Door:
Wiet Janssen

8 september 2011

Categorieën

Wie zwijgt stemt toe! Blijkbaar is iedereen het ermee eens… Het verbaast wetenschapper Wiet Janssen dat de lezers van de Vice Versa website het kennelijk eens zijn met zijn stelling dat ontwikkelingshulp nauwelijks effect heeft. Want wie zwijgt stemt toe. In mijn laatste artikel gaf ik een overzicht van het effect van allerlei soorten ontwikkelingshulp. Compleet met argumenten en verwijzingen naar een heel stel bronnen. Mijn conclusie was dat verreweg de meeste hulp geen blijvend effect had en niet bijdroeg tot duurzame armoedevermindering. Tot mijn verbazing is blijkbaar iedereen het daarmee eens! Niemand heeft er iets tegenin gebracht. De conclusie moet dan ook wel zijn dat we de meeste hulp zonder enige gewetenswroeging kunnen stoppen. De enige vorm van hulp waarvan ik overtuigd ben dat die echt helpt is de overdracht van kennis waarmee mensen zelf een inkomen kunnen verdienen. Alleen als de mensen het zelf kunnen worden ze onafhankelijk van de hulp. Zolang de hulp zorgt voor alles wat er in de ontwikkelingslanden ontbreekt (drinkwater, medicijnen, irrelevant en slecht lager onderwijs, het steeds opnieuw opknappen van dezelfde infrastructuur, gelijke rechten voor vrouwen terwijl Allah daar helemaal tegen is, minder corruptie terwijl het hele bestuursapparaat ervan leeft en het systeem zorgvuldig in stand houdt etc), komt die onafhankelijkheid er nooit. Dus: de hulp richten op op inkomen gerichte kennisoverdracht, en stoppen met de rest. Eigenlijk hoop ik van harte dat ik ongelijk heb en dat al die hulp waarvan ik heb vastgesteld dat die geen effect heeft, het bij nader inzien toch heeft. Laat er iemand zijn die mijn ongelijk aantoont. Alsjeblieft

De erfenis van vier bevlogen vrouwelijke ministers

Door Paul Hoebink | 07 juli 2020

Vier vrouwelijke ministers van Ontwikkelingssamenwerking sloegen eind vorige eeuw de handen ineen met de ‘Utstein-4’. De Nederlandse Eveline Herfkens was een van hen. Wat hebben zij samen bereikt? Herfkens’ long time partner in life and work poogt in zijn nieuwste boek de balans op te maken, maar raakt verstrikt in de feiten.

Lees artikel

‘Opgeven is erger dan verliezen’

Door Marc Broere | 29 juni 2020

Carolyne Ndalilah, directeur van de spraakmakende Keniaanse jongerenorganisatie TYSA, helpt jongeren zichzelf én de uitdagingen van hun gemeenschap te leren kennen. ‘Wat onze samenleving nodig heeft, zijn jongeren die voorbij de dag van morgen denken; die het als een uitdaging zien het onmogelijke uit te proberen.’

Lees artikel

In coronatijd schiet de noodhulpsector terug in oude reflexen

Door Sarah Haaij | 18 juni 2020

Noodhulp moet effectiever en meer lokaal worden georganiseerd, sprak de internationale gemeenschap in 2016 af. Voortaan zou een kwart van het hulpgeld zo direct mogelijk naar lokale partners gaan. De kloof met de praktijk is ‘schokkend’: o,1 procent van het corona-noodhulpgeld gaat rechtstreeks naar lokale ngo’s, voor wie inspraak en toegang tot fondsen tijdens de pandemie nog moeilijker lijkt te worden.

Lees artikel