Door:
Vice Versa

5 april 2011

Categorieën

Tijdens de procedurevergadering van 31 maart werden enkele data voor bijeenkomsten vastgesteld die de culminatie moeten worden van het langgerekte politieke traject rondom de herziening van het Nederlandse ontwikkelingsbeleid. Pakt u maar uw agenda en een pen. Door Paul van den Berg Op 18 april vindt de hoorzitting of rondetafelgesprek met deskundigen plaats. In het procedureoverleg circuleerde al een lange namenlijst, maar de voorzitter – Nebahat Albayrak – merkte fijntjes op dat de verschillende fracties zoveel namen hadden aangeleverd dat er gemakkelijk drie dagen gevuld mee gevuld zouden kunnen worden. De griffier zal nu samen met de voorzitter een voorstel doen voor een sterk ingekorte lijst, zodat men er slechts een dag voor nodig heeft. Daarbij zal gestreefd worden naar zoveel mogelijk achtergronden en meningen van de experts. In de week van 25 april – de datum moet nog gevonden worden in een stampvolle kameragenda – vindt dan eindelijk het langverwachte debat plaats over het WRR rapport en de reactie van de regering hierop. Zoals al eerder door mij gememoreerd heeft dit een hoog mosterd na de maaltijd gehalte, maar het is hoe dan ook een goede zaak dat de Tweede Kamer hier nog een keer diepgaand over spreekt. Tenslotte zal dan ná het meireces (dus ergens in de week van 16 mei) het heel concrete debat plaatsvinden naar aanleiding van de focusbrief. Hierbij zal naar verwachting de landenlijst de meeste discussie gaan opleveren, zoals ook al wel bleek uit de initiële reacties van Kamerleden op deze site. Belangrijk om te melden is dat Kamerleden erop hebben aangedrongen er een zogenaamd nota-overleg van te maken. Het voordeel daarvan is, dat tijdens het debat moties kunnen worden ingediend. Bij reguliere debatten moet er dan een vervolg Algemeen Overleg (VAO) worden geagendeerd. Dit is dus efficiënter. Het debat over de focusbrief zal worden voorafgegaan door een schriftelijke vragenronde. Maar nu is het woord eerst aan de Eerste Kamer. Vanmiddag  zullen de senatoren Knapen het vuur na aan de schenen gaan leggen. Een mooie gelegenheid om eens de prachtige, statige vergaderzaal van de Senaat te betreden en op de publieke tribune plaats te nemen.

‘Opgeven is erger dan verliezen’

Door Marc Broere | 29 juni 2020

Carolyne Ndalilah, directeur van de spraakmakende Keniaanse jongerenorganisatie TYSA, helpt jongeren zichzelf én de uitdagingen van hun gemeenschap te leren kennen. ‘Wat onze samenleving nodig heeft, zijn jongeren die voorbij de dag van morgen denken; die het als een uitdaging zien het onmogelijke uit te proberen.’

Lees artikel

In coronatijd schiet de noodhulpsector terug in oude reflexen

Door Sarah Haaij | 18 juni 2020

Noodhulp moet effectiever en meer lokaal worden georganiseerd, sprak de internationale gemeenschap in 2016 af. Voortaan zou een kwart van het hulpgeld zo direct mogelijk naar lokale partners gaan. De kloof met de praktijk is ‘schokkend’: o,1 procent van het corona-noodhulpgeld gaat rechtstreeks naar lokale ngo’s, voor wie inspraak en toegang tot fondsen tijdens de pandemie nog moeilijker lijkt te worden.

Lees artikel

Vluchtelingen en migranten in de klem van corona en falend beleid

Door Frank van Lierde | 16 juni 2020

Wereldwijd raakt de coronacrisis migranten, ontheemden en vluchtelingen misschien nog wel het hardste. Ook in Nederland. Asielprocedures staan stil, opvangcentra zitten vol, en wie al wat verdiende verdient bijna niets meer. Migratie-expert Bob van Dillen geeft uitleg en komt met oplossingen en aanbevelingen.

Lees artikel