Door:
Vice Versa

5 juni 2012

Categorieën

Tags

Ontwikkelingssamenwerking is een thema waar het Wereldpodium regelmatig aandacht aan besteedt. En terecht. Wereldwijd gaat hier veel geld in om: in 2012 rond de 98 miljard euro. Daarvan komt zo’n 4 miljard euro uit Nederland. Daarmee staat Nederland nog steeds in de top tien van meest genereuze landen. Toch zijn veel Nederlanders, meer dan mensen in andere westerse landen, uitgesproken negatief over de hulp. Niet alleen zou veel geld verloren gaan aan corruptie of duurbetaalde professionals, ook zou ontwikkelingshulp veel te weinig resultaten opleveren. De oproep van de PVV om de 4 miljard euro volledig te schrappen, wordt door een groeiende groep Nederlanders gedeeld. Tegelijkertijd menen de meeste Nederlanders nog steeds dat extreme armoede in met name Afrika onaanvaardbaar is en dat we daar iets aan moeten doen. Maar ontwikkelingshulp lijkt als instrument te hebben afgedaan. Deskundigen hebben een geheel ander beeld van ontwikkelingshulp. Ook zij stellen dat hulpgelden soms verloren gaan en dat de hulp maar zelden leidt tot economische groei. Zij wijzen echter ook op de talloze positieve effecten. Landen als Zuid-Korea of Taiwan hadden nooit uit kunnen groeien tot economische tijgers zonder massale ontwikkelingshulp in de jaren ’50. Kindersterfte door vaccinaties is enorm gedaald en ook het schoolbezoek nam in veel arme landen sterk toe. Dank zij de hulp beschikken steeds meer mensen over schoon water en met behulp van goedkope testmethodes en aidsmedicijnen, betaald uit ontwikkelingsgelden, is de aidsepidemie in Afrika tot staan gebracht. Bovendien benadrukken zij dat 98 miljard euro weliswaar veel geld is, maar verdeeld over 2 miljard armen toch niet meer is dan 49 euro per persoon per jaar. Waar komt ons negatieve beeld van de hulp dan vandaan? En, belangrijker nog, wat moet gebeuren om het te nuanceren, zo niet ten positieve te keren? Is het louter een kwestie van kennis of verkeerde informatie? Laten ontwikkelingsorganisaties na om Nederlanders fatsoenlijk voor te lichten? Hebben de media wellicht een voorkeur voor populistische critici boven voorzichtige deskundigen? Mist ons land wellicht een aantal boegbeelden die de hulp in verdediging nemen? Mist Nederland, bijvoorbeeld, een ‘Andrew Mitchell’ de Britse conservatieve minister van ontwikkelingsamenwerking die ronduit stelt dat ontwikkelingshulp niet alleen ten goede komt aan de allerarmsten, maar ook aan de welvaart en veiligheid van het Verenigd Koninkrijk? Met onder meer Peter R. de Vries (onder voorbehoud), misdaadverslaggever en warm pleitbezorger van de hulp, Jan Drissen, directeur van festival Mundial, Kees van den Broek, directeur van het Liliane Fonds, en Tabitha Gerrets van ID-leaks. Datum: donderdag 6 september 2012 Tijd: 20.00 – 22.30 uur. Ontvangst om 19.30 uur. Locatie: Theater de Nwe Vorst, Willem II Straat 49, Tilburg. Entree: 5 Euro

Wacht nou eens op de hulpvraag!

Door Anika Altaf | 29 mei 2020

Bij deze COVID-19 crisis initiëren ontwikkelingsorganisaties allerlei acties in tientallen landen in Azië en Afrika. Maar sluiten die wel aan op waar mensen behoefte aan hebben en zijn deze wel kosteneffectief? Anika Altaf en Betteke de Gaay Fortman pleiten ervoor om niet in oude reflexen terug te vallen, maar nauwgezet uit te zoeken wat de hulpvraag is en goed te luisteren naar de mensen om wie het gaat.

Lees artikel

Corona steun via particuliere initiatieven

Door Marc Broere | 28 mei 2020

Niet alleen grote organisaties zijn actief met het geven van noodhulp tijdens de coronacrisis. Wilde Ganzen is een speciaal corona fonds gestart voor Nederlandse particuliere initiatieven en hun lokale partners. Zij zitten vaak in haarvaten van de samenleving en kunnen de meest gemarginaliseerde groepen bereiken.

Lees artikel

5 kernwaarden voor inclusieve waardeketens

Door Maria van der Heide | 27 mei 2020

De coronacrisis biedt kansen om te praten over wat het begrip waarde echt betekent in waardeketens, schrijven Maria van der Heide en Danielle Hirsch in deze opiniebijdrage. Waarde wordt nu uitgedrukt in economische termen als winst en groei. Maar wat hebben we aan winst en groei als de grondstoffen op zijn, mensen onbeschermd op straat staan en het klimaat de aarde onleefbaar maakt? Er zijn waardeketens, die wél werken en waar waarde een veel breder begrip is. 5 kernwaarden voor inclusieve waardeketens.

Lees artikel