Door:
Mieke van Dixhoorn

23 april 2012

Tags

Het Kabinet is gevallen, maar wat lag er op tafel wat betreft ontwikkelingssamenwerking in het Catshuis? Hoewel de doorrekeningen van het CPB openbaar zijn komt de rest van de plannen maar beperkt naar buiten. Overeenkomstige geluiden zijn dat er in 2013 500 miljoen zou worden bezuinigd op ontwikkelingssamenwerking en in de twee jaren erna 750 miljoen. Hoe zat het met de 0,7 norm? In de Trouw van vanochtend staat een interview met Sybrand van Haersma Buma. De fractievoorzitter van het CDA zegt over de plannen rondom ontwikkelingssamenwerking: ‘Het was tijdelijk en dus acceptabel. Het uitgangspunt bleef 0,7 procent van het Bruto Binnenlands Product. Dan zou het twee jaar 0,6 worden en dan weer 0,7. Intussen zouden we de aandacht verschuiven van meer overheidssteun voor arme landen naar meer economische samenwerking.’ Onder het interview staat een grafiek waarin te lezen is dat in 2013 (afgerond in miljarden) 0,5 miljard wordt bezuinigd. In 2014 en 2015 zou dat 0,8 miljard zijn. Ook de NRC next van vandaag bericht over een bezuiniging van 500 miljoen op ontwikkelingssamenwerking in 2013. Op termijn wordt volgens de krant 750 miljoen minder besteed aan internationale hulp. De uitspraak van de fractievoorzitter van het CDA lijkt te kloppen. Vice Versa rekende na dat met 500 miljoen bezuinigingen in 2013 Nederland inderdaad uitkomt op een bijdrage van 0,6 procent van het BBP voor ontwikkelingssamenwerking. Met een bezuiniging van 750 miljoen in 2014 komen we op ongeveer hetzelfde percentage uit. We berekenden dit op basis van het Centraal Economisch Plan dat het CPB publiceerde in maart, de doorrekeningen van het Catshuis akkoord en de begroting voor ontwikkelingssamenwerking voor de komende jaren. Met name dankzij een stijgend BBP in 2015 en een iets hoger gepland budget, voor zover dat nu al voorspeld kan worden, komt de bijdrage weer in de buurt van de 0,7 procent.    

Opinie: ‘Brief minister Kaag over maatschappelijk middenveld: analytisch zwak en weinig ambitieus’

Door Fons van der Velden | 09 juli 2019

Het is een groot goed dat de Nederlandse overheid zoveel fondsen ter beschikking stelt voor de versterking van maatschappelijke organisaties en maatschappelijk middenveld, schrijft Fons van der Velden in deze opiniebijdrage naar aanleiding van de kamerbrief van minister Kaag. Maar hij vindt de brief analytisch zwak en van weinig ambitie getuigen. Wat had beter gekund?

Lees artikel

Tip 3 aan Kaag: ‘Lever in op je privilege en geef zuidelijke organisaties meer inspraak bij het bepalen van prioriteiten’

Door Lizan Nijkrake | 08 juli 2019

Minister Kaag werkt hard aan een nieuw subsidiekader voor het maatschappelijk middenveld. Ze wil meer eigenaarschap geven aan zuidelijke ngo’s om hen meer legitimiteit te geven, en ziet daarbij een andere rol voor Nederlandse organisaties. Vice Versa vroeg vier zuidelijke organisaties hoe zij dit zien. Wat is hun gouden tip voor onze minister? Met vandaag Carla López Cabrera, directeur van Fondo Centroamericano de Mujeres (FCAM) in Nicaragua, een feministisch fonds dat lokale vrouwenrechtenbewegingen in Centraal Amerika steunt.

Lees artikel

Shifting fundamental power issues in funding relationships

Door Evelijne Bruning Ruerd Ruben en Lau Schulpen | 02 juli 2019

This article claims that the current aid architecture favours clientilism, dependency and short-term projects. The authors Evelijne Bruning (The Hunger Project) Ruerd Ruben (Wageningen University & Research) and Lau Schulpen (Radboud University Nijmegen) are suggesting four possible ways to overcome this in order to shift power closer to the ground.

Lees artikel