Door:
Hans Beerends

2 mei 2012

Tags

Mark van Luyk

Hans Beerends gaat op bezoek bij iemand uit de sector die het verdient om de spotlichten op zich gericht te krijgen. Voor Vice Versa nummer twee van dit jaar bezocht hij Tabitha Gerrets. Zij is initiatiefneemster van ID-Leaks, het platform dat ten strijde trekt tegen ongefundeerde berichtgeving over ontwikkelingssamenwerking. Ontwikkelingssamenwerking ligt onder vuur. Negativisme en cynisme vieren hoogtij, maar de nieuwe generatie ontwikkelingswerkers laat het er niet bij zitten. Ik ben op weg naar een van die vernieuwers: Tabitha Gerrets. Ze studeerde culturele antropologie in Nijmegen, liep twee maal de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella, werkte bij Hivos en won vorig jaar de ‘Jong OS Innovation Award’ voor haar idee om met een groepje medestanders actief te reageren op de vele vooroordelen en misvattingen over ontwikkelingssamenwerking die in de media de ronde doen. Bij haar thuis, uitkijkend op de traag voorbij stromende Waal, eten we heerlijke ovenwarme broodjes met kaas en tomaat, en zij vertelt over de geboorte van haar idee. ‘Ik was in eerste instantie vooral verbaasd’, begint ze, ‘dat mensen die werkzaam zijn in de ontwikkelingssector zo weinig naar buiten treden. In de pers, in talkshows op televisie, op digitale fora, in artikelen in De Telegraaf, de Volkskrant, op nu.nl, en niet te vergeten in ingezonden brieven, worden vaak vooroordelen en halve waarheden neergezet als feiten. De ontwikkelingssector discussieert wel in vakbladen als Vice Versa en One World, maar daarbuiten wagen ze zich niet, terwijl juist daarbuiten de publieke opinie gevormd wordt. Op A Call 2 Action, een bijeenkomst van JongOS, heb ik vorig jaar het idee gelanceerd een team te vormen dat reageert op deze kritiek.’ Geen vakjargon En dat is gelukt. ID-Leaks bestaat nu uit 100 vrijwilligers. ‘We houden geen pleidooi voor meer hulp, we gebruiken geen vakjargon, we berispen en beleren niet, zijn niet bezig met ideologie of politiek; we mengen ons in de discussie en geven gewoon de feiten. Onze reacties roepen weer nieuwe reacties op en zo ontstaat er een serieuze discussie die ver uitstijgt boven het op een emotionele wijze uitventen van vooroordelen.’ Je bekommeren om anderen, dat waren normen die golden in het behoudende religieuze milieu waarin ze werd opgevoed. ‘Ik heb me daarvan losgemaakt, maar ik zet me er zeker niet tegen af. Ik ben opgegroeid in een warm gezin en nog steeds is er een warme band. Ik zie die worsteling om het geloof ook niet als verloren tijd. Juist omdat ik zo diep moest doordenken over de “waarheid” die ik meekreeg, heb ik geleerd mijn ideeën of mijn voorlopige waarheid niet aan anderen op te dringen. Ik kan luisteren, kan me verplaatsen in de ideeën en emoties van anderen en ik wil meewerken aan een wereld waar mensen elkaar willen verstaan.’ En dat alles – doorbreekt ze de ernst met een schaterlach – is nu samen gekomen in ID-Leaks. ‘Wat ik belangrijk vind, is dat het idee aangeslagen is bij de gevestigde ontwikkelingsorganisaties. Als wij overbodig worden, is ons doel bereikt.’ Tabitha Gerrets is genomineerd voor de Simon Jelsma Award. Lees vanmiddag meer over deze prijs en de andere genomineerden.   Dit artikel verscheen 26 april in het nieuwste nummer van de Vice Versa. Abonnement nemen? Ga naar www.viceversaonline.nl/abonneren. Paspoort Naam: Tabitha Gerrets Geboortedatum: 02-02-1979 Geboorteplaats: Schiedam, Nederland Huidige woonplaats: Nijmegen Functie: Fondsenwerver en marktverkenner voor Aqua for All, voorzitter ID-Leaks Opleiding: Master culturele antropologie en Advanced Master international development, CIDIN Werkervaring: Junior programmamedewerker Hivos, tourmanager Djoser en Mundial

Wacht nou eens op de hulpvraag!

Door Anika Altaf | 29 mei 2020

Bij deze COVID-19 crisis initiëren ontwikkelingsorganisaties allerlei acties in tientallen landen in Azië en Afrika. Maar sluiten die wel aan op waar mensen behoefte aan hebben en zijn deze wel kosteneffectief? Anika Altaf en Betteke de Gaay Fortman pleiten ervoor om niet in oude reflexen terug te vallen, maar nauwgezet uit te zoeken wat de hulpvraag is en goed te luisteren naar de mensen om wie het gaat.

Lees artikel

Corona steun via particuliere initiatieven

Door Marc Broere | 28 mei 2020

Niet alleen grote organisaties zijn actief met het geven van noodhulp tijdens de coronacrisis. Wilde Ganzen is een speciaal corona fonds gestart voor Nederlandse particuliere initiatieven en hun lokale partners. Zij zitten vaak in haarvaten van de samenleving en kunnen de meest gemarginaliseerde groepen bereiken.

Lees artikel

5 kernwaarden voor inclusieve waardeketens

Door Maria van der Heide | 27 mei 2020

De coronacrisis biedt kansen om te praten over wat het begrip waarde echt betekent in waardeketens, schrijven Maria van der Heide en Danielle Hirsch in deze opiniebijdrage. Waarde wordt nu uitgedrukt in economische termen als winst en groei. Maar wat hebben we aan winst en groei als de grondstoffen op zijn, mensen onbeschermd op straat staan en het klimaat de aarde onleefbaar maakt? Er zijn waardeketens, die wél werken en waar waarde een veel breder begrip is. 5 kernwaarden voor inclusieve waardeketens.

Lees artikel