Door:
Nick Mastenbroek

13 juni 2012

Categorieën

In een brief aan de Tweede Kamer heeft demissionair staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Ben Knapen aangegeven een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid om de watervoetafdruk van Nederlandse bedrijven in het buitenland een rol te laten spelen in het overheidsbeleid. In een motie van kamerleden Wassila Hachchi (D’66) en Kathleen Ferrier (CDA) werd de bewindsman vorige maand gevraagd het terugbrengen van de Nederlandse watervoetafdruk in gebieden met waterschaarste een prioriteit te maken. Hachchi en Ferrier verzochten Knapen deze afdruk in beeld te laten brengen en in gebieden met waterschaarste terug te dringen. Dit kan volgens de Kamerleden bijvoorbeeld door bedrijven die steun ontvangen via exportgaranties of innovatiesubsidies actief aan te spreken op de vermindering van hun watervoetafdruk en hen te verzoeken hun watervoetafdruk te berekenen en op te nemen in hun duurzaamheidsverslag. Knapen heeft nu toegezegd een onderzoek in te stellen naar de geschiktheid van de watervoetafdruk als beleidsinstrument. Het onderzoek zal worden uitgevoerd door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en zal voortbouwen op een rapport over het verkleinen van de ecologische voetafdruk van PBL, CBS en CPB in het kader van de kabinetsbrede duurzaamheidsagenda ‘een Groene Groeistrategie voor Nederland. Overigens gaf de bewindsman te kennen dat er ook nu al aandacht is voor waterproblematiek bij de activiteiten van het Nederlandse bedrijfsleven. Zo besteedt ‘een aantal bedrijven, waar relevant, reeds aandacht aan waterproblematiek in hun duurzaamheidsverslag’ en worden ‘Nederlandse bedrijven die subsidie ontvangen ook al deels bevraagd op de impact van hun activiteiten op het gebied van watergebruik. Zo wordt bij Exportkredietverzekeringen (EKV) reeds op waterschaarste gelet in de milieu- en sociale effectenrapportage die bij de EKV van toepassing is bij risicovolle projecten.’ Daaraan wordt nu dus mogelijk een algemeen onderzoek naar de Nederlandse watervoetafdruk toegevoegd.

Opinie: ‘Brief minister Kaag over maatschappelijk middenveld: analytisch zwak en weinig ambitieus’

Door Fons van der Velden | 09 juli 2019

Het is een groot goed dat de Nederlandse overheid zoveel fondsen ter beschikking stelt voor de versterking van maatschappelijke organisaties en maatschappelijk middenveld, schrijft Fons van der Velden in deze opiniebijdrage naar aanleiding van de kamerbrief van minister Kaag. Maar hij vindt de brief analytisch zwak en van weinig ambitie getuigen. Wat had beter gekund?

Lees artikel

Tip 3 aan Kaag: ‘Lever in op je privilege en geef zuidelijke organisaties meer inspraak bij het bepalen van prioriteiten’

Door Lizan Nijkrake | 08 juli 2019

Minister Kaag werkt hard aan een nieuw subsidiekader voor het maatschappelijk middenveld. Ze wil meer eigenaarschap geven aan zuidelijke ngo’s om hen meer legitimiteit te geven, en ziet daarbij een andere rol voor Nederlandse organisaties. Vice Versa vroeg vier zuidelijke organisaties hoe zij dit zien. Wat is hun gouden tip voor onze minister? Met vandaag Carla López Cabrera, directeur van Fondo Centroamericano de Mujeres (FCAM) in Nicaragua, een feministisch fonds dat lokale vrouwenrechtenbewegingen in Centraal Amerika steunt.

Lees artikel

Shifting fundamental power issues in funding relationships

Door Evelijne Bruning Ruerd Ruben en Lau Schulpen | 02 juli 2019

This article claims that the current aid architecture favours clientilism, dependency and short-term projects. The authors Evelijne Bruning (The Hunger Project) Ruerd Ruben (Wageningen University & Research) and Lau Schulpen (Radboud University Nijmegen) are suggesting four possible ways to overcome this in order to shift power closer to the ground.

Lees artikel