Door:
Vice Versa

20 september 2011

Categorieën

Uit: HP / De Tijd, 19 september 2011

Felle aanval op president Barack Obama in het hoofdredactioneel van The New York Times begin deze maand. Sinds 1973 geven de Verenigde Staten geen ontwikkelingshulp aan vrouwen die zijn verkracht in oorlogsgebieden. Dit beleid is na drie ‘progressieve’ Obama-jaren nog steeds ongewijzigd. The New York Times vindt het tijd voor actie. Dat vindt D66-Kamerlid Wassila Hachchi óók. Zij roept minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal op de Amerikanen aan te spreken op hun onwenselijke beleid.
De Verenigde Staten besteden specifiek geen ontwikkelingshulp aan slachtoffers van verkrachting in landen als Congo, Birma en Sudan. Dat komt omdat de medische hulp aan deze vrouwen onder meer bestaat uit abortus. Volgens The New York Times is dat in strijd met de Conventie van Genève die stelt dat slachtoffers in conflictgebieden recht hebben op medische hulp. Dus ook op abortus na verkrachting. Nog pijnlijker voor Obama is dat zijn Republikeinse tegenstrevers toegeeflijker zijn in hun abortus-standpunt. Er is een wet in voorbereiding die het moeilijker gaat maken voor Amerikanen om een abortus te laten plegen. Maar er staan drie uitzonderingen in het voorstel. Abortus wordt toegestaan wanneer het leven van de vrouw in kwestie bedreigd wordt, wanneer ze zwanger is dankzij incest of wanneer ze verkracht is. Daar wordt Obama dus even links ingehaald, zo concludeert de krant. Dat beleid is tegen het verkeerde been van Wassila Hachchi. Eerder dit jaar werd een motie van haar aangenomen die stelt dat Nederland ook bevriende staten kan aanspreken op hun mensenrechtenbeleid. Daarom wil zij nu actie zien van minister Rosenthal. Hachchi wil weten of het Amerikaanse beleid inderdaad indruist tegen de Geneefse Conventies. Daarnaast wil ze dat Rosenthal in zijn contacten met de Amerikaanse overheid over vrouwenrechten de onwenselijkheid van dit beleid bespreekt.

5 jaar strategische partnerschappen: zonder wrijving geen glans

Door Siri Lijfering | 25 mei 2020

Komende vrijdag horen ontwikkelingsorganisaties of hun aanvraag voor het nieuwe subsidieprogramma Power of Voices is gehonoreerd. Nog een paar spannende dagen dus. In dit essay maakt Siri Lijfering de balans op van de voorganger Samenspraak en Tegenspraak. Wat kunnen we leren van vijf jaar strategische partnerschappen tussen de Nederlandse overheid en de ontwikkelingssector?

Lees artikel

Inclusief besluitvormingsproces essentieel bij effectieve aanpak COVID-19

Door Vice Versa | 20 mei 2020

Een glashelder en sterk pleidooi rondom de noodzaak van internationale solidariteit. Dat is de reactie van 12 mensen uit het maatschappelijk middenveld, bedrijfsleven en wetenschap op het spoedadvies van de Adviesraad Internationale Vraagstukken over de Nederlandse bijdrage aan de mondiale strijd tegen het coronavirus. Maar, voegen ze daar aan toe: het is van groot belang dat lokale actoren een beslissende rol krijgen in de praktische uitvoering. Voorkom dat alleen gekozen wordt voor bestaande partners die grootschalige bedragen weg kunnen zetten. Hieronder de volledige reactie en de namen van de ondertekenaars.

Lees artikel

Armoede bestrijden met een grotere caviamarkt?

Door Ellen Mangnus | 18 mei 2020

In deze nieuwe rubriek Omdenken met Ellen kijkt Ellen Mangnus waar de westerse manier van denken over ontwikkeling botst met lokale kennis en waarden. In de eerste aflevering: de cavia als gewild dier in de wereldberoemde Peruaanse keuken. Een weg uit de armoede voor de een, vernietiging van een wereld voor de ander

Lees artikel