Skip to content

 

Behalve de winst voor het HIV/AIDS budget, waarover op deze site eerder vandaag werd bericht, was er vandaag nog een grote winnaar aan te wijzen van het Begrotingsdebat Buitenlandse Zaken: gender. 5 Miljoen euro zal alsnog gestort worden in het MDG-3 fonds, een fonds dat zich richt op de rechten van vrouwen en meisjes. Bovendien werden twee belangrijke moties aangenomen over VN-Resolutie 1325, een Resolutie dat de positie van vrouwen in conflictgebieden beoogt te versterken. Verder een bescheiden winst voor MFSII: er zal 10 miljoen euro minder bezuinigd worden. Ook niet onbelangrijk: de coherentie-motie van Kathleen Ferrier (CDA). MFSII Gister zei Knapen toe dat hij de bezuinigingen op het medefinancieringsstelsel (MSFII) met tien miljoen wilde verzachten. Hij had nog een potje gevonden: bij het klimaatfonds was er een mogelijkheid de betalingsverplichting in een later stadium te voldoen. Op deze site werd verondersteld dat de medefinancieringsorganisaties dit bedrag al in hun zak konden steken, maar vandaag spande het er nog om. Het voorstel van Knapen vond uiteindelijk zijn weg in een gewijzigd amendement van Joël Voordewind (ChristenUnie) en Kees van der Staaij (SGP). Tijdens de Begrotingsbehandeling vanmiddag werd daarover gestemd en het amendement werd net aangenomen: de VVD en PVV stemden tegen. Het oorspronkelijke amendement van Voordewind en Van der Staaij, waarin zij de 50 miljoen euro bezuinigingen op MFSII volledig ongedaan wilden maken, werd uiteindelijk niet eens meer in stemming gebracht: de ChristenUnie en de SGP konden niet op de steun rekenen van het CDA, VVD en PVV en had daarom geen kans van slagen. Gender Overweldigende steun bestond er voor het amendement en de moties die betrekking hadden op gender. Het amendement van Wassila Hachchi (D66) en Arjan el Fassed (GroenLinks), waarmee zij 5 miljoen willen storten in het MDG-3 fonds (een fonds bestemd voor organisaties die zich inzetten voor gelijke kansen voor vrouwen en meisjes) werd aangenomen. Dekking voor deze 5 miljoen euro werd gevonden in noodhulp. Daarbij werden nog eens twee moties aangenomen die zich specifiek richten op VN-Resolutie 1325 over vrouwen, vrede en veiligheid. Door het aannemen van deze moties zal de Nederlandse regering zich via ambassades en EU-vertegenwoordigingen in fragiele staten pro-actief in gaan zetten om uitvoering te geven aan Resolutie 1325, deze Resolutie op internationaal en bilateraal niveau blijven agenderen en hierover jaarlijks  rapporteren aan de Tweede Kamer. Ook zal de regering VN- en EU-lidstaten oproepen Nationale Actieplannen te realiseren, lidstaten assisteren in het formuleren van beleid omtrent deze Resolutie en zich ook inzetten om te komen tot een EU Nationaal Actieplan. Coherentie Verder had Ferrier een motie ingediend dat de regering verzoekt coherentie voor duurzame ontwikkeling in de praktijk vorm te geven en de Kamer jaarlijks een overzicht van projecten te sturen waarin coherentie actief wordt ingezet. Eerder al ondersteunde Knapen deze motie en vandaag werd deze dan ook aangenomen door de Tweede Kamer. Met deze motie definieert Ferrier duidelijk het coherentiebeleid: het gaat om duurzame ontwikkeling. Meer nieuws over de verworpen en aangenomen moties en amendementen volgt morgen.

‘Er wordt hier met grote verbazing naar Nederland gekeken’

Door Marc Broere | 27 maart 2020

Voor Kees Blokland, directeur van Agriterra, heeft de coronacrisis grote impact. Hij is er op meerdere lagen bij betrokken: via zijn zoon die op de spoedeisende hulp van het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem werkt, via zijn Spaanse echtgenote met wie hij momenteel in Valencia verblijft en via de gevolgen voor de projecten van Agriterra, dat samenwerkt met  boerencoöperaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Een persoonlijk relaas vanuit Spanje waar in sommige media de aanpak in Nederland in één adem genoemd wordt met ‘corona-ontkenners’ als Donald Trump en de Braziliaanse en Mexicaanse  presidenten Bolsonaro en López Obrador. En waar het de marsen op Internationale Vrouwendag (8 maart) waren die voor een explosie en verspreiding van het virus zorgden.

Lees artikel

Het veldkantoor in verandering

Door Manon Stravens | 11 maart 2020

Ontwikkelingsorganisaties reppen aldoor over lokaal eigenaarschap, maar waarom maken Europeanen dan nog steeds de dienst uit in veel veldkantoren? ‘Wij zouden zelf ook vreemd opkijken als er in Nederland een Zimbabwaan wordt ingevlogen om met de vakbond of een ngo te werken.’ Een rondgang langs ICCO, Hivos en de Leprastichting.

Lees artikel

De stilte van Kaag

Door Ellen Mangnus | 10 maart 2020

De situatie aan de buitengrenzen van Europa bereikte deze week een dramatisch dieptepunt. Waarom horen we niets van minister Kaag, vraagt Ellen Mangnus zich af. Was zij immers niet de minister van de veel geroemde Abel Herzberglezing met de titel: ‘Wees niet stil, we zijn met velen.’

Lees artikel
Scroll To Top