Door:
Dik van de Koolwijk

22 mei 2012

Categorieën

Op 21 mei vond een rondetafelgesprek plaats rond het thema Hiv/aids en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR). Er is geen discussie over het belang van dit thema, wel hoe beperkte middelen ingezet zouden moeten worden. Want wat heeft nu echt prioriteit? Het werd een zeer afwisselend debat rond voorlichting, medicatie, patentsysteem, tipping point, performance based funding, voedvrouwen, vrouwencondoom, homo’s en hoeren en double Dutch. De commissie Buitenlandse Zaken ging in gesprek met experts die zich bezig houden met dit thema. Dit leidde tot veel verschillende invalshoeken en daaruit voortvloeiend veelvuldige opmerkingen dat we bepaalde zaken zeker niet mogen vergeten. Het deed D66 Kamerlid Wassila Hachchi grappend verzuchten: ‘Wat is nou écht prioriteit?’ Dat is de kernvraag, want over het belang van investeringen op dit gebied leek iedereen het eens. Maar iedere euro kan maar één keer uitgegeven worden. Belangrijkste conclusie is dat Nederland een belangrijke rol speelt op dit gebied en dat ook in de toekomst zou moeten spelen. Het is een belangrijk probleem: het gaat letterlijk over leven en dood. Een voorbeeld: iedere 2 minuten sterft een vrouw tijdens de bevalling. Maar het is tevens een complex beleidsterrein, verweven met sociale normen rond seksualiteit en diepverankerde culturele gewoonten. Soms botsend op culturele taboes. Naast inhoudelijke analyses, vielen vooral termen als return on investment, value for money en resultaatgerichte financiering. De kosten efficiëntie en de impact van Hiv/aids en SRGR op duurzame economische groei werd onderstreept. Het gaat om een domino-effect: verbetering op seksuele en reproductieve gezondheid en rechten vermindert bijvoorbeeld het aantal ongewenste zwangerschappen, waardoor kinderen hun moeder niet verliezen en een betere opvoeding krijgen. Het leidt tot minder gebroken en ouderloze gezinnen, minder sterfgevallen, beter opleidingsniveau, goede family-planning; zaken die de ontwikkeling van landen kan veranderen. Aan tafel was iedereen het eens dat het een belangrijk thema is en verder geïnvesteerd zou moeten worden in Hiv/aids en SRGR. De Kamerleden willen het onderwerp blijvend op de agenda zetten. Belangrijkste inzet van de Kamerleden is daarbij niet alleen het aangeven van de noodzaak om iets aan het probleem te doen, maar wat nu de beste manier is om dat te doen zodat de beste resultaten worden gehaald voor iedere euro De boodschap van de externe experts aan de commissie Buitenlandse Zaken was helder: het is het geld driedubbel waard.

De erfenis van vier bevlogen vrouwelijke ministers

Door Paul Hoebink | 07 juli 2020

Vier vrouwelijke ministers van Ontwikkelingssamenwerking sloegen eind vorige eeuw de handen ineen met de ‘Utstein-4’. De Nederlandse Eveline Herfkens was een van hen. Wat hebben zij samen bereikt? Herfkens’ long time partner in life and work poogt in zijn nieuwste boek de balans op te maken, maar raakt verstrikt in de feiten.

Lees artikel

‘Opgeven is erger dan verliezen’

Door Marc Broere | 29 juni 2020

Carolyne Ndalilah, directeur van de spraakmakende Keniaanse jongerenorganisatie TYSA, helpt jongeren zichzelf én de uitdagingen van hun gemeenschap te leren kennen. ‘Wat onze samenleving nodig heeft, zijn jongeren die voorbij de dag van morgen denken; die het als een uitdaging zien het onmogelijke uit te proberen.’

Lees artikel

In coronatijd schiet de noodhulpsector terug in oude reflexen

Door Sarah Haaij | 18 juni 2020

Noodhulp moet effectiever en meer lokaal worden georganiseerd, sprak de internationale gemeenschap in 2016 af. Voortaan zou een kwart van het hulpgeld zo direct mogelijk naar lokale partners gaan. De kloof met de praktijk is ‘schokkend’: o,1 procent van het corona-noodhulpgeld gaat rechtstreeks naar lokale ngo’s, voor wie inspraak en toegang tot fondsen tijdens de pandemie nog moeilijker lijkt te worden.

Lees artikel