Door:
Karlijn Muiderman

31 maart 2011

Categorieën

Om erachter te komen wat alle fracties van de focusbrief vinden vraagt Vice Versa alle woordvoerders ontwikkelingssamenwerking naar hun mening. GroenLinks Tweede Kamerlid El Fassed mist samenhang tussen thema’s en aanpak, terwijl in een goed beleid de thema’s elkaar versterken.  ‘Eerst wordt er bezuinigd, dan worden er landen geschrapt en als laatste pas de visie bepaald. Dat is onbegrijpelijk’. Wat vindt u van de focusbrief? ‘De focusbrief hangt samen met het WRR rapport, dat is de leidraad voor het regeerakkoord. Wat GroenLinks mist is een lange termijnvisie. Nu het beleid fundamenteel verandert is dit hard nodig maar dat zien we niet terug in de focusbrief. De langetermijnvisie had duidelijk moeten zijn voordat de focusbrief naar buiten kwam. De volgorde is naar onze mening verkeerd. De regering is eerst gaan kijken naar waar bezuinigd kon gaan worden, daarna gaan schrappen in de partnerlanden en moet nu vervolgens nog de visie gaan bepalen. Het WRR rapport is al lang uit. Er was ruimte genoeg om in debatten hier inhoudelijk vorm aan te geven, maar daar is niet over doorgepraat.’ Hoe beoordeelt u de landenkeuze? ‘Een aantal dingen missen in de focusbrief. De focusbrief gaat niet genoeg in op waarom die keuzes gemaakt zijn. Ten eerste mist een regionale benadering in het nieuwe beleid. Een goed beleid heeft een samenhang tussen de thema’s en aanpak. De integrale aanpak mist. Ten tweede vinden wij het onbegrijpelijk dat Congo geen partnerland meer is. Ook Pakistan mist, terwijl Afghanistan wel een partnerland blijft. Het beleid zou veel meer aandacht moeten hebben voor de fragiele staten.’ Wat is de volgende stap van GroenLinks met de hoorzitting in het vooruitzicht? ‘Wij hopen dat een duidelijker beeld naar voren komt, een visie voor de toekomst. De basis ontbreekt. Ontwikkelingsbeleid draait niet alleen om de invulling van bezuinigingen en het schrappen van landen. Wij willen randvoorwaarden zien die aangeven hoe je ontwikkeling bereikt. De focus op economische ontwikkeling is niet verkeerd, maar daarbij moeten ook de randvoorwaarden gegeven worden hoe we dit bereiken. De randvoorwaarden voor democratiseringsprocessen en van institutionele ontwikkeling moeten bepaald worden. Bovendien willen we beleid zien waarin die thema’s elkaar kunnen versterken: een coherent en integraal beleid.’ Lees ook: Samenvatting Vice Versa: ‘Focusbrief: ‘Leidraad is het maken van keuzes” Diederik van Dijk (SGP) Klaas Dijkhoff (VVD) Kathleen Ferrier (CDA) Sjoera Dikkers (PvdA) Wassila Hachchi (D66) PVV Niko Koffeman (PvdD)

Richt je niet alleen op laaghangend fruit

Door Marc Broere | 30 juli 2020

In zijn hoofdredactioneel commentaar in de nieuwe Vice Versa doet Marc Broere een oproep aan ontwikkelingsorganisaties om een extra mijl te lopen om ook de meest gemarginaliseerden in te sluiten in hun projecten. Onderzoeker Anika Altaf laat zien dat het kan.

Lees artikel

Column Eva Nakato: Van nadeel tot voordeel

Door Eva Nakato | 27 juli 2020

Wat vroeger in je leven als ‘ongepast’ werd gezien door je omgeving, blijkt vaak de sleutel tot succes in je latere leven te zijn. Ook voor onze columniste Eva Nakato. Vroeger werd ze soms gepest om haar zware stem, nu wordt ze juist hiervoor uitgekozen voor het spreken in het openbaar en het inspreken van teksten.

Lees artikel

De Utstein coalitie voegde de daad bij het woord

Door Ron Keller | 20 juli 2020

Er is geen enkel samenwerkingsverband geweest dat zo uniek en invloedrijk was als de Utstein coalitie (U4) van vier vrouwelijke ministers voor ontwikkelingssamenwerking, waaronder de Nederlandse Eveline Herfkens. Dat schrijft oud-topambtenaar Ron Keller als reactie op de recensie die Paul Hoebink schreef over een recentelijk verschenen boek over de U4.

Lees artikel