Door:
Nick Mastenbroek

13 juni 2012

Categorieën

In een brief aan de Tweede Kamer heeft demissionair staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Ben Knapen aangegeven een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid om de watervoetafdruk van Nederlandse bedrijven in het buitenland een rol te laten spelen in het overheidsbeleid. In een motie van kamerleden Wassila Hachchi (D’66) en Kathleen Ferrier (CDA) werd de bewindsman vorige maand gevraagd het terugbrengen van de Nederlandse watervoetafdruk in gebieden met waterschaarste een prioriteit te maken. Hachchi en Ferrier verzochten Knapen deze afdruk in beeld te laten brengen en in gebieden met waterschaarste terug te dringen. Dit kan volgens de Kamerleden bijvoorbeeld door bedrijven die steun ontvangen via exportgaranties of innovatiesubsidies actief aan te spreken op de vermindering van hun watervoetafdruk en hen te verzoeken hun watervoetafdruk te berekenen en op te nemen in hun duurzaamheidsverslag. Knapen heeft nu toegezegd een onderzoek in te stellen naar de geschiktheid van de watervoetafdruk als beleidsinstrument. Het onderzoek zal worden uitgevoerd door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en zal voortbouwen op een rapport over het verkleinen van de ecologische voetafdruk van PBL, CBS en CPB in het kader van de kabinetsbrede duurzaamheidsagenda ‘een Groene Groeistrategie voor Nederland. Overigens gaf de bewindsman te kennen dat er ook nu al aandacht is voor waterproblematiek bij de activiteiten van het Nederlandse bedrijfsleven. Zo besteedt ‘een aantal bedrijven, waar relevant, reeds aandacht aan waterproblematiek in hun duurzaamheidsverslag’ en worden ‘Nederlandse bedrijven die subsidie ontvangen ook al deels bevraagd op de impact van hun activiteiten op het gebied van watergebruik. Zo wordt bij Exportkredietverzekeringen (EKV) reeds op waterschaarste gelet in de milieu- en sociale effectenrapportage die bij de EKV van toepassing is bij risicovolle projecten.’ Daaraan wordt nu dus mogelijk een algemeen onderzoek naar de Nederlandse watervoetafdruk toegevoegd.

Deugen de meeste mensen nu wel of niet?

Door Hans Beerends | 31 oktober 2019

Historicus Rutger Bregman stelt in zijn nieuwe boek dat de meeste mensen deugen, verwijzend naar de prehistorie. Daar staat volgens Hans Beerends tegenover dat veel deugende mensen zich ook gemakkelijk laten misleiden.

Lees artikel

Het Raadsel van de ander

Door Vice Versa | 08 oktober 2019

In de nieuwe Vice Versa die komend weekend verschijnt staat ‘de ander’ centraal en zoeken we naar een nieuw, progressief narratief. Angst voor de ander kun je alleen bestrijden met menselijke verhalen, schrijven Ayaan Abukar en Marc Broere.

Lees artikel

Bouwstenen voor een nieuw Latijns-Amerika beleid

Door Vice Versa | 01 oktober 2019

Hoewel Latijns-Amerika al een tijd verdwenen is uit de spotlichten van de Nederlandse politiek, hebben we meer met elkaar te maken dan we denken. Is het niet tijd voor een nieuw en actief Latijns-Amerika beleid? Op maandagmiddag 14 oktober gaan we hierover in Den Haag tijdens de bijeenkomst ‘Het Koninkrijk en zijn buren’ in gesprek met experts en politici.

Lees artikel