Door:
Vice Versa

21 september 2011

Categorieën

Tags

Uit: NOS, 21 september 2011 Staatssecretaris Knapen (CDA) wil vasthouden aan de afspraken uit het regeerakkoord over bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking, maar hij sluit een extra korting niet uit. “Onder druk wordt alles vloeibaar”, zei hij. Dit jaar en volgend jaar bezuinigt de staatssecretaris al een miljard euro op ontwikkelingshulp. Daarvan moet 400 miljoen nog worden ingevuld. Als er extra moet worden bezuinigd, wil de PVV dat er geld wordt weggehaald bij ontwikkelingssamenwerking. Knapen voelt er niets voor om daar nu al over te speculeren, “maar als het nodig is, zullen we op de afspraken terugkomen”. Vandaag en morgen debatteert de Tweede Kamer met de kabinetsleden over de Miljoenennota en de begrotingsstukken voor 2012. Ook ontwikkelingssamenwerking zal daarbij aan bod komen.

Wacht nou eens op de hulpvraag!

Door Anika Altaf | 29 mei 2020

Bij deze COVID-19 crisis initiëren ontwikkelingsorganisaties allerlei acties in tientallen landen in Azië en Afrika. Maar sluiten die wel aan op waar mensen behoefte aan hebben en zijn deze wel kosteneffectief? Anika Altaf en Betteke de Gaay Fortman pleiten ervoor om niet in oude reflexen terug te vallen, maar nauwgezet uit te zoeken wat de hulpvraag is en goed te luisteren naar de mensen om wie het gaat.

Lees artikel

Corona steun via particuliere initiatieven

Door Marc Broere | 28 mei 2020

Niet alleen grote organisaties zijn actief met het geven van noodhulp tijdens de coronacrisis. Wilde Ganzen is een speciaal corona fonds gestart voor Nederlandse particuliere initiatieven en hun lokale partners. Zij zitten vaak in haarvaten van de samenleving en kunnen de meest gemarginaliseerde groepen bereiken.

Lees artikel

5 kernwaarden voor inclusieve waardeketens

Door Maria van der Heide | 27 mei 2020

De coronacrisis biedt kansen om te praten over wat het begrip waarde echt betekent in waardeketens, schrijven Maria van der Heide en Danielle Hirsch in deze opiniebijdrage. Waarde wordt nu uitgedrukt in economische termen als winst en groei. Maar wat hebben we aan winst en groei als de grondstoffen op zijn, mensen onbeschermd op straat staan en het klimaat de aarde onleefbaar maakt? Er zijn waardeketens, die wél werken en waar waarde een veel breder begrip is. 5 kernwaarden voor inclusieve waardeketens.

Lees artikel