Behalve de winst voor het HIV/AIDS budget, waarover op deze site eerder vandaag werd bericht, was er vandaag nog een grote winnaar aan te wijzen van het Begrotingsdebat Buitenlandse Zaken: gender. 5 Miljoen euro zal alsnog gestort worden in het MDG-3 fonds, een fonds dat zich richt op de rechten van vrouwen en meisjes. Bovendien werden twee belangrijke moties aangenomen over VN-Resolutie 1325, een Resolutie dat de positie van vrouwen in conflictgebieden beoogt te versterken. Verder een bescheiden winst voor MFSII: er zal 10 miljoen euro minder bezuinigd worden. Ook niet onbelangrijk: de coherentie-motie van Kathleen Ferrier (CDA). MFSII Gister zei Knapen toe dat hij de bezuinigingen op het medefinancieringsstelsel (MSFII) met tien miljoen wilde verzachten. Hij had nog een potje gevonden: bij het klimaatfonds was er een mogelijkheid de betalingsverplichting in een later stadium te voldoen. Op deze site werd verondersteld dat de medefinancieringsorganisaties dit bedrag al in hun zak konden steken, maar vandaag spande het er nog om. Het voorstel van Knapen vond uiteindelijk zijn weg in een gewijzigd amendement van Joël Voordewind (ChristenUnie) en Kees van der Staaij (SGP). Tijdens de Begrotingsbehandeling vanmiddag werd daarover gestemd en het amendement werd net aangenomen: de VVD en PVV stemden tegen. Het oorspronkelijke amendement van Voordewind en Van der Staaij, waarin zij de 50 miljoen euro bezuinigingen op MFSII volledig ongedaan wilden maken, werd uiteindelijk niet eens meer in stemming gebracht: de ChristenUnie en de SGP konden niet op de steun rekenen van het CDA, VVD en PVV en had daarom geen kans van slagen. Gender Overweldigende steun bestond er voor het amendement en de moties die betrekking hadden op gender. Het amendement van Wassila Hachchi (D66) en Arjan el Fassed (GroenLinks), waarmee zij 5 miljoen willen storten in het MDG-3 fonds (een fonds bestemd voor organisaties die zich inzetten voor gelijke kansen voor vrouwen en meisjes) werd aangenomen. Dekking voor deze 5 miljoen euro werd gevonden in noodhulp. Daarbij werden nog eens twee moties aangenomen die zich specifiek richten op VN-Resolutie 1325 over vrouwen, vrede en veiligheid. Door het aannemen van deze moties zal de Nederlandse regering zich via ambassades en EU-vertegenwoordigingen in fragiele staten pro-actief in gaan zetten om uitvoering te geven aan Resolutie 1325, deze Resolutie op internationaal en bilateraal niveau blijven agenderen en hierover jaarlijks  rapporteren aan de Tweede Kamer. Ook zal de regering VN- en EU-lidstaten oproepen Nationale Actieplannen te realiseren, lidstaten assisteren in het formuleren van beleid omtrent deze Resolutie en zich ook inzetten om te komen tot een EU Nationaal Actieplan. Coherentie Verder had Ferrier een motie ingediend dat de regering verzoekt coherentie voor duurzame ontwikkeling in de praktijk vorm te geven en de Kamer jaarlijks een overzicht van projecten te sturen waarin coherentie actief wordt ingezet. Eerder al ondersteunde Knapen deze motie en vandaag werd deze dan ook aangenomen door de Tweede Kamer. Met deze motie definieert Ferrier duidelijk het coherentiebeleid: het gaat om duurzame ontwikkeling. Meer nieuws over de verworpen en aangenomen moties en amendementen volgt morgen.

Zomernummer Vice Versa is uit

Door Marc Broere | 09 juli 2020

Het extra dikke zomernummer van Vice Versa is uit en staat weer boordevol interviews, reportages, achtergrondverhalen, beeldverhalen, essays en columns. Een overzicht van de artikelen.

Lees artikel

De erfenis van vier bevlogen vrouwelijke ministers

Door Paul Hoebink | 07 juli 2020

Vier vrouwelijke ministers van Ontwikkelingssamenwerking sloegen eind vorige eeuw de handen ineen met de ‘Utstein-4’. De Nederlandse Eveline Herfkens was een van hen. Wat hebben zij samen bereikt? Herfkens’ long time partner in life and work poogt in zijn nieuwste boek de balans op te maken, maar raakt verstrikt in de feiten.

Lees artikel

‘Opgeven is erger dan verliezen’

Door Marc Broere | 29 juni 2020

Carolyne Ndalilah, directeur van de spraakmakende Keniaanse jongerenorganisatie TYSA, helpt jongeren zichzelf én de uitdagingen van hun gemeenschap te leren kennen. ‘Wat onze samenleving nodig heeft, zijn jongeren die voorbij de dag van morgen denken; die het als een uitdaging zien het onmogelijke uit te proberen.’

Lees artikel