Door:
Wiet Janssen

27 juni 2011

Categorieën

Tags

In zijn vorige bijdrage riep wetenschapper Wiet Janssen mensen die zich mengen in de discussie over de toekomst van de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking op om vooral hun bronnen te checken. Daar kwamen enkele kritische reacties op. Met een aantal van deze reacties kan Janssen goed leven.   Graag wil ik reageren op de reacties van Manon Stravens en Margriet Reinders op mijn stukje over het gebruik van bronnen in discussies over ontwikkelingssamenwerking. Allereerst wil ik ingaan op de reactie van Manon: Je hebt gelijk, het is terecht dat je me op mijn vingers tikt! De bron waaruit ik concludeer dat de armste ontwikkelingslanden de afgelopen decennia steeds meer voedsel zijn gaan importeren is: The state of agricultural commodity markets 2004, FAO, Rome, p. 16. Dat het vooral om granen gaat volgt uit de FAO Food Outlook, november 2010, p 112. Ik heb dus wel degelijk bronnen gebruikt, maar ik heb verzuimd die te vermelden. Je hebt ook gelijk dat Eurostat een belangrijke bron van informatie is, maar die beperkt zich wel vrijwel uitsluitend tot data van de Europese Unie en haar lidstaten, gegevens over ontwikkelingslanden vind je er nauwelijks. Vandaar dat ik hem niet had opgenomen. Redenen van hoffelijkheid Wat de reactie van Margriet: Jouw reactie heb ik blijkbaar gemist, ik heb het soms druk en dan gaan er een paar dagen overheen voor ik weer op Vice Versa kijk. Ik vind het jammer dat ik je reactie gemist heb, want als ik hem gezien had had ik er zeker op gereageerd, al was het alleen maar om redenen van hoffelijkheid. Omdat ik je reactie niet gezien heb kan ik er nu dus ook niet op reageren. Ik maak echter op uit je laatste reactie op dat je op grond van eigen ervaring tot de conclusie komt dat activiteiten om de positie en de gelijkwaardigheid van vrouwen te verbeteren wel degelijk succes kunnen hebben. Dat vind ik natuurlijk positief, ik juich het toe als de positie van vrouwen verbetert. Ik geloof ook best dat in individuele projecten vaak successen geboekt worden. Maar de vraag is natuurlijk of op grotere schaal, b.v. op het niveau van sub-Sahara Afrika, de positie van de vrouwen fundamenteel is verbeterd, en in hoeverre dat kan worden toegeschreven aan hulpprojecten. Een paar individuele voorbeelden zijn onvoldoende om die vraag te kunnen beantwoorden. De bron waaruit ik heb geconcludeerd dat initiatieven om de positie van vrouwen weinig effect hebben, is het evaluatierapport van medewerkers van BuZa: “Goede wil alleen is niet genoeg, Nederlands genderbeleid in Afghanistan, Bangladesh, Burkina Faso, Guatemala en Jemen“. Evaluatierapporten die wél aantonen dat de positie van de vrouwen in Afrika door de hulpprogramma’s fundamenteel is verbeterd heb ik niet kunnen vinden. Wel heb ik van veel ontwikkelingswerkers voorbeelden gehoord van verbetering van de positie van vrouwen doordat ze in staat waren gesteld een eigen inkomen te verwerven, maar ook daar heb ik geen systematische studies van kunnen vinden.  Maar het is natuurlijk best mogelijk dat die rapporten er wél zijn. Ik zou het prachtig vinden als jij of iemand anders me zo’n bron zou kunnen tonen.

Minister Wiebes: woordvoerder van Shell of Nederlands Minister voor Economische Zaken en Klimaat?

Door Jurrian Veldhuizen | 25 november 2020

Inmiddels twee maanden geleden stelde Lammert van Raan van de Partij voor de Dieren 25 zeer kritische Kamervragen aan Minister Hoekstra van Financiën en Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat over de twijfelachtige klimaatplannen van olie- en gasbedrijven. Minister Wiebes had lang de tijd nodig om antwoord te geven. Toen het uiteindelijk kwam, bleek de minister een uitstekende woordvoerder voor Shell en een kampioen in het ontwijken van vragen en daarmee verantwoordelijkheden, schrijft Jurrian Veldhuizen namens Building Change.

Lees artikel
UN Food Systems Summit 2021

Wie niet aan tafel mee mag praten, staat op het menu

Door Vice Versa | 24 november 2020

Oxfam Novib, Hivos, Both Ends en de AgriProFocus Food Security Policy Coalition pleiten voor duurzame en inclusieve voedselsystemen op de VN- wereldtop komend jaar. Tijdens de conferentie ‘Bold Actions for Food as a Source for Good’, op 23 en 24 November georganiseerd door de Wageningen Universiteit, het World Economic Forum en anderen, kan Minister Kaag aandringen op een ambitieuze Summit die harde afspraken maakt over de toekomst van ons voedsel.

Lees artikel

‘Food security policy should focus less on production and more on consumers’

Door Joris Tielens | 22 november 2020

How can the Netherlands contribute to improving nutrition in Africa in the coming decade? Retiring Professor Ruerd Ruben would like to see Dutch government policy informed by a food systems approach – with more focus on consumers, and an active role for Dutch embassies entering into policy dialogue with the government in their African host countries. Minister for Foreign Trade and Development Cooperation Sigrid Kaag agrees: ‘The systems approach, where more priority is given to the environment and consumers, is now widespread. It will be high on the agenda of the UN summit in 2021.’

Lees artikel