Door:
Bente Meindertsma

13 december 2010

Categorieën

Minister Rosenthal en staatssecretaris Knapen maken voorafgaand aan de begrotingbehandeling Buitenlandse Zaken in een brief naar de Tweede Kamer bekend welke landen in 2011 nog begrotingssteun zullen krijgen en welke landen achter het net vissen. Daarnaast geven de minister en de staatssecretaris aan dat de bijdrage voor het IDA15 fonds van de Wereldbank verschoven kan worden naar latere jaren. Begrotingssteun Het aantal landen dat Algemene Begrotingssteun (ABS) ontvangt zal fors dalen. Volgend jaar zullen Bhutan, Burkina Faso, Ghana, Mali en Mozambique nog in aanmerking komen voor ABS. Met deze landen zijn meerjarige verplichtingen aangegaan. In 2011 zullen Rwanda, Benin, Moldavië, Senegal en Tanzania geen begrotingssteun meer ontvangen. Het afvallen van deze landen dekt de voorgenomen bezuiniging van 44 miljoen. Knapen kan nog geen uitsluitsel geven over Nederlandse begrotingssteun aan Burundi en Zambia, maar belooft daar uiterlijk begin 2011 meer duidelijkheid over te verschaffen. Hij zal dit tegelijkertijd doen met de bekendmaking van de bredere OS partnerlanden selectie. Nederlandse bijdrage aan IDA13, 14 en 15 Knapen heeft op vraag van verschillende woordvoerders onderzocht of er mogelijkheden zijn om bijdragen aan IDA (het fonds van de Wereldbank dat leningen aan arme landen verstrekt) te spreiden. Technisch gezien is het mogelijk om de bijdragen aan de verschillende IDA fondsen, die gespreid worden over een periode van 9 jaar, via een zogenaamde kasschuif te verschuiven naar latere jaren. Alle donoren van de Wereldbank spreken een betalingsschema af, waar in overleg met IDA van kan worden afgeweken. De staatssecretaris zegt toe dat de Nederlandse bijdrage aan IDA15 inderdaad verschoven kan worden. De betaling van 2011 kan doorgeschoven worden naar 2012 en 2013/2014. Voor IDA13 en 14 geldt dat niet omdat die betalingen al in 2010 en 2011 aflopen. Nederland zal in 2012 beginnen met bijdragen aan IDA16. Knapen geeft nog geen duidelijkheid op de vraag van SP, die vroeg om een korting van 50 miljoen op de Nederlandse bijdrage aan IDA16. Vice Versa zal deze week nog uitgebreid ingaan op de Nederlandse bijdrage aan het IDA16 fonds.

Tijd voor reflectie

Door Barbara van Paassen | 12 maart 2019

Barbara van Paassen zegde onlangs haar baan op bij ActionAid en vertrok naar Italië. Mede geïnspireerd door Duncan Green’s ‘How Change Happens’, die stelt dat elke activist ook reflectivist moet zijn en hiervoor veel te weinig ruimte is binnen de ontwikkelingssamenwerking, gaat zij op zoek naar wat dit betekent in de praktijk.

Lees artikel

Het dooit in Ethiopië

Door Niels Posthumus | 10 maart 2019

Sinds premier Abiy Ahmed vorig jaar in Ethiopië aan de macht kwam, voert hij vlug democratische veranderingen door. Maar de strijd tussen haviken en hervormers is nog niet gestreden. Verslag van een ommezwaai.

Lees artikel

‘Afrika wordt niet de fabriek van de wereld’

Door Joris Tielens | 06 maart 2019

Om de armoede uit Afrika te verbannen is er meer toerisme en verwerking van grondstoffen nodig, zegt IOB-onderzoeker Jan Bade. En meer hulp aan de armste overheden om zelf hun onderwijs, zorg en sociale bijstand te verbeteren. ‘Subsidie voor Nederlandse bedrijven in Afrika leidt niet zomaar tot inclusieve groei.’

Lees artikel