Door:
Nite Schellens

13 september 2011

Categorieën

Tags

Uit: Volkskrant, 13 september 2011 Door: Gerard Reijn AMSTERDAM. Ontwikkelingslanden worden steeds minder afhankelijk van ontwikkelingshulp. In 2000 steunden de armste landen nog voor 60 procent van de overheidsuitgaven op geld van donoren. In 2009 was dat teruggebracht tot 38 procent. Dat stelt ActionAid, een internationale private hulporganisatie in het onderzoeksrapport Real Aid dat vandaag verschijnt. Dankzij ontwikkelingshulp, stelt ActionAid, groeit de economie van de ontvangende landen waardoor de afhankelijkheid van de hulp kleiner wordt. ActionAid onderzocht de 54 armste landen ter wereld. In 2000 waren 13 van die landen voor hun overheidsuitgaven voor meer dan 60 procent afhankelijk van ontwikkelingshulp. In 2009 waren dat er nog maar 9. In 2000 waren Sao Tomé en Oost-Timor de meest hulpafhankelijke landen ter wereld. De hulp bedroeg meer dan 300 procent van de overheidsuitgaven. Negen jaar later komen beide landen niet meer voor op de top-20 van meest hulpafhankelijke landen, en is hun afhankelijkheid gezakt tot onder de 40 procent. Anna Thomas, bij ActionAid verantwoordelijk voor het onderzoek, is verrast dat de hulpafhankelijkheid zo sterk is gedaald. Hulp helpt, stelt zij. ‘Dankzij de hulp is de economie in die landen gegroeid, en daardoor stijgen de belastinginkomsten.’ De effectiviteit van ontwikkelingshulp is de laatste jaren onderwerp van discussie. Critici stellen dat hulp averechts werkt. De landen die de meeste hulp krijgen, zouden het traagst groeien. Volgens Thomas werkt hulp het best als het is gericht op armoedebestrijding, en als het ontvangende land zelf kan bepalen wat er met het geld gebeurt. Gebonden hulp – waarbij de donor bepaalt wat ermee gebeurt – en schuldreductie werken veel minder goed.

Curaçao op een tweesprong

Door Ayaan Abukar | 15 november 2019

De vlucht uit Venezuela gaat soms per bootje, naar het dichtbije Curaçao. Daar leidt het tot vertwijfeling: de weerslag is xenofobie èn solidariteit, een tekort aan kennis, vrees bij de Venezolanen – en stilte vanuit Den Haag. ‘Zonder politiek leiderschap gaan verhalen een eigen leven leiden.’ Ayaan Abukar vloog erheen en ging in gesprek.

Lees artikel

Hoe de ziel uit de ngo-sector verdwijnt

Door Marc Broere | 13 november 2019

Ze behoren tot de pioniers en innovators van de milieubeweging en ontwikkelingssamenwerking in Nederland en vormden decennialang een spraakmakend duo. Hoewel ze volop genieten van hun pensioen, luiden Ron van Huizen en Hans Guijt de noodklok over een ontwikkeling die hen zorgen baart: raden van toezicht die ontwikkelingsorganisaties willen laten besturen alsof het bedrijven zijn. ‘Stop met de idiote doelstelling dat je altijd moet groeien.’

Lees artikel

Deugen de meeste mensen nu wel of niet?

Door Hans Beerends | 31 oktober 2019

Historicus Rutger Bregman stelt in zijn nieuwe boek dat de meeste mensen deugen, verwijzend naar de prehistorie. Daar staat volgens Hans Beerends tegenover dat veel deugende mensen zich ook gemakkelijk laten misleiden.

Lees artikel