Door:
Nite Schellens

13 september 2011

Categorieën

Een facebook pagina om actiever te informeren en waar mee gediscussieerd kan worden over de resultaten van ontwikkelingssamenwerking. Branchevereniging Partos en NCDO (Centrum voor mondiaal burgerschap en internationale samenwerking) willen met deze nieuwe pagina discussie onder breed publiek aanwakkeren. Vandaag presenteert staatssecretaris Knapen (CDA) het rapport “Resultaten in Ontwikkeling 2009-2010”. Dit rapport geeft inzicht in wat er de afgelopen periode met Nederlands overheidsgeld is bereikt op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en is tot stand gekomen dankzij een samenwerking tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken, het maatschappelijke middenveld en het bedrijfsleven. Welke resultaten zijn er behaald, wat ging er minder goed en welke lessen kunnen daaruit worden getrokken? Vanavond organiseren branchevereniging Partos en NCDO in Amsterdam het debat “Open over Ontwikkelingssamenwerking” om een open en eerlijk beeld van ontwikkelingssamenwerking te schetsen. Tijdens dit debat zullen vooral het nut en de noodzaak van transparantie centraal staan en of transparantie het vertrouwen van de burger in ontwikkelingssamenwerking doet vergroten. Daarbij zal gekeken worden naar de resultaten uit het rapport en de meerwaarde van een systeem van open data. Facebook pagina Vooruitlopend op het debat is een facebook pagina gestart door Partos en NCDO waar previews met interessante feiten en cijfers worden gegeven uit het rapport. Het doel van de pagina is om al voor  het debat informatie uit de publicatie te verspreiden en discussies te stimuleren. Op die manier hopen Partos en NCDO een bijdrage te leveren aan het maatschappelijke debat rondom ontwikkelingssamenwerking. Om de discussie te stimuleren worden daarom wekelijks feiten en cijfers, vragen en discussiepunten, maar ook filmpjes op de pagina gepubliceerd waarop kan worden gereageerd. Zo kunnen mensen bijvoorbeeld een reactie geven op de vraag of goed bestuur een voorwaarde of een resultaat van hulp is, daarnaast kan er ook gediscussieerd worden over de verbetering van de dataverzameling van genderongelijkheid. Het op gang brengen van discussie is echter niet de enige functie van de pagina. Aase Kretzschmar  (Manager Communicatie Partos) geeft aan dat het belangrijk is om een open dialoog over ontwikkelingssamenwerking te voeren. Dit rapport laat zien wat er allemaal is bereikt op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, wat goed gaat, maar ook wat minder goed gaat. ‘Geboekte resultaten willen we graag kenbaar maken, zowel positieve als negatieve. Een facebook pagina is een makkelijke manier om meer mensen te bereiken en kan zo een centrale plek vormen voor open communicatie.’ Mee discussiëren via sociale media Door in te zetten op sociale media lijken Partos en NCDO een andere doelgroep dan de ontwikkelingssector aan te willen spreken. Dat is zeker een van de doelstellingen volgens Arnout Ponsioen (coördinator van de facebook pagina): ‘We verwachten dat de input vanuit de ontwikkelingssector sowieso zal komen, we proberen echter ook andere doelgroepen te bereiken, vooral ook de mensen die bijvoorbeeld vanuit een niet- of semi-professionele passie bij ontwikkelingssamenwerking betrokken zijn. Zo proberen we professionals te verbinden met niet-professionals in de hedendaagse discussie over ontwikkelingssamenwerking.’ Ponsioen beaamt echter ook dat het niet voor iedere Nederlander mogelijk is mee te discussiëren over de meer complexe onderwerpen waar voorkennis voor nodig is. ‘Sommige discussiepunten vereisen inderdaad enige voorkennis. Hoewel de pagina al in korte tijd door veel mensen wordt gevolgd, merken we ook nog wel terughoudendheid in de feedback. Maar de eerste reacties komen nu wel binnen. Overigens zoeken we daarbij ook actief contact met relevante groepen op Linkedin, fora en blogs. Van belang is immers dat we ook de mensen dáár benaderen waar ze nu al zitten.’ Nederlandse ontwikkelingsorganisaties Ten slotte nodigen Partos en NCDO Nederlandse ontwikkelingsorganisaties uit om te reageren op de discussiepunten en voorbeelden van werk te publiceren. Want, informatie verstrekking en openheid van data zijn precies thema’s die tijdens het debat vanavond ter discussie zullen staan. Hoewel aandacht voor de facebook pagina dagelijks groeit blijven reacties van ontwikkelingsorganisaties nog uit. Echter, na de publicatie van het debat zal de facebook pagina blijven bestaan en een centraal punt voor discussie vormen. Het debat ‘open over ontwikkelingssamenwerking’ vindt dinsdag 13 september plaats tussen 20.00 uur en 22.00 uur in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Aanmelden kan via www.partos.nl of www.ncdo.nl. Behalve via de Facebook pagina, te bereiken via http://www.facebook.com/openoverontwikkelingssamenwerking, wordt ook informatie verspreid via Linkedin, en twitter (@openoveros).

De erfenis van vier bevlogen vrouwelijke ministers

Door Paul Hoebink | 07 juli 2020

Vier vrouwelijke ministers van Ontwikkelingssamenwerking sloegen eind vorige eeuw de handen ineen met de ‘Utstein-4’. De Nederlandse Eveline Herfkens was een van hen. Wat hebben zij samen bereikt? Herfkens’ long time partner in life and work poogt in zijn nieuwste boek de balans op te maken, maar raakt verstrikt in de feiten.

Lees artikel

‘Opgeven is erger dan verliezen’

Door Marc Broere | 29 juni 2020

Carolyne Ndalilah, directeur van de spraakmakende Keniaanse jongerenorganisatie TYSA, helpt jongeren zichzelf én de uitdagingen van hun gemeenschap te leren kennen. ‘Wat onze samenleving nodig heeft, zijn jongeren die voorbij de dag van morgen denken; die het als een uitdaging zien het onmogelijke uit te proberen.’

Lees artikel

In coronatijd schiet de noodhulpsector terug in oude reflexen

Door Sarah Haaij | 18 juni 2020

Noodhulp moet effectiever en meer lokaal worden georganiseerd, sprak de internationale gemeenschap in 2016 af. Voortaan zou een kwart van het hulpgeld zo direct mogelijk naar lokale partners gaan. De kloof met de praktijk is ‘schokkend’: o,1 procent van het corona-noodhulpgeld gaat rechtstreeks naar lokale ngo’s, voor wie inspraak en toegang tot fondsen tijdens de pandemie nog moeilijker lijkt te worden.

Lees artikel