Door:
Vice Versa

22 maart 2011

Categorieën

Tags

Vorige week publiceerde Vice Versa een stuk waarin we schreven dat ICCO de wisseling van de wacht had aangegrepen om het salaris van haar topman te verhogen van 114.991 tot vrijwel op de DG-norm van 124.000 euro. ICCO is het hier niet mee eens. Volgens de organisatie zijn de loonkosten van Marinus Verweij lager. Hoe zit het nu precies? Er is het afgelopen jaar veel gediscussieerd over de salarissen van directeuren van goede doelen organisaties. Daarom is de zogeheten DG-norm ingesteld. De DG norm wordt binnen de ontwikkelingssector gehanteerd voor beloning van hoge functies  De norm is gekoppeld aan het salaris van de hoogste ambtenaar binnen het directoraat-generaal Internationale Samenwerking (IS). DG norm Bij een 36-urige werkweek bedroeg het maximum bruto jaarsalaris van de directeur-generaal IS 124.073 euro  in 2010. (12x bruto maandsalaris plus vakantiegeld en eindejaarsuitkering, exclusief werkgeverslasten).  Bij een contract van 40 uur mag het bruto salaris naar rato worden aangepast. Zowel Cees Breederveld (directeur Rode Kruis) en Dirk Elsen (directeur SNV) brachten hun brutojaarsalaris vorig jaar terug tot onder de DG norm om hun overheidssubsidie niet in gevaar te brengen.  WOPT norm De DG norm moet niet verward worden met de WOPT norm. De Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) bevat een opsomming van beloningscomponenten die meetellen voor het fiscaal jaarloon. De looncomponenten die voor de WOPT opgeteld moeten worden om te bepalen of er een overschrijding is van het normbedrag zijn het belastbaar loon, de pensioenafdracht (werkgevers- en werknemersdeel) en overige vergoedingen (bijv. levensloop, reserveringen voor sabbatical, ontslagvergoeding etc.). De WOPT norm bedroeg in 2010 193.000 euro. Loonkosten De vorige directeur van ICCO, Jack van Ham, verdiende een brutosalaris van 114.991 euro.  Met pensioen en werkgeverslasten erbij was ICCO een totaalbedrag van bruto 155.249 euro per jaar aan hem kwijt. Voor Verweij liggen deze bedragen op respectievelijk 123.336 en 148.261 euro. De loonkosten zijn dus lager, stelt ICCO. Maar het brutosalaris, waarop de DG norm is gebaseerd en waarover de publieke discussie plaatsvindt, is daarentegen wél verhoogd.

Opinie: ‘Brief minister Kaag over maatschappelijk middenveld: analytisch zwak en weinig ambitieus’

Door Fons van der Velden | 09 juli 2019

Het is een groot goed dat de Nederlandse overheid zoveel fondsen ter beschikking stelt voor de versterking van maatschappelijke organisaties en maatschappelijk middenveld, schrijft Fons van der Velden in deze opiniebijdrage naar aanleiding van de kamerbrief van minister Kaag. Maar hij vindt de brief analytisch zwak en van weinig ambitie getuigen. Wat had beter gekund?

Lees artikel

Tip 3 aan Kaag: ‘Lever in op je privilege en geef zuidelijke organisaties meer inspraak bij het bepalen van prioriteiten’

Door Lizan Nijkrake | 08 juli 2019

Minister Kaag werkt hard aan een nieuw subsidiekader voor het maatschappelijk middenveld. Ze wil meer eigenaarschap geven aan zuidelijke ngo’s om hen meer legitimiteit te geven, en ziet daarbij een andere rol voor Nederlandse organisaties. Vice Versa vroeg vier zuidelijke organisaties hoe zij dit zien. Wat is hun gouden tip voor onze minister? Met vandaag Carla López Cabrera, directeur van Fondo Centroamericano de Mujeres (FCAM) in Nicaragua, een feministisch fonds dat lokale vrouwenrechtenbewegingen in Centraal Amerika steunt.

Lees artikel

Shifting fundamental power issues in funding relationships

Door Evelijne Bruning Ruerd Ruben en Lau Schulpen | 02 juli 2019

This article claims that the current aid architecture favours clientilism, dependency and short-term projects. The authors Evelijne Bruning (The Hunger Project) Ruerd Ruben (Wageningen University & Research) and Lau Schulpen (Radboud University Nijmegen) are suggesting four possible ways to overcome this in order to shift power closer to the ground.

Lees artikel