Skip to content

 

Door:
Karlijn Muiderman

31 maart 2011

Categorieën

Om erachter te komen wat alle fracties van de focusbrief vinden vraagt Vice Versa alle woordvoerders ontwikkelingssamenwerking naar hun mening. GroenLinks Tweede Kamerlid El Fassed mist samenhang tussen thema’s en aanpak, terwijl in een goed beleid de thema’s elkaar versterken.  ‘Eerst wordt er bezuinigd, dan worden er landen geschrapt en als laatste pas de visie bepaald. Dat is onbegrijpelijk’. Wat vindt u van de focusbrief? ‘De focusbrief hangt samen met het WRR rapport, dat is de leidraad voor het regeerakkoord. Wat GroenLinks mist is een lange termijnvisie. Nu het beleid fundamenteel verandert is dit hard nodig maar dat zien we niet terug in de focusbrief. De langetermijnvisie had duidelijk moeten zijn voordat de focusbrief naar buiten kwam. De volgorde is naar onze mening verkeerd. De regering is eerst gaan kijken naar waar bezuinigd kon gaan worden, daarna gaan schrappen in de partnerlanden en moet nu vervolgens nog de visie gaan bepalen. Het WRR rapport is al lang uit. Er was ruimte genoeg om in debatten hier inhoudelijk vorm aan te geven, maar daar is niet over doorgepraat.’ Hoe beoordeelt u de landenkeuze? ‘Een aantal dingen missen in de focusbrief. De focusbrief gaat niet genoeg in op waarom die keuzes gemaakt zijn. Ten eerste mist een regionale benadering in het nieuwe beleid. Een goed beleid heeft een samenhang tussen de thema’s en aanpak. De integrale aanpak mist. Ten tweede vinden wij het onbegrijpelijk dat Congo geen partnerland meer is. Ook Pakistan mist, terwijl Afghanistan wel een partnerland blijft. Het beleid zou veel meer aandacht moeten hebben voor de fragiele staten.’ Wat is de volgende stap van GroenLinks met de hoorzitting in het vooruitzicht? ‘Wij hopen dat een duidelijker beeld naar voren komt, een visie voor de toekomst. De basis ontbreekt. Ontwikkelingsbeleid draait niet alleen om de invulling van bezuinigingen en het schrappen van landen. Wij willen randvoorwaarden zien die aangeven hoe je ontwikkeling bereikt. De focus op economische ontwikkeling is niet verkeerd, maar daarbij moeten ook de randvoorwaarden gegeven worden hoe we dit bereiken. De randvoorwaarden voor democratiseringsprocessen en van institutionele ontwikkeling moeten bepaald worden. Bovendien willen we beleid zien waarin die thema’s elkaar kunnen versterken: een coherent en integraal beleid.’ Lees ook: Samenvatting Vice Versa: ‘Focusbrief: ‘Leidraad is het maken van keuzes” Diederik van Dijk (SGP) Klaas Dijkhoff (VVD) Kathleen Ferrier (CDA) Sjoera Dikkers (PvdA) Wassila Hachchi (D66) PVV Niko Koffeman (PvdD)

Wat doet de corona-pandemie met de ontwikkelingssector?

Door Sarah Haaij | 31 maart 2020

Investeren in internettoegang, cursussen online aanbieden en digitaal collecteren – flexibiliteit en aanpassingsvermogen zitten in het DNA van de sector. Maar de angst voor een massale uitbraak in landen met een zwakke gezondheidszorg is groot. Vier ngo-directeuren vertellen over de impact van de crisis op hun werk.

Lees artikel

Corona in Afrika: ‘Als de lockdowns aanhouden, komen er hongersnoden’

Door Frank van Lierde | 30 maart 2020

Het Afrikaanse continent zet zich schrap voor corona. Veel landen kiezen meteen voor het zwaarste scenario: de lockdown. Wat moet er gebeuren om een ramp af te wenden? Wat kunnen ontwikkelingsorganisaties doen? Gesprek met Jos Dusseljee, de gezondheidsexpert van Cordaid. ‘Virussen die de wereld voor lange tijd kunnen bedreigen, moet je als wereldgemeenschap bestrijden, in elk land waar ze bestaan of uitbreken.’

Lees artikel

‘Er wordt hier met grote verbazing naar Nederland gekeken’

Door Marc Broere | 27 maart 2020

Voor Kees Blokland, directeur van Agriterra, heeft de coronacrisis grote impact. Hij is er op meerdere lagen bij betrokken: via zijn zoon die op de spoedeisende hulp van het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem werkt, via zijn Spaanse echtgenote met wie hij momenteel in Valencia verblijft en via de gevolgen voor de projecten van Agriterra, dat samenwerkt met  boerencoöperaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Een persoonlijk relaas vanuit Spanje waar in sommige media de aanpak in Nederland in één adem genoemd wordt met ‘corona-ontkenners’ als Donald Trump en de Braziliaanse en Mexicaanse  presidenten Bolsonaro en López Obrador. En waar het de marsen op Internationale Vrouwendag (8 maart) waren die voor een explosie en verspreiding van het virus zorgden.

Lees artikel
Scroll To Top