Door:
Mieke Olde Engberink

23 december 2011

Tags

Afgelopen donderdagavond werd het politieke jaar afgerond met de stemmingen over de verschillende begrotingen van het kabinet-Rutte. Belangrijkste conclusies voor de OS-sector: De begroting voor Buitenlandse Zaken is goedgekeurd, met onder meer een brede kamermeerderheid voor het genderamendement en beperkingen op de bezuinigingen op noodhulp en SRGR/HIV Aids. Iedereen dacht dat het een lange zit zou worden in de Tweede Kamer, maar dit bleek uiteindelijk wel mee te vallen. Overdag was het een gekkenhuis doordat de Kamer nog gauw een aantal belangrijke zaken moest afronden voor het kerstreces. ’s Avonds laat mochten de Kamerleden eindelijk aan het laatste klusje beginnen: het stemmen op de honderden ingediende moties en amendementen. Zes amendementen voor de begroting van Buitenlandse Zaken (BZ) werden verworpen tegenover negen aangenomen amendementen. Gelukkige Kamerleden waren onder andere Ewout Irrgang (SP), waarvan alle drie de amendementen voor BZ aangenomen werden. Hij zorgde ervoor dat de bezuinigingen op noodhulp enigszins teruggedrongen worden, ten koste van geld dat aanvankelijk naar goed bestuur in Indonesië zou gaan. Ook het amendement van Sjoera Dikkers (PvdA) en Joël Voordewind (Christen-Unie) werd aangenomen, waardoor er nu vijf miljoen euro meer naar vluchtelingenorganisatie UNHCR gaat. Positieve ontwikkelingen voor de noodhulpsector, nadat het amendement om de 20 miljoen euro voor noodhulp te repareren verworpen werd. Wassila Hachchi (D66) en Arjan El Fassed (GroenLinks) haalden 3 miljoen euro meer voor gender binnen, ook een bedrag dat verlaagd wordt op het begrotingsartikel voor goed bestuur. Opvallend De fractieleden stemden steeds vaker tegen de partijdiscipline in, een opvallende ontwikkeling. Daarnaast getuigde het grote aantal moties en amendementen over internationale samenwerking dat de Kamerleden breder denken, buiten de grenzen van ontwikkelingssamenwerking. Spannend was het even wat de PVV ging doen, nadat Johan Driessen (PVV) in het wetgevingsoverleg van 21 november jl. benadrukte goed te kijken wat de PVV zou doen met de stemmingen, en hierdoor iedere vorm van argumentatie en debat op dat moment ontweek. Die uitspraak was nietszeggend, want de PVV deed niets onverwachts tijdens de stemmingen over Buitenlandse Zaken gisteren.  

Dangote wants to increase Nigeria’s self-reliance on food

Door Emmanuel Ndadozie | 30 november 2020

Nigeria relies largely on imported food to feed its population. Some years ago, the Nigerian multinational Dangote decided to change this situation. It started by purchasing six rice mills that will become operational in the next 18 months. Dangote Rice has started restructuring the rice farming sector tells Robert Coleman, Agricultural Director of Dangote’s rice business in Nigeria. ‘I believe agriculture is the future of Africa.’

Lees artikel

Minister Wiebes: woordvoerder van Shell of Nederlands Minister voor Economische Zaken en Klimaat?

Door Jurrian Veldhuizen | 25 november 2020

Inmiddels twee maanden geleden stelde Lammert van Raan van de Partij voor de Dieren 25 zeer kritische Kamervragen aan Minister Hoekstra van Financiën en Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat over de twijfelachtige klimaatplannen van olie- en gasbedrijven. Minister Wiebes had lang de tijd nodig om antwoord te geven. Toen het uiteindelijk kwam, bleek de minister een uitstekende woordvoerder voor Shell en een kampioen in het ontwijken van vragen en daarmee verantwoordelijkheden, schrijft Jurrian Veldhuizen namens Building Change.

Lees artikel
UN Food Systems Summit 2021

Wie niet aan tafel mee mag praten, staat op het menu

Door Vice Versa | 24 november 2020

Oxfam Novib, Hivos, Both Ends en de AgriProFocus Food Security Policy Coalition pleiten voor duurzame en inclusieve voedselsystemen op de VN- wereldtop komend jaar. Tijdens de conferentie ‘Bold Actions for Food as a Source for Good’, op 23 en 24 November georganiseerd door de Wageningen Universiteit, het World Economic Forum en anderen, kan Minister Kaag aandringen op een ambitieuze Summit die harde afspraken maakt over de toekomst van ons voedsel.

Lees artikel