Skip to content

 

Door:
Nadine van Dijk

10 augustus 2011

Categorieën

Frans van den Boom, directeur van NCDO, betreurt het opschorten van de Subsidiefaciliteit voor Burgerschap en Ontwikkelingssamenwerking (SBOS) maar denkt niet dat het zijn organisatie minder werk zal opleveren. ‘Het is jammer dat er verder bezuinigd wordt op internationale samenwerking en mondiaal burgerschap’, stelt de directeur van NCDO als reactie op de opschorting van SBOS. ‘De internationale agenda en mondiale vraagstukken zijn groot en hebben invloed op het leven van alledag. De activiteiten van de organisaties die subsidie ontvangen van SBOS leveren hier een belangrijke bijdrage aan.’ NCDO en SBOS zijn aan elkaar verwant. Het deel van het Nederlandse ontwikkelingsbudget dat naar draagvlakactiviteiten gaat wordt grotendeels onder deze twee organisaties verdeeld. Volgens Van den Boom is de taakverdeling  helder: SBOS beoordeelt subsidieaanvragen over mondiaal burgerschap. NCDO houdt als kenniscentrum het overzicht van interventiemethoden en doet (evaluatie)onderzoek naar effecten van door SBOS gefinancierde projecten en programma’s. Dat SBOS is opgeschort betekent volgens Van den Boom geen groot verlies aan werk voor NCDO. Subsidies die al tijdens vorige SBOS rondes waren toegekend blijven immers geldig. NCDO zal zich dus voorlopig met deze aanvragen blijven bezighouden. Wat dat betreft betekent het opschorten van SBOS dan ook geen stand still, aldus Van den Boom. Nieuwe kansen NCDO blijft zich daarnaast met haar andere taken bezighouden, waaronder het vergroten van de vermaatschappelijking van het debat, het verdiepen en verbeteren van kennis en onderwijs. De activiteiten die NCDO momenteel voor nieuwe SBOS aanvragen onderneemt stoppen uiteraard wel. Van den Boom hoopt dat het advies dat NCDO aan nieuwe aanvragers gaf in gewijzigde vorm door kan gaan. ‘Aanvragers van SBOS-subsidie die nu gekort worden kunnen op zoek gaan naar andere bronnen. Particuliere initiatieven kunnen bijvoorbeeld bij vermogensfondsen, stichting DOEN of Wilde Ganzen een aanvraag indienen. Het zou mooi zijn als NCDO hen bij deze aanvragen zou kunnen ondersteunen.’ Geen vrees Gevraagd of hij bang is dat NCDO zal volgen in de bezuinigen, zegt Van den Boom dat hij niet verwacht gekort te worden. ‘Rondom NCDO zijn in december al keuzes gemaakt. Onze subsidie is al verlaagd’, aldus Van den Boom. Reden om bezorgd te zijn heeft NCDO ook niet, omdat de bevestigde beschikking 2011-2014 al binnen is. Wat SBOS betreft benadrukt hij dat deze niet is opgeheven maar opgeschort, en dat het dus zaak is te wachten tot 2013 om te bepalen of de taken nog hervat zullen worden. ‘Mocht SBOS na 2013 niet gecontinueerd worden, dan zijn er minder fondsen beschikbaar voor de uitvoering van activiteiten voor draagvlakversterking. Dan zullen andere organisaties moeten zorgen dat de betrokkenheid van Nederlanders bij mondiaal burgerschap blijft. De via SBOS gesubsidieerde organisaties zijn niet de enigen die zich bezighouden met het bevorderen van mondiaal burgerschap. Organisaties als Unicef en Amnesty spelen ook een rol. Er is werk genoeg aan de winkel, en de relevantie van dat werk is onverminderd groot. De internationale agenda is juist nu belangrijk’, aldus Van den Boom.

Zonder mondiale solidariteit komt corona als een boemerang bij ons terug

Door Marielle Bemelmans | 03 april 2020

In deze bijdrage legt Wemos-directeur Mariëlle Bemelmans uit waarom de Covid-19 crisis het belang van mondiale solidariteit blootlegt. ‘Het heeft geen zin om alleen de eigen zorg te verbeteren, en die elders te verwaarlozen – een virusuitbraak elders bereikt ons uiteindelijk toch in deze geglobaliseerde wereld. Zonder mondiale solidariteit, komt Corona als boemerang bij ons terug. ’

Lees artikel

Wat doet de corona-pandemie met de ontwikkelingssector?

Door Sarah Haaij | 31 maart 2020

Investeren in internettoegang, cursussen online aanbieden en digitaal collecteren – flexibiliteit en aanpassingsvermogen zitten in het DNA van de sector. Maar de angst voor een massale uitbraak in landen met een zwakke gezondheidszorg is groot. Vier ngo-directeuren vertellen over de impact van de crisis op hun werk.

Lees artikel

Corona in Afrika: ‘Als de lockdowns aanhouden, komen er hongersnoden’

Door Frank van Lierde | 30 maart 2020

Het Afrikaanse continent zet zich schrap voor corona. Veel landen kiezen meteen voor het zwaarste scenario: de lockdown. Wat moet er gebeuren om een ramp af te wenden? Wat kunnen ontwikkelingsorganisaties doen? Gesprek met Jos Dusseljee, de gezondheidsexpert van Cordaid. ‘Virussen die de wereld voor lange tijd kunnen bedreigen, moet je als wereldgemeenschap bestrijden, in elk land waar ze bestaan of uitbreken.’

Lees artikel
Scroll To Top