Door:
Nite Schellens

13 september 2011

Categorieën

Tags

Uit: Volkskrant, 13 september 2011 Door: Gerard Reijn AMSTERDAM. Ontwikkelingslanden worden steeds minder afhankelijk van ontwikkelingshulp. In 2000 steunden de armste landen nog voor 60 procent van de overheidsuitgaven op geld van donoren. In 2009 was dat teruggebracht tot 38 procent. Dat stelt ActionAid, een internationale private hulporganisatie in het onderzoeksrapport Real Aid dat vandaag verschijnt. Dankzij ontwikkelingshulp, stelt ActionAid, groeit de economie van de ontvangende landen waardoor de afhankelijkheid van de hulp kleiner wordt. ActionAid onderzocht de 54 armste landen ter wereld. In 2000 waren 13 van die landen voor hun overheidsuitgaven voor meer dan 60 procent afhankelijk van ontwikkelingshulp. In 2009 waren dat er nog maar 9. In 2000 waren Sao Tomé en Oost-Timor de meest hulpafhankelijke landen ter wereld. De hulp bedroeg meer dan 300 procent van de overheidsuitgaven. Negen jaar later komen beide landen niet meer voor op de top-20 van meest hulpafhankelijke landen, en is hun afhankelijkheid gezakt tot onder de 40 procent. Anna Thomas, bij ActionAid verantwoordelijk voor het onderzoek, is verrast dat de hulpafhankelijkheid zo sterk is gedaald. Hulp helpt, stelt zij. ‘Dankzij de hulp is de economie in die landen gegroeid, en daardoor stijgen de belastinginkomsten.’ De effectiviteit van ontwikkelingshulp is de laatste jaren onderwerp van discussie. Critici stellen dat hulp averechts werkt. De landen die de meeste hulp krijgen, zouden het traagst groeien. Volgens Thomas werkt hulp het best als het is gericht op armoedebestrijding, en als het ontvangende land zelf kan bepalen wat er met het geld gebeurt. Gebonden hulp – waarbij de donor bepaalt wat ermee gebeurt – en schuldreductie werken veel minder goed.

Wacht nou eens op de hulpvraag!

Door Anika Altaf | 29 mei 2020

Bij deze COVID-19 crisis initiëren ontwikkelingsorganisaties allerlei acties in tientallen landen in Azië en Afrika. Maar sluiten die wel aan op waar mensen behoefte aan hebben en zijn deze wel kosteneffectief? Anika Altaf en Betteke de Gaay Fortman pleiten ervoor om niet in oude reflexen terug te vallen, maar nauwgezet uit te zoeken wat de hulpvraag is en goed te luisteren naar de mensen om wie het gaat.

Lees artikel

Corona steun via particuliere initiatieven

Door Marc Broere | 28 mei 2020

Niet alleen grote organisaties zijn actief met het geven van noodhulp tijdens de coronacrisis. Wilde Ganzen is een speciaal corona fonds gestart voor Nederlandse particuliere initiatieven en hun lokale partners. Zij zitten vaak in haarvaten van de samenleving en kunnen de meest gemarginaliseerde groepen bereiken.

Lees artikel

5 kernwaarden voor inclusieve waardeketens

Door Maria van der Heide | 27 mei 2020

De coronacrisis biedt kansen om te praten over wat het begrip waarde echt betekent in waardeketens, schrijven Maria van der Heide en Danielle Hirsch in deze opiniebijdrage. Waarde wordt nu uitgedrukt in economische termen als winst en groei. Maar wat hebben we aan winst en groei als de grondstoffen op zijn, mensen onbeschermd op straat staan en het klimaat de aarde onleefbaar maakt? Er zijn waardeketens, die wél werken en waar waarde een veel breder begrip is. 5 kernwaarden voor inclusieve waardeketens.

Lees artikel