Door:
Vice Versa

5 september 2011

Categorieën

Tags

Bron: Persbericht Rijksoverheid, 2 september 2011 Volgend op zijn bezoek aan Mogadishu stelt staatssecretaris Knapen vandaag nog eens € 10 miljoen beschikbaar voor noodhulp in Somalië. ‘Omdat Somalië het hart van de huidige crisis in de Hoorn van Afrika vormt, is hulp hier het hardst nodig’, aldus Knapen. De aanvullende bijdrage van € 10 miljoen euro voor Somalië komt bovenop de al eerder toegezegde humanitaire hulp voor de regio van ruim € 15 miljoen. De totale Nederlandse bijdrage aan de crisis in de Hoorn van Afrika komt daarmee op ruim € 25 miljoen. De nieuwe bijdrage gaat naar het Gemeenschappelijke Humanitaire Fonds voor Somalië. Dit fonds, waaraan ook andere landen bijdragen, staat onder verantwoordelijkheid van de VN. ‘Wat ik in Somalie heb gezien is dat snel, flexibel en verantwoord gereageerd moet worden op de meest acute noden. Het fonds is daartoe goed uitgerust.’ Het VN-Kantoor voor de Coördinatie van Humanitaire Hulp (OCHA) beheert het fonds en ziet toe op verantwoorde besteding. Het fonds zorgt bovendien dat organisaties beter samenwerken, hulp beter wordt gecoördineerd en ook gaat naar gebieden waar juist nog hulp nodig is. Vanuit het fonds worden onder meer voedselhulp, veilig drinkwater en betere sanitaire voorzieningen gefinancierd. Dankzij het fonds krijgen ook duizenden ondervoede kinderen en zwangere vrouwen speciale voeding, met extra vitamines en mineralen. Knapen besprak ook met de Somalische autoriteiten en hulporganisaties maatregelen ter voorkoming van misbruik van de hulp. Volgens Knapen stellen hulporganisaties alles in het werk om te voorkomen dat de hulp in de verkeerde handen beland. Naast de € 25 miljoen, heeft Nederland € 155 miljoen bijgedragen aan het Centrale VN-Noodhulpfonds CERF, het VN-kinderfonds UNICEF, het Wereldvoedselprogramma WFP en de VN-Vluchtelingenorganisatie UNHCR. Deze organisaties zetten de ongebonden Nederlandse financiering ook in voor de Hoorn van Afrika.

Curaçao op een tweesprong

Door Ayaan Abukar | 15 november 2019

De vlucht uit Venezuela gaat soms per bootje, naar het dichtbije Curaçao. Daar leidt het tot vertwijfeling: de weerslag is xenofobie èn solidariteit, een tekort aan kennis, vrees bij de Venezolanen – en stilte vanuit Den Haag. ‘Zonder politiek leiderschap gaan verhalen een eigen leven leiden.’ Ayaan Abukar vloog erheen en ging in gesprek.

Lees artikel

Hoe de ziel uit de ngo-sector verdwijnt

Door Marc Broere | 13 november 2019

Ze behoren tot de pioniers en innovators van de milieubeweging en ontwikkelingssamenwerking in Nederland en vormden decennialang een spraakmakend duo. Hoewel ze volop genieten van hun pensioen, luiden Ron van Huizen en Hans Guijt de noodklok over een ontwikkeling die hen zorgen baart: raden van toezicht die ontwikkelingsorganisaties willen laten besturen alsof het bedrijven zijn. ‘Stop met de idiote doelstelling dat je altijd moet groeien.’

Lees artikel

Deugen de meeste mensen nu wel of niet?

Door Hans Beerends | 31 oktober 2019

Historicus Rutger Bregman stelt in zijn nieuwe boek dat de meeste mensen deugen, verwijzend naar de prehistorie. Daar staat volgens Hans Beerends tegenover dat veel deugende mensen zich ook gemakkelijk laten misleiden.

Lees artikel