Door:
Mieke Olde Engberink

25 februari 2011

Categorieën

Partnerschappen tussen grote bedrijven, ontwikkelingsorganisaties en boeren in ontwikkelingslanden leiden niet tot een verbetering van de machtspositie van de boeren. De samenwerkingsverbanden dienen vooral het economisch belang van het bedrijfsleven. Met deze conclusie uit het eerste omvangrijke onderzoek naar het verduurzamen van ketens, promoveert Verena Bitzer vandaag aan de Universiteit Utrecht. PhD studente Verena Bitzer onderzocht het verduurzamen van ketens, intersectorale samenwerking en de uitwerking op ontwikkeling. In het artikel ‘Bedrijf gebaat bij verduurzamen ketens’ in Trouw van 24 februari worden de belangrijkste bevindingen van Bitzer in de koffie-, cacao- en katoensector uiteengezet. Certificering en promotie Het onderzoek wijst uit dat de sociale agenda en de positie van boeren onderbelicht worden. Dit komt doordat de meeste aandacht in de partnerschappen uitgaat naar de certificering van de productie. Wanneer een bedrijf een duurzaamheidskeurmerk krijgt betekent dit positieve promotie, wat vaak belangrijker is dan de positie van de boeren. Ook krijgen lokale overheden te weinig ruimte om de partnerschappen te beïnvloeden. Het gevolg hiervan is dat de sociale agenda grotendeels bepaald wordt door de bedrijven die ver weg van de productie gestationeerd zijn. Economische belangen spelen dus een grotere rol dan de duurzame intenties bij de samenwerkingsverbanden. Geen tegenstander Ondanks haar bevindingen is Bitzer geen tegenstander van de verduurzaming van partnerschappen. De samenwerkingsverbanden leveren namelijk ook voordelen op voor de boeren. Zo zijn de werkomstandigheden in de sectoren aanmerkelijk verbeterd en wordt er kennis overgedragen aan de boeren. Bovendien leren de boeren nieuwe vaardigheden. De certificering zorgt ook voor een bepaalde standaard wat betreft de duurzaamheidseisen. Bitzer benadrukt dat NGO’s zich sterker moeten opstellen, omdat zij nu alleen ter legitimering dienen van het partnerschap. De partnerschappen hebben vooral een zakelijke instelling dankzij de bedrijven. NGO’s moeten de bedrijven meer interesseren voor ontwikkelingsaspecten zoals ‘empowerment’ en zo de partnerschappen nog meer verduurzamen.

Wacht nou eens op de hulpvraag!

Door Anika Altaf | 29 mei 2020

Bij deze COVID-19 crisis initiëren ontwikkelingsorganisaties allerlei acties in tientallen landen in Azië en Afrika. Maar sluiten die wel aan op waar mensen behoefte aan hebben en zijn deze wel kosteneffectief? Anika Altaf en Betteke de Gaay Fortman pleiten ervoor om niet in oude reflexen terug te vallen, maar nauwgezet uit te zoeken wat de hulpvraag is en goed te luisteren naar de mensen om wie het gaat.

Lees artikel

Corona steun via particuliere initiatieven

Door Marc Broere | 28 mei 2020

Niet alleen grote organisaties zijn actief met het geven van noodhulp tijdens de coronacrisis. Wilde Ganzen is een speciaal corona fonds gestart voor Nederlandse particuliere initiatieven en hun lokale partners. Zij zitten vaak in haarvaten van de samenleving en kunnen de meest gemarginaliseerde groepen bereiken.

Lees artikel

5 kernwaarden voor inclusieve waardeketens

Door Maria van der Heide | 27 mei 2020

De coronacrisis biedt kansen om te praten over wat het begrip waarde echt betekent in waardeketens, schrijven Maria van der Heide en Danielle Hirsch in deze opiniebijdrage. Waarde wordt nu uitgedrukt in economische termen als winst en groei. Maar wat hebben we aan winst en groei als de grondstoffen op zijn, mensen onbeschermd op straat staan en het klimaat de aarde onleefbaar maakt? Er zijn waardeketens, die wél werken en waar waarde een veel breder begrip is. 5 kernwaarden voor inclusieve waardeketens.

Lees artikel