Door:
Vice Versa

5 september 2011

Categorieën

Tags

Bron: Persbericht Rijksoverheid, 2 september 2011 Volgend op zijn bezoek aan Mogadishu stelt staatssecretaris Knapen vandaag nog eens € 10 miljoen beschikbaar voor noodhulp in Somalië. ‘Omdat Somalië het hart van de huidige crisis in de Hoorn van Afrika vormt, is hulp hier het hardst nodig’, aldus Knapen. De aanvullende bijdrage van € 10 miljoen euro voor Somalië komt bovenop de al eerder toegezegde humanitaire hulp voor de regio van ruim € 15 miljoen. De totale Nederlandse bijdrage aan de crisis in de Hoorn van Afrika komt daarmee op ruim € 25 miljoen. De nieuwe bijdrage gaat naar het Gemeenschappelijke Humanitaire Fonds voor Somalië. Dit fonds, waaraan ook andere landen bijdragen, staat onder verantwoordelijkheid van de VN. ‘Wat ik in Somalie heb gezien is dat snel, flexibel en verantwoord gereageerd moet worden op de meest acute noden. Het fonds is daartoe goed uitgerust.’ Het VN-Kantoor voor de Coördinatie van Humanitaire Hulp (OCHA) beheert het fonds en ziet toe op verantwoorde besteding. Het fonds zorgt bovendien dat organisaties beter samenwerken, hulp beter wordt gecoördineerd en ook gaat naar gebieden waar juist nog hulp nodig is. Vanuit het fonds worden onder meer voedselhulp, veilig drinkwater en betere sanitaire voorzieningen gefinancierd. Dankzij het fonds krijgen ook duizenden ondervoede kinderen en zwangere vrouwen speciale voeding, met extra vitamines en mineralen. Knapen besprak ook met de Somalische autoriteiten en hulporganisaties maatregelen ter voorkoming van misbruik van de hulp. Volgens Knapen stellen hulporganisaties alles in het werk om te voorkomen dat de hulp in de verkeerde handen beland. Naast de € 25 miljoen, heeft Nederland € 155 miljoen bijgedragen aan het Centrale VN-Noodhulpfonds CERF, het VN-kinderfonds UNICEF, het Wereldvoedselprogramma WFP en de VN-Vluchtelingenorganisatie UNHCR. Deze organisaties zetten de ongebonden Nederlandse financiering ook in voor de Hoorn van Afrika.

Wacht nou eens op de hulpvraag!

Door Anika Altaf | 29 mei 2020

Bij deze COVID-19 crisis initiëren ontwikkelingsorganisaties allerlei acties in tientallen landen in Azië en Afrika. Maar sluiten die wel aan op waar mensen behoefte aan hebben en zijn deze wel kosteneffectief? Anika Altaf en Betteke de Gaay Fortman pleiten ervoor om niet in oude reflexen terug te vallen, maar nauwgezet uit te zoeken wat de hulpvraag is en goed te luisteren naar de mensen om wie het gaat.

Lees artikel

Corona steun via particuliere initiatieven

Door Marc Broere | 28 mei 2020

Niet alleen grote organisaties zijn actief met het geven van noodhulp tijdens de coronacrisis. Wilde Ganzen is een speciaal corona fonds gestart voor Nederlandse particuliere initiatieven en hun lokale partners. Zij zitten vaak in haarvaten van de samenleving en kunnen de meest gemarginaliseerde groepen bereiken.

Lees artikel

5 kernwaarden voor inclusieve waardeketens

Door Maria van der Heide | 27 mei 2020

De coronacrisis biedt kansen om te praten over wat het begrip waarde echt betekent in waardeketens, schrijven Maria van der Heide en Danielle Hirsch in deze opiniebijdrage. Waarde wordt nu uitgedrukt in economische termen als winst en groei. Maar wat hebben we aan winst en groei als de grondstoffen op zijn, mensen onbeschermd op straat staan en het klimaat de aarde onleefbaar maakt? Er zijn waardeketens, die wél werken en waar waarde een veel breder begrip is. 5 kernwaarden voor inclusieve waardeketens.

Lees artikel