Door:
Mieke Olde Engberink

25 februari 2011

Categorieën

Partnerschappen tussen grote bedrijven, ontwikkelingsorganisaties en boeren in ontwikkelingslanden leiden niet tot een verbetering van de machtspositie van de boeren. De samenwerkingsverbanden dienen vooral het economisch belang van het bedrijfsleven. Met deze conclusie uit het eerste omvangrijke onderzoek naar het verduurzamen van ketens, promoveert Verena Bitzer vandaag aan de Universiteit Utrecht. PhD studente Verena Bitzer onderzocht het verduurzamen van ketens, intersectorale samenwerking en de uitwerking op ontwikkeling. In het artikel ‘Bedrijf gebaat bij verduurzamen ketens’ in Trouw van 24 februari worden de belangrijkste bevindingen van Bitzer in de koffie-, cacao- en katoensector uiteengezet. Certificering en promotie Het onderzoek wijst uit dat de sociale agenda en de positie van boeren onderbelicht worden. Dit komt doordat de meeste aandacht in de partnerschappen uitgaat naar de certificering van de productie. Wanneer een bedrijf een duurzaamheidskeurmerk krijgt betekent dit positieve promotie, wat vaak belangrijker is dan de positie van de boeren. Ook krijgen lokale overheden te weinig ruimte om de partnerschappen te beïnvloeden. Het gevolg hiervan is dat de sociale agenda grotendeels bepaald wordt door de bedrijven die ver weg van de productie gestationeerd zijn. Economische belangen spelen dus een grotere rol dan de duurzame intenties bij de samenwerkingsverbanden. Geen tegenstander Ondanks haar bevindingen is Bitzer geen tegenstander van de verduurzaming van partnerschappen. De samenwerkingsverbanden leveren namelijk ook voordelen op voor de boeren. Zo zijn de werkomstandigheden in de sectoren aanmerkelijk verbeterd en wordt er kennis overgedragen aan de boeren. Bovendien leren de boeren nieuwe vaardigheden. De certificering zorgt ook voor een bepaalde standaard wat betreft de duurzaamheidseisen. Bitzer benadrukt dat NGO’s zich sterker moeten opstellen, omdat zij nu alleen ter legitimering dienen van het partnerschap. De partnerschappen hebben vooral een zakelijke instelling dankzij de bedrijven. NGO’s moeten de bedrijven meer interesseren voor ontwikkelingsaspecten zoals ‘empowerment’ en zo de partnerschappen nog meer verduurzamen.

Minister Wiebes: woordvoerder van Shell of Nederlands Minister voor Economische Zaken en Klimaat?

Door Jurrian Veldhuizen | 25 november 2020

Inmiddels twee maanden geleden stelde Lammert van Raan van de Partij voor de Dieren 25 zeer kritische Kamervragen aan Minister Hoekstra van Financiën en Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat over de twijfelachtige klimaatplannen van olie- en gasbedrijven. Minister Wiebes had lang de tijd nodig om antwoord te geven. Toen het uiteindelijk kwam, bleek de minister een uitstekende woordvoerder voor Shell en een kampioen in het ontwijken van vragen en daarmee verantwoordelijkheden, schrijft Jurrian Veldhuizen namens Building Change.

Lees artikel
UN Food Systems Summit 2021

Wie niet aan tafel mee mag praten, staat op het menu

Door Vice Versa | 24 november 2020

Oxfam Novib, Hivos, Both Ends en de AgriProFocus Food Security Policy Coalition pleiten voor duurzame en inclusieve voedselsystemen op de VN- wereldtop komend jaar. Tijdens de conferentie ‘Bold Actions for Food as a Source for Good’, op 23 en 24 November georganiseerd door de Wageningen Universiteit, het World Economic Forum en anderen, kan Minister Kaag aandringen op een ambitieuze Summit die harde afspraken maakt over de toekomst van ons voedsel.

Lees artikel

‘Food security policy should focus less on production and more on consumers’

Door Joris Tielens | 22 november 2020

How can the Netherlands contribute to improving nutrition in Africa in the coming decade? Retiring Professor Ruerd Ruben would like to see Dutch government policy informed by a food systems approach – with more focus on consumers, and an active role for Dutch embassies entering into policy dialogue with the government in their African host countries. Minister for Foreign Trade and Development Cooperation Sigrid Kaag agrees: ‘The systems approach, where more priority is given to the environment and consumers, is now widespread. It will be high on the agenda of the UN summit in 2021.’

Lees artikel