Door:
Mieke Olde Engberink

25 februari 2011

Categorieën

Partnerschappen tussen grote bedrijven, ontwikkelingsorganisaties en boeren in ontwikkelingslanden leiden niet tot een verbetering van de machtspositie van de boeren. De samenwerkingsverbanden dienen vooral het economisch belang van het bedrijfsleven. Met deze conclusie uit het eerste omvangrijke onderzoek naar het verduurzamen van ketens, promoveert Verena Bitzer vandaag aan de Universiteit Utrecht. PhD studente Verena Bitzer onderzocht het verduurzamen van ketens, intersectorale samenwerking en de uitwerking op ontwikkeling. In het artikel ‘Bedrijf gebaat bij verduurzamen ketens’ in Trouw van 24 februari worden de belangrijkste bevindingen van Bitzer in de koffie-, cacao- en katoensector uiteengezet. Certificering en promotie Het onderzoek wijst uit dat de sociale agenda en de positie van boeren onderbelicht worden. Dit komt doordat de meeste aandacht in de partnerschappen uitgaat naar de certificering van de productie. Wanneer een bedrijf een duurzaamheidskeurmerk krijgt betekent dit positieve promotie, wat vaak belangrijker is dan de positie van de boeren. Ook krijgen lokale overheden te weinig ruimte om de partnerschappen te beïnvloeden. Het gevolg hiervan is dat de sociale agenda grotendeels bepaald wordt door de bedrijven die ver weg van de productie gestationeerd zijn. Economische belangen spelen dus een grotere rol dan de duurzame intenties bij de samenwerkingsverbanden. Geen tegenstander Ondanks haar bevindingen is Bitzer geen tegenstander van de verduurzaming van partnerschappen. De samenwerkingsverbanden leveren namelijk ook voordelen op voor de boeren. Zo zijn de werkomstandigheden in de sectoren aanmerkelijk verbeterd en wordt er kennis overgedragen aan de boeren. Bovendien leren de boeren nieuwe vaardigheden. De certificering zorgt ook voor een bepaalde standaard wat betreft de duurzaamheidseisen. Bitzer benadrukt dat NGO’s zich sterker moeten opstellen, omdat zij nu alleen ter legitimering dienen van het partnerschap. De partnerschappen hebben vooral een zakelijke instelling dankzij de bedrijven. NGO’s moeten de bedrijven meer interesseren voor ontwikkelingsaspecten zoals ‘empowerment’ en zo de partnerschappen nog meer verduurzamen.

Curaçao op een tweesprong

Door Ayaan Abukar | 15 november 2019

De vlucht uit Venezuela gaat soms per bootje, naar het dichtbije Curaçao. Daar leidt het tot vertwijfeling: de weerslag is xenofobie èn solidariteit, een tekort aan kennis, vrees bij de Venezolanen – en stilte vanuit Den Haag. ‘Zonder politiek leiderschap gaan verhalen een eigen leven leiden.’ Ayaan Abukar vloog erheen en ging in gesprek.

Lees artikel

Hoe de ziel uit de ngo-sector verdwijnt

Door Marc Broere | 13 november 2019

Ze behoren tot de pioniers en innovators van de milieubeweging en ontwikkelingssamenwerking in Nederland en vormden decennialang een spraakmakend duo. Hoewel ze volop genieten van hun pensioen, luiden Ron van Huizen en Hans Guijt de noodklok over een ontwikkeling die hen zorgen baart: raden van toezicht die ontwikkelingsorganisaties willen laten besturen alsof het bedrijven zijn. ‘Stop met de idiote doelstelling dat je altijd moet groeien.’

Lees artikel

Deugen de meeste mensen nu wel of niet?

Door Hans Beerends | 31 oktober 2019

Historicus Rutger Bregman stelt in zijn nieuwe boek dat de meeste mensen deugen, verwijzend naar de prehistorie. Daar staat volgens Hans Beerends tegenover dat veel deugende mensen zich ook gemakkelijk laten misleiden.

Lees artikel