Door:
Vice Versa

22 maart 2011

Categorieën

Tags

Vorige week publiceerde Vice Versa een stuk waarin we schreven dat ICCO de wisseling van de wacht had aangegrepen om het salaris van haar topman te verhogen van 114.991 tot vrijwel op de DG-norm van 124.000 euro. ICCO is het hier niet mee eens. Volgens de organisatie zijn de loonkosten van Marinus Verweij lager. Hoe zit het nu precies? Er is het afgelopen jaar veel gediscussieerd over de salarissen van directeuren van goede doelen organisaties. Daarom is de zogeheten DG-norm ingesteld. De DG norm wordt binnen de ontwikkelingssector gehanteerd voor beloning van hoge functies  De norm is gekoppeld aan het salaris van de hoogste ambtenaar binnen het directoraat-generaal Internationale Samenwerking (IS). DG norm Bij een 36-urige werkweek bedroeg het maximum bruto jaarsalaris van de directeur-generaal IS 124.073 euro  in 2010. (12x bruto maandsalaris plus vakantiegeld en eindejaarsuitkering, exclusief werkgeverslasten).  Bij een contract van 40 uur mag het bruto salaris naar rato worden aangepast. Zowel Cees Breederveld (directeur Rode Kruis) en Dirk Elsen (directeur SNV) brachten hun brutojaarsalaris vorig jaar terug tot onder de DG norm om hun overheidssubsidie niet in gevaar te brengen.  WOPT norm De DG norm moet niet verward worden met de WOPT norm. De Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) bevat een opsomming van beloningscomponenten die meetellen voor het fiscaal jaarloon. De looncomponenten die voor de WOPT opgeteld moeten worden om te bepalen of er een overschrijding is van het normbedrag zijn het belastbaar loon, de pensioenafdracht (werkgevers- en werknemersdeel) en overige vergoedingen (bijv. levensloop, reserveringen voor sabbatical, ontslagvergoeding etc.). De WOPT norm bedroeg in 2010 193.000 euro. Loonkosten De vorige directeur van ICCO, Jack van Ham, verdiende een brutosalaris van 114.991 euro.  Met pensioen en werkgeverslasten erbij was ICCO een totaalbedrag van bruto 155.249 euro per jaar aan hem kwijt. Voor Verweij liggen deze bedragen op respectievelijk 123.336 en 148.261 euro. De loonkosten zijn dus lager, stelt ICCO. Maar het brutosalaris, waarop de DG norm is gebaseerd en waarover de publieke discussie plaatsvindt, is daarentegen wél verhoogd.

‘In Guatemala hebben politici altijd geld van het volk geroofd. Maar Morales rooft ook de rechtsstaat’

Door Marjolein van de Water | 14 januari 2019

Als hoofdaanklager van het Openbaar Ministerie ontrafelde Thelma Aldana samen met de Internationale Commissie tegen Straffeloosheid in Guatemala (CICIG) een reusachtig corruptieschandaal. Een hoogtepunt in de strijd tegen corruptie en een voorbeeld voor de regio. Maar de huidige president Morales besloot CICIG het land uit te zetten, terwijl Aldana vreest voor haar leven. ‘Wat er ook gebeurt de komende maanden, een ding is voorgoed veranderd: de corruptie is zichtbaar geworden. De beerput kan niet meer dicht.’

Lees artikel

Water als wondermiddel?

Door Sarah Haaij | 20 december 2018

Een slokje water drinken, de wc doortrekken, handen wassen; het is allemaal even vanzelfsprekend. Totdat je je een keer terugvindt in Nepal vlak na de aardbeving, op een plattelandsschool in Kirgizië of in de migratieregio van Burkina Faso, dan is schoon water een kwestie van (over)leven. In 2030 moet iedereen toegang tot drinkwater hebben. Wat is de weg erheen? Drie experts vertellen.

Lees artikel

 Wie al kwetsbaar is, wordt kwetsbaarder

Door Joris Tielens | 19 december 2018

Waterschaarste neemt toe en wordt almaar vaker gezien als veiligheidsprobleem. Maar de relatie tussen gebrek aan zoet water, klimaatverandering en conflict en migratie is complex, stellen deskundigen. Schaarste kan mensen ook bijeenbrengen. Zeker is: kwetsbare mensen worden het hardst erdoor getroffen. Wat valt eraan te doen, ook door Nederland?

Lees artikel