Door:
Vice Versa

26 september 2011

Categorieën

Tags

Een Nederlands miljoenenproject om de haven van een Guatemalteeks dorp te moderniseren is op een mislukking uitgelopen. Champerico, een dorp aan de Pacifische kust, zit met een dichtgeslibde haven van waaruit geen boot meer kan uitvaren.

  • De haven van Champerico in Guatemala. © Google maps.
    De haven van Champerico in Guatemala. © Google maps.

De Guatemalteekse autoriteiten geven de betrokken Nederlandse bedrijven de schuld van het fiasco, waar mee 9 miljoen euro aan ontwikkelingsgeld was gemoeid. Luis Prado, directeur van de lokale havenautoriteit, is gevlucht uit Champerico omdat boze inwoners hem en zijn werknemers bedreigen. ‘Ik kan hun woede goed begrijpen’, zegt Prado. ‘Ze hadden al hun hoop op de nieuwe haven gevestigd, maar nu is de armoede in het dorp alleen maar toegenomen.’ Impuls Het professionaliseren van de haven zou de economie in de regio een impuls geven, zo redeneerde de Nederlandse regering toen ze in 2007 9 miljoen euro beschikbaar stelde voor de bouw van een aanlegsteiger, golfbrekers en een dam. De Guatemalteekse regering legde de overige 29 miljoen euro op tafel. Champerico moest een moderne vissershaven krijgen met alle daarbij behorende faciliteiten, zoals diepvriesloodsen en een reparatiehal voor visnetten. Bijna driekwart van de achtduizend inwoners van Champerico leeft van de visserij en garnalenvangst. Al dertig jaar drongen de vissers aan op verbetering van hun haven. Die bestond uit een oude aftandse pier loodrecht op de kust. De aangelegde bootjes waren daardoor onbeschermd tegen de hoge golven en zware stroming en voor grotere boten was het onmogelijk de haven aan te doen. Een voorwaarde voor de subsidie was dat het project uitgevoerd zou worden door het Nederlandse bedrijf Van Oord ACZ Marine Contractors onder toezicht van het eveneens Nederlandse adviesbureau Royal Haskoning. Alvorens aan de bouw te beginnen, onderzocht Haskoning in 2005 de haalbaarheid van het project. Deze 220 duizend euro kostende studie werd grotendeels betaald door het Nederlandse ministerie van Economische Zaken. Het betrekken van het bedrijfsleven bij ontwikkelingsprojecten is de afgelopen jaren speerpunt geworden van het Nederlandse ontwikkelingsbeleid. Economische teruggang ‘De economie van Champerico heeft een flinke impuls gekregen door een grotere, modernere en beter bereikbare haven’, zo presenteert Van Oord het havenproject op zijn website. In de praktijk heeft de haven slechts een half jaar gefunctioneerd en is juist sprake van een economische teruggang. ‘De vissers zijn woedend en slechter af dan voorheen’, zegt Abraham Serrano, directeur van de vissersbond van Champerico. ‘De haven ligt vol zand en we moeten de bootjes door het slijk naar de zee slepen om ons werk te kunnen doen. Dat is zwaar werk en kost ons minstens een half uur per boot.’ Lees het gehele stuk vandaag in de Volkskrant.

Curaçao op een tweesprong

Door Ayaan Abukar | 15 november 2019

De vlucht uit Venezuela gaat soms per bootje, naar het dichtbije Curaçao. Daar leidt het tot vertwijfeling: de weerslag is xenofobie èn solidariteit, een tekort aan kennis, vrees bij de Venezolanen – en stilte vanuit Den Haag. ‘Zonder politiek leiderschap gaan verhalen een eigen leven leiden.’ Ayaan Abukar vloog erheen en ging in gesprek.

Lees artikel

Hoe de ziel uit de ngo-sector verdwijnt

Door Marc Broere | 13 november 2019

Ze behoren tot de pioniers en innovators van de milieubeweging en ontwikkelingssamenwerking in Nederland en vormden decennialang een spraakmakend duo. Hoewel ze volop genieten van hun pensioen, luiden Ron van Huizen en Hans Guijt de noodklok over een ontwikkeling die hen zorgen baart: raden van toezicht die ontwikkelingsorganisaties willen laten besturen alsof het bedrijven zijn. ‘Stop met de idiote doelstelling dat je altijd moet groeien.’

Lees artikel

Deugen de meeste mensen nu wel of niet?

Door Hans Beerends | 31 oktober 2019

Historicus Rutger Bregman stelt in zijn nieuwe boek dat de meeste mensen deugen, verwijzend naar de prehistorie. Daar staat volgens Hans Beerends tegenover dat veel deugende mensen zich ook gemakkelijk laten misleiden.

Lees artikel