Behalve de winst voor het HIV/AIDS budget, waarover op deze site eerder vandaag werd bericht, was er vandaag nog een grote winnaar aan te wijzen van het Begrotingsdebat Buitenlandse Zaken: gender. 5 Miljoen euro zal alsnog gestort worden in het MDG-3 fonds, een fonds dat zich richt op de rechten van vrouwen en meisjes. Bovendien werden twee belangrijke moties aangenomen over VN-Resolutie 1325, een Resolutie dat de positie van vrouwen in conflictgebieden beoogt te versterken. Verder een bescheiden winst voor MFSII: er zal 10 miljoen euro minder bezuinigd worden. Ook niet onbelangrijk: de coherentie-motie van Kathleen Ferrier (CDA). MFSII Gister zei Knapen toe dat hij de bezuinigingen op het medefinancieringsstelsel (MSFII) met tien miljoen wilde verzachten. Hij had nog een potje gevonden: bij het klimaatfonds was er een mogelijkheid de betalingsverplichting in een later stadium te voldoen. Op deze site werd verondersteld dat de medefinancieringsorganisaties dit bedrag al in hun zak konden steken, maar vandaag spande het er nog om. Het voorstel van Knapen vond uiteindelijk zijn weg in een gewijzigd amendement van Joël Voordewind (ChristenUnie) en Kees van der Staaij (SGP). Tijdens de Begrotingsbehandeling vanmiddag werd daarover gestemd en het amendement werd net aangenomen: de VVD en PVV stemden tegen. Het oorspronkelijke amendement van Voordewind en Van der Staaij, waarin zij de 50 miljoen euro bezuinigingen op MFSII volledig ongedaan wilden maken, werd uiteindelijk niet eens meer in stemming gebracht: de ChristenUnie en de SGP konden niet op de steun rekenen van het CDA, VVD en PVV en had daarom geen kans van slagen. Gender Overweldigende steun bestond er voor het amendement en de moties die betrekking hadden op gender. Het amendement van Wassila Hachchi (D66) en Arjan el Fassed (GroenLinks), waarmee zij 5 miljoen willen storten in het MDG-3 fonds (een fonds bestemd voor organisaties die zich inzetten voor gelijke kansen voor vrouwen en meisjes) werd aangenomen. Dekking voor deze 5 miljoen euro werd gevonden in noodhulp. Daarbij werden nog eens twee moties aangenomen die zich specifiek richten op VN-Resolutie 1325 over vrouwen, vrede en veiligheid. Door het aannemen van deze moties zal de Nederlandse regering zich via ambassades en EU-vertegenwoordigingen in fragiele staten pro-actief in gaan zetten om uitvoering te geven aan Resolutie 1325, deze Resolutie op internationaal en bilateraal niveau blijven agenderen en hierover jaarlijks  rapporteren aan de Tweede Kamer. Ook zal de regering VN- en EU-lidstaten oproepen Nationale Actieplannen te realiseren, lidstaten assisteren in het formuleren van beleid omtrent deze Resolutie en zich ook inzetten om te komen tot een EU Nationaal Actieplan. Coherentie Verder had Ferrier een motie ingediend dat de regering verzoekt coherentie voor duurzame ontwikkeling in de praktijk vorm te geven en de Kamer jaarlijks een overzicht van projecten te sturen waarin coherentie actief wordt ingezet. Eerder al ondersteunde Knapen deze motie en vandaag werd deze dan ook aangenomen door de Tweede Kamer. Met deze motie definieert Ferrier duidelijk het coherentiebeleid: het gaat om duurzame ontwikkeling. Meer nieuws over de verworpen en aangenomen moties en amendementen volgt morgen.

De roep om inclusieve ontwikkeling komt uit het zuiden

Door Lieke Scheewe | 03 december 2020

In de geschiedenis van internationaal beleid rond handicap heeft het mondiale zuiden ondanks scheve machtsverhoudingen een belangrijke rol gespeeld. Het VN Verdrag Handicap, dat door Nederland als een van de laatste landen ter wereld werd geratificeerd, daagt ook ons uit om nu eindelijk in actie te komen en ontwikkelingssamenwerking meer inclusief te maken, schrijven Lieke Scheewe (Dutch Coalition on Disability and Development) en Paul van Trigt (Universiteit Leiden).

Lees artikel

Dangote wants to increase Nigeria’s self-reliance on food

Door Emmanuel Ndadozie | 30 november 2020

Nigeria relies largely on imported food to feed its population. Some years ago, the Nigerian multinational Dangote decided to change this situation. It started by purchasing six rice mills that will become operational in the next 18 months. Dangote Rice has started restructuring the rice farming sector tells Robert Coleman, Agricultural Director of Dangote’s rice business in Nigeria. ‘I believe agriculture is the future of Africa.’

Lees artikel

Minister Wiebes: woordvoerder van Shell of Nederlands Minister voor Economische Zaken en Klimaat?

Door Jurrian Veldhuizen | 25 november 2020

Inmiddels twee maanden geleden stelde Lammert van Raan van de Partij voor de Dieren 25 zeer kritische Kamervragen aan Minister Hoekstra van Financiën en Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat over de twijfelachtige klimaatplannen van olie- en gasbedrijven. Minister Wiebes had lang de tijd nodig om antwoord te geven. Toen het uiteindelijk kwam, bleek de minister een uitstekende woordvoerder voor Shell en een kampioen in het ontwijken van vragen en daarmee verantwoordelijkheden, schrijft Jurrian Veldhuizen namens Building Change.

Lees artikel