Door:
Mieke van Dixhoorn

23 april 2012

Tags

Het Kabinet is gevallen, maar wat lag er op tafel wat betreft ontwikkelingssamenwerking in het Catshuis? Hoewel de doorrekeningen van het CPB openbaar zijn komt de rest van de plannen maar beperkt naar buiten. Overeenkomstige geluiden zijn dat er in 2013 500 miljoen zou worden bezuinigd op ontwikkelingssamenwerking en in de twee jaren erna 750 miljoen. Hoe zat het met de 0,7 norm? In de Trouw van vanochtend staat een interview met Sybrand van Haersma Buma. De fractievoorzitter van het CDA zegt over de plannen rondom ontwikkelingssamenwerking: ‘Het was tijdelijk en dus acceptabel. Het uitgangspunt bleef 0,7 procent van het Bruto Binnenlands Product. Dan zou het twee jaar 0,6 worden en dan weer 0,7. Intussen zouden we de aandacht verschuiven van meer overheidssteun voor arme landen naar meer economische samenwerking.’ Onder het interview staat een grafiek waarin te lezen is dat in 2013 (afgerond in miljarden) 0,5 miljard wordt bezuinigd. In 2014 en 2015 zou dat 0,8 miljard zijn. Ook de NRC next van vandaag bericht over een bezuiniging van 500 miljoen op ontwikkelingssamenwerking in 2013. Op termijn wordt volgens de krant 750 miljoen minder besteed aan internationale hulp. De uitspraak van de fractievoorzitter van het CDA lijkt te kloppen. Vice Versa rekende na dat met 500 miljoen bezuinigingen in 2013 Nederland inderdaad uitkomt op een bijdrage van 0,6 procent van het BBP voor ontwikkelingssamenwerking. Met een bezuiniging van 750 miljoen in 2014 komen we op ongeveer hetzelfde percentage uit. We berekenden dit op basis van het Centraal Economisch Plan dat het CPB publiceerde in maart, de doorrekeningen van het Catshuis akkoord en de begroting voor ontwikkelingssamenwerking voor de komende jaren. Met name dankzij een stijgend BBP in 2015 en een iets hoger gepland budget, voor zover dat nu al voorspeld kan worden, komt de bijdrage weer in de buurt van de 0,7 procent.    

Groot geld gevraagd voor klimaatadaptatie

Door Joris Tielens | 17 september 2019

Klimaatadaptatie is nodig en dat vergt véle miljarden, maar commerciële geldschieters vinden het vaak te riskant. Een nieuw Nederlands klimaatfonds zal 160 miljoen euro overheidsgeld gebruiken om toch privaat geld aan te trekken. Hoe gaat het DFCDwerken? Een interview met FMO.

Lees artikel

Een klimaatlijst voor Kaag

Door Joris Tielens | 13 september 2019

Stoppen met subsidies en exportkredieten voor fossiele brandstoffen, het beprijzen van CO2 en het tegengaan van belastingontduiking door de fossiele industrie. Het zijn een aantal zaken waarvoor minister Kaag internationaal moet pleiten tijdens de klimaattop in New York op 23 september, volgens de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV).

Lees artikel

De vergeten klimaattafel

Door Joris Tielens | 04 september 2019

Het klimaatakkoord is veelbesproken, maar de helft van de ‘Nederlandse’ CO2-uitstoot blijft onderbelicht: die in het buitenland. Valt klimaatverandering te beperken door geen subsidies meer te geven aan de fossiele industrie, door meer klimaatdiplomatie? Heleen de Coninck en Marcel Beukeboom kijken voorbij de grenzen.

Lees artikel