Door:
Hans Beerends

2 mei 2012

Tags

Mark van Luyk

Hans Beerends gaat op bezoek bij iemand uit de sector die het verdient om de spotlichten op zich gericht te krijgen. Voor Vice Versa nummer twee van dit jaar bezocht hij Tabitha Gerrets. Zij is initiatiefneemster van ID-Leaks, het platform dat ten strijde trekt tegen ongefundeerde berichtgeving over ontwikkelingssamenwerking. Ontwikkelingssamenwerking ligt onder vuur. Negativisme en cynisme vieren hoogtij, maar de nieuwe generatie ontwikkelingswerkers laat het er niet bij zitten. Ik ben op weg naar een van die vernieuwers: Tabitha Gerrets. Ze studeerde culturele antropologie in Nijmegen, liep twee maal de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella, werkte bij Hivos en won vorig jaar de ‘Jong OS Innovation Award’ voor haar idee om met een groepje medestanders actief te reageren op de vele vooroordelen en misvattingen over ontwikkelingssamenwerking die in de media de ronde doen. Bij haar thuis, uitkijkend op de traag voorbij stromende Waal, eten we heerlijke ovenwarme broodjes met kaas en tomaat, en zij vertelt over de geboorte van haar idee. ‘Ik was in eerste instantie vooral verbaasd’, begint ze, ‘dat mensen die werkzaam zijn in de ontwikkelingssector zo weinig naar buiten treden. In de pers, in talkshows op televisie, op digitale fora, in artikelen in De Telegraaf, de Volkskrant, op nu.nl, en niet te vergeten in ingezonden brieven, worden vaak vooroordelen en halve waarheden neergezet als feiten. De ontwikkelingssector discussieert wel in vakbladen als Vice Versa en One World, maar daarbuiten wagen ze zich niet, terwijl juist daarbuiten de publieke opinie gevormd wordt. Op A Call 2 Action, een bijeenkomst van JongOS, heb ik vorig jaar het idee gelanceerd een team te vormen dat reageert op deze kritiek.’ Geen vakjargon En dat is gelukt. ID-Leaks bestaat nu uit 100 vrijwilligers. ‘We houden geen pleidooi voor meer hulp, we gebruiken geen vakjargon, we berispen en beleren niet, zijn niet bezig met ideologie of politiek; we mengen ons in de discussie en geven gewoon de feiten. Onze reacties roepen weer nieuwe reacties op en zo ontstaat er een serieuze discussie die ver uitstijgt boven het op een emotionele wijze uitventen van vooroordelen.’ Je bekommeren om anderen, dat waren normen die golden in het behoudende religieuze milieu waarin ze werd opgevoed. ‘Ik heb me daarvan losgemaakt, maar ik zet me er zeker niet tegen af. Ik ben opgegroeid in een warm gezin en nog steeds is er een warme band. Ik zie die worsteling om het geloof ook niet als verloren tijd. Juist omdat ik zo diep moest doordenken over de “waarheid” die ik meekreeg, heb ik geleerd mijn ideeën of mijn voorlopige waarheid niet aan anderen op te dringen. Ik kan luisteren, kan me verplaatsen in de ideeën en emoties van anderen en ik wil meewerken aan een wereld waar mensen elkaar willen verstaan.’ En dat alles – doorbreekt ze de ernst met een schaterlach – is nu samen gekomen in ID-Leaks. ‘Wat ik belangrijk vind, is dat het idee aangeslagen is bij de gevestigde ontwikkelingsorganisaties. Als wij overbodig worden, is ons doel bereikt.’ Tabitha Gerrets is genomineerd voor de Simon Jelsma Award. Lees vanmiddag meer over deze prijs en de andere genomineerden.   Dit artikel verscheen 26 april in het nieuwste nummer van de Vice Versa. Abonnement nemen? Ga naar www.viceversaonline.nl/abonneren. Paspoort Naam: Tabitha Gerrets Geboortedatum: 02-02-1979 Geboorteplaats: Schiedam, Nederland Huidige woonplaats: Nijmegen Functie: Fondsenwerver en marktverkenner voor Aqua for All, voorzitter ID-Leaks Opleiding: Master culturele antropologie en Advanced Master international development, CIDIN Werkervaring: Junior programmamedewerker Hivos, tourmanager Djoser en Mundial

Opinie: ‘Brief minister Kaag over maatschappelijk middenveld: analytisch zwak en weinig ambitieus’

Door Fons van der Velden | 09 juli 2019

Het is een groot goed dat de Nederlandse overheid zoveel fondsen ter beschikking stelt voor de versterking van maatschappelijke organisaties en maatschappelijk middenveld, schrijft Fons van der Velden in deze opiniebijdrage naar aanleiding van de kamerbrief van minister Kaag. Maar hij vindt de brief analytisch zwak en van weinig ambitie getuigen. Wat had beter gekund?

Lees artikel

Tip 3 aan Kaag: ‘Lever in op je privilege en geef zuidelijke organisaties meer inspraak bij het bepalen van prioriteiten’

Door Lizan Nijkrake | 08 juli 2019

Minister Kaag werkt hard aan een nieuw subsidiekader voor het maatschappelijk middenveld. Ze wil meer eigenaarschap geven aan zuidelijke ngo’s om hen meer legitimiteit te geven, en ziet daarbij een andere rol voor Nederlandse organisaties. Vice Versa vroeg vier zuidelijke organisaties hoe zij dit zien. Wat is hun gouden tip voor onze minister? Met vandaag Carla López Cabrera, directeur van Fondo Centroamericano de Mujeres (FCAM) in Nicaragua, een feministisch fonds dat lokale vrouwenrechtenbewegingen in Centraal Amerika steunt.

Lees artikel

Shifting fundamental power issues in funding relationships

Door Evelijne Bruning Ruerd Ruben en Lau Schulpen | 02 juli 2019

This article claims that the current aid architecture favours clientilism, dependency and short-term projects. The authors Evelijne Bruning (The Hunger Project) Ruerd Ruben (Wageningen University & Research) and Lau Schulpen (Radboud University Nijmegen) are suggesting four possible ways to overcome this in order to shift power closer to the ground.

Lees artikel