Door:
Vice Versa

5 september 2011

Categorieën

Tags

Bron: Persbericht Rijksoverheid, 2 september 2011 Volgend op zijn bezoek aan Mogadishu stelt staatssecretaris Knapen vandaag nog eens € 10 miljoen beschikbaar voor noodhulp in Somalië. ‘Omdat Somalië het hart van de huidige crisis in de Hoorn van Afrika vormt, is hulp hier het hardst nodig’, aldus Knapen. De aanvullende bijdrage van € 10 miljoen euro voor Somalië komt bovenop de al eerder toegezegde humanitaire hulp voor de regio van ruim € 15 miljoen. De totale Nederlandse bijdrage aan de crisis in de Hoorn van Afrika komt daarmee op ruim € 25 miljoen. De nieuwe bijdrage gaat naar het Gemeenschappelijke Humanitaire Fonds voor Somalië. Dit fonds, waaraan ook andere landen bijdragen, staat onder verantwoordelijkheid van de VN. ‘Wat ik in Somalie heb gezien is dat snel, flexibel en verantwoord gereageerd moet worden op de meest acute noden. Het fonds is daartoe goed uitgerust.’ Het VN-Kantoor voor de Coördinatie van Humanitaire Hulp (OCHA) beheert het fonds en ziet toe op verantwoorde besteding. Het fonds zorgt bovendien dat organisaties beter samenwerken, hulp beter wordt gecoördineerd en ook gaat naar gebieden waar juist nog hulp nodig is. Vanuit het fonds worden onder meer voedselhulp, veilig drinkwater en betere sanitaire voorzieningen gefinancierd. Dankzij het fonds krijgen ook duizenden ondervoede kinderen en zwangere vrouwen speciale voeding, met extra vitamines en mineralen. Knapen besprak ook met de Somalische autoriteiten en hulporganisaties maatregelen ter voorkoming van misbruik van de hulp. Volgens Knapen stellen hulporganisaties alles in het werk om te voorkomen dat de hulp in de verkeerde handen beland. Naast de € 25 miljoen, heeft Nederland € 155 miljoen bijgedragen aan het Centrale VN-Noodhulpfonds CERF, het VN-kinderfonds UNICEF, het Wereldvoedselprogramma WFP en de VN-Vluchtelingenorganisatie UNHCR. Deze organisaties zetten de ongebonden Nederlandse financiering ook in voor de Hoorn van Afrika.

Minister Wiebes: woordvoerder van Shell of Nederlands Minister voor Economische Zaken en Klimaat?

Door Jurrian Veldhuizen | 25 november 2020

Inmiddels twee maanden geleden stelde Lammert van Raan van de Partij voor de Dieren 25 zeer kritische Kamervragen aan Minister Hoekstra van Financiën en Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat over de twijfelachtige klimaatplannen van olie- en gasbedrijven. Minister Wiebes had lang de tijd nodig om antwoord te geven. Toen het uiteindelijk kwam, bleek de minister een uitstekende woordvoerder voor Shell en een kampioen in het ontwijken van vragen en daarmee verantwoordelijkheden, schrijft Jurrian Veldhuizen namens Building Change.

Lees artikel
UN Food Systems Summit 2021

Wie niet aan tafel mee mag praten, staat op het menu

Door Vice Versa | 24 november 2020

Oxfam Novib, Hivos, Both Ends en de AgriProFocus Food Security Policy Coalition pleiten voor duurzame en inclusieve voedselsystemen op de VN- wereldtop komend jaar. Tijdens de conferentie ‘Bold Actions for Food as a Source for Good’, op 23 en 24 November georganiseerd door de Wageningen Universiteit, het World Economic Forum en anderen, kan Minister Kaag aandringen op een ambitieuze Summit die harde afspraken maakt over de toekomst van ons voedsel.

Lees artikel

‘Food security policy should focus less on production and more on consumers’

Door Joris Tielens | 22 november 2020

How can the Netherlands contribute to improving nutrition in Africa in the coming decade? Retiring Professor Ruerd Ruben would like to see Dutch government policy informed by a food systems approach – with more focus on consumers, and an active role for Dutch embassies entering into policy dialogue with the government in their African host countries. Minister for Foreign Trade and Development Cooperation Sigrid Kaag agrees: ‘The systems approach, where more priority is given to the environment and consumers, is now widespread. It will be high on the agenda of the UN summit in 2021.’

Lees artikel