonds zou jaarlijks 30 miljard dollar (24 miljard euro) krijgen en moet  daarmee acties financieren die duurzame ontwikkeling mogelijk maken. De  discussie draait nu rond de vragen wie geld in dat fonds zal stoppen en hoe  dat geld precies zal worden ingezet. Dat is een gevoelig thema op een moment  dat de rijke landen economisch en financieel in zwaar weer verkeren en ze zich hoeden voor langdurige verbintenissen, zegt Figueiredo. De Braziliaanse onderhandelaar is ‘zeer enthousiast’ over het ritme van de  onderhandelingen. Hij verwacht dat ze een ‘stevig en belangrijk’ document  opleveren. Zowel Figueiredo als Sha Zukang, secretaris-generaal van Rio+20, ontkennen de  geruchten dat er weinig resultaat wordt geboekt. Dat er meningsverschillen  zijn, achten ze ‘normaal’ op een conferentie van die omvang. Pessimisme ‘Er zullen delen zijn die meer inspanning vragen dan andere’, zegt  Figueiredo. Volgens de onderhandelaar blijft de hoop die men twintig jaar  geleden bij de eerste Top van de Aarde in Rio had, intact, ‘maar nu hebben we  meer gegevens dan toen dankzij nieuwe ervaringen en dankzij de wetenschap.  Daardoor zijn we beter in staat om te reageren.’Giancarlo Summa, woordvoerder van de top, zegt dat over een kwart van het  document al overeenstemming is bereikt. Maar buiten de diplomatieke en officiële kanalen heerst pessimisme over de resterende drie kwart. Er ontbreken nog substantiële beleidsdefinities voor  cruciale thema’s zoals groene economie en de implementatie van  duurzaamheidsdoelstellingen. Zukang zegt dat ‘het ritme van onderhandelingen drastisch opgevoerd zal moeten worden’ om nog meer resultaat te boeken. ‘We zitten in de eerste fase van een lange marathon.’ De woordvoerder geeft toe dat de slotverklaring niet de kracht zal hebben van  een ‘juridisch document’ dat de landen verplicht om akkoorden te sluiten.  Maar de tekst zal wel politieke gevolgen hebben voor verdere acties binnen de  Verenigde Naties. ‘Ik denk niet dat we nieuwe wetgeving nodig hebben. Wat we  moeten doen, is de akkoorden van 1992 uitvoeren’, zegt Figueiredo. Rio+20 ontvangt gedurende tien dagen van officiële en parallelle  activiteiten meer dan vijftigduizend mensen uit de hele wereld,  vertegenwoordigers van regeringen, burgerorganisaties, sociale bewegingen,  het bedrijfsleven en de wetenschappelijke wereld.  

‘Opgeven is erger dan verliezen’

Door Marc Broere | 29 juni 2020

Carolyne Ndalilah, directeur van de spraakmakende Keniaanse jongerenorganisatie TYSA, helpt jongeren zichzelf én de uitdagingen van hun gemeenschap te leren kennen. ‘Wat onze samenleving nodig heeft, zijn jongeren die voorbij de dag van morgen denken; die het als een uitdaging zien het onmogelijke uit te proberen.’

Lees artikel

In coronatijd schiet de noodhulpsector terug in oude reflexen

Door Sarah Haaij | 18 juni 2020

Noodhulp moet effectiever en meer lokaal worden georganiseerd, sprak de internationale gemeenschap in 2016 af. Voortaan zou een kwart van het hulpgeld zo direct mogelijk naar lokale partners gaan. De kloof met de praktijk is ‘schokkend’: o,1 procent van het corona-noodhulpgeld gaat rechtstreeks naar lokale ngo’s, voor wie inspraak en toegang tot fondsen tijdens de pandemie nog moeilijker lijkt te worden.

Lees artikel

Vluchtelingen en migranten in de klem van corona en falend beleid

Door Frank van Lierde | 16 juni 2020

Wereldwijd raakt de coronacrisis migranten, ontheemden en vluchtelingen misschien nog wel het hardste. Ook in Nederland. Asielprocedures staan stil, opvangcentra zitten vol, en wie al wat verdiende verdient bijna niets meer. Migratie-expert Bob van Dillen geeft uitleg en komt met oplossingen en aanbevelingen.

Lees artikel