Door:
Mieke Olde Engberink

21 februari 2011

Categorieën

Er komt een hoorzitting in de Tweede Kamer over het nieuwe ontwikkelingsbeleid. Initiatiefnemer Kees van der Staaij (SGP) ziet de grootschalige wijzigingen in het OS-beleid als voldoende aanleiding om een hoorzitting aan te vragen. Het WRR-rapport ‘Minder pretentie, meer ambitie’ stelt fundamentele beleidswijzingen voor, waarvan er een aantal ook door het kabinet worden overgenomen. Volgens Van der Staaij missen hier echter de inzichten uit ‘het veld’. Voordat deze rigoureuze veranderingen hun intrede doen, ziet de SGP graag dat de Kamer ook vanuit deze hoek geïnformeerd wordt. ‘Het is waardevol wanneer je wetenschappers en mensen uit de praktijk aan het woord laat voordat er de belangrijke beslissingen genomen worden’, aldus Van der Staaij. ‘Gaan we wel de goede kant op?’ is een van de vragen die hij zichzelf stelt. Bezuinigingen op onderwijs in ontwikkelingslanden is volgens Van der Staaij een voorbeeld van zo’n gevaarlijke beleidswijziging. Aan de hand van de hoorzitting hoopt de SGP-fractievoorzitter nieuw licht op de zaak te werpen. Notitie landenkeuze afwachten Van der Staaij wil dus graag experts horen over het ontwikkelingsbeleid zodat de Kamer zich vanuit een ander perspectief kan laten informeren. Eerst wordt echter de notitie van Knapen met onder andere de landenkeuze afgewacht, die de komende weken verwacht wordt. Dit werd besloten in de procedurevergadering van de Tweede Kamercommissie van Buitenlandse Zaken. Het wachten op deze notitie (ook al wel Basisbrief 2 genoemd) is nodig om op gerichte wijze deskundigen uit te nodigen. Daarnaast is het van belang een volledig beeld te hebben van het Kabinetsstandpunt.

‘Opgeven is erger dan verliezen’

Door Marc Broere | 29 juni 2020

Carolyne Ndalilah, directeur van de spraakmakende Keniaanse jongerenorganisatie TYSA, helpt jongeren zichzelf én de uitdagingen van hun gemeenschap te leren kennen. ‘Wat onze samenleving nodig heeft, zijn jongeren die voorbij de dag van morgen denken; die het als een uitdaging zien het onmogelijke uit te proberen.’

Lees artikel

In coronatijd schiet de noodhulpsector terug in oude reflexen

Door Sarah Haaij | 18 juni 2020

Noodhulp moet effectiever en meer lokaal worden georganiseerd, sprak de internationale gemeenschap in 2016 af. Voortaan zou een kwart van het hulpgeld zo direct mogelijk naar lokale partners gaan. De kloof met de praktijk is ‘schokkend’: o,1 procent van het corona-noodhulpgeld gaat rechtstreeks naar lokale ngo’s, voor wie inspraak en toegang tot fondsen tijdens de pandemie nog moeilijker lijkt te worden.

Lees artikel

Vluchtelingen en migranten in de klem van corona en falend beleid

Door Frank van Lierde | 16 juni 2020

Wereldwijd raakt de coronacrisis migranten, ontheemden en vluchtelingen misschien nog wel het hardste. Ook in Nederland. Asielprocedures staan stil, opvangcentra zitten vol, en wie al wat verdiende verdient bijna niets meer. Migratie-expert Bob van Dillen geeft uitleg en komt met oplossingen en aanbevelingen.

Lees artikel