Door:
Nick Mastenbroek

13 juni 2012

Categorieën

In een brief aan de Tweede Kamer heeft demissionair staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Ben Knapen aangegeven een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid om de watervoetafdruk van Nederlandse bedrijven in het buitenland een rol te laten spelen in het overheidsbeleid. In een motie van kamerleden Wassila Hachchi (D’66) en Kathleen Ferrier (CDA) werd de bewindsman vorige maand gevraagd het terugbrengen van de Nederlandse watervoetafdruk in gebieden met waterschaarste een prioriteit te maken. Hachchi en Ferrier verzochten Knapen deze afdruk in beeld te laten brengen en in gebieden met waterschaarste terug te dringen. Dit kan volgens de Kamerleden bijvoorbeeld door bedrijven die steun ontvangen via exportgaranties of innovatiesubsidies actief aan te spreken op de vermindering van hun watervoetafdruk en hen te verzoeken hun watervoetafdruk te berekenen en op te nemen in hun duurzaamheidsverslag. Knapen heeft nu toegezegd een onderzoek in te stellen naar de geschiktheid van de watervoetafdruk als beleidsinstrument. Het onderzoek zal worden uitgevoerd door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en zal voortbouwen op een rapport over het verkleinen van de ecologische voetafdruk van PBL, CBS en CPB in het kader van de kabinetsbrede duurzaamheidsagenda ‘een Groene Groeistrategie voor Nederland. Overigens gaf de bewindsman te kennen dat er ook nu al aandacht is voor waterproblematiek bij de activiteiten van het Nederlandse bedrijfsleven. Zo besteedt ‘een aantal bedrijven, waar relevant, reeds aandacht aan waterproblematiek in hun duurzaamheidsverslag’ en worden ‘Nederlandse bedrijven die subsidie ontvangen ook al deels bevraagd op de impact van hun activiteiten op het gebied van watergebruik. Zo wordt bij Exportkredietverzekeringen (EKV) reeds op waterschaarste gelet in de milieu- en sociale effectenrapportage die bij de EKV van toepassing is bij risicovolle projecten.’ Daaraan wordt nu dus mogelijk een algemeen onderzoek naar de Nederlandse watervoetafdruk toegevoegd.

Verantwoordelijk voorbij de voordeur

Door Gerjan Agterhof | 04 juni 2020

Juist in tijden van nood mogen we de realiteit van groeiende mondiale ongelijkheid niet uit het oog verliezen, schrijven Gerjan Agterhof en Anique Kanters van het samenwerkingsverband Building Change. Om de coronacrisis zo effectief mogelijk te lijf te gaan is alleen financiële steun niet voldoende en is óók belangrijk om te kijken naar het eigen internationale handelen van Nederland en beleidsincoherentie aan te pakken.

Lees artikel

‘Dat iets complex lijkt, ontslaat je niet van je verantwoordelijkheid’

Door Lennaert Rooijakkers | 03 juni 2020

Vandaag deel twee van een tweeluik over hoe Nederland ervoor staat op het terrein van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Over inspirerende koplopers, en de noodzaak van een stok achter de deur. ‘IMVO moet voor bedrijven net zo logisch worden als de hygiënestandaard voor de horeca.’

Lees artikel

‘Beloon koplopers en reken af met freeriders’

Door Lennaert Rooijakkers | 02 juni 2020

Minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking wil na de zomer een nieuw beleid rond Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen vormgeven. Wat is er de afgelopen jaren bereikt, hoe staat Nederland ervoor, en wat zijn de uitdagingen? Vandaag deel een van een tweeluik: met vrijblijvende convenanten hebben Nederlandse bedrijven nog een flinke slag te maken.

Lees artikel