Door:
Bente Meindertsma

13 december 2010

Categorieën

Minister Rosenthal en staatssecretaris Knapen maken voorafgaand aan de begrotingbehandeling Buitenlandse Zaken in een brief naar de Tweede Kamer bekend welke landen in 2011 nog begrotingssteun zullen krijgen en welke landen achter het net vissen. Daarnaast geven de minister en de staatssecretaris aan dat de bijdrage voor het IDA15 fonds van de Wereldbank verschoven kan worden naar latere jaren. Begrotingssteun Het aantal landen dat Algemene Begrotingssteun (ABS) ontvangt zal fors dalen. Volgend jaar zullen Bhutan, Burkina Faso, Ghana, Mali en Mozambique nog in aanmerking komen voor ABS. Met deze landen zijn meerjarige verplichtingen aangegaan. In 2011 zullen Rwanda, Benin, Moldavië, Senegal en Tanzania geen begrotingssteun meer ontvangen. Het afvallen van deze landen dekt de voorgenomen bezuiniging van 44 miljoen. Knapen kan nog geen uitsluitsel geven over Nederlandse begrotingssteun aan Burundi en Zambia, maar belooft daar uiterlijk begin 2011 meer duidelijkheid over te verschaffen. Hij zal dit tegelijkertijd doen met de bekendmaking van de bredere OS partnerlanden selectie. Nederlandse bijdrage aan IDA13, 14 en 15 Knapen heeft op vraag van verschillende woordvoerders onderzocht of er mogelijkheden zijn om bijdragen aan IDA (het fonds van de Wereldbank dat leningen aan arme landen verstrekt) te spreiden. Technisch gezien is het mogelijk om de bijdragen aan de verschillende IDA fondsen, die gespreid worden over een periode van 9 jaar, via een zogenaamde kasschuif te verschuiven naar latere jaren. Alle donoren van de Wereldbank spreken een betalingsschema af, waar in overleg met IDA van kan worden afgeweken. De staatssecretaris zegt toe dat de Nederlandse bijdrage aan IDA15 inderdaad verschoven kan worden. De betaling van 2011 kan doorgeschoven worden naar 2012 en 2013/2014. Voor IDA13 en 14 geldt dat niet omdat die betalingen al in 2010 en 2011 aflopen. Nederland zal in 2012 beginnen met bijdragen aan IDA16. Knapen geeft nog geen duidelijkheid op de vraag van SP, die vroeg om een korting van 50 miljoen op de Nederlandse bijdrage aan IDA16. Vice Versa zal deze week nog uitgebreid ingaan op de Nederlandse bijdrage aan het IDA16 fonds.

Nieuwe burgerbewegingen op de bres voor Europese waarden

Door Guido Deuzeman | 08 mei 2019

Op 23 mei mogen we weer naar de stembus en er staat wat op het spel. De waarden onder de EU zelf staan onder druk. Ook in ons eigen land, zegt Guido Deuzeman. Maar gelukkig is er een groeiende beweging in Europa en Nederland van mensen die een grens willen trekken en zich laten horen. En werken ngo’s vaker succesvol samen om die mensen te mobiliseren. De campagne Hart boven Hard is een goed voorbeeld.

Lees artikel

‘Van deze rechtsstaat-in-naam wens ik de versierselen niet langer te dragen’

Door Marc van Dijk | 19 april 2019

Trots en dankbaar was Nico Keulemans toen hij door de koningin geridderd werd, na een leven vol ontwikkelingswerk. Nu stuurt de 88-jarige zijn onderscheiding terug. Hij herkent de rechtsstaat Nederland niet meer.

Lees artikel

Zijn we klaar voor verandering?

Door Siri Lijfering | 08 april 2019

Maatschappelijke organisaties staan wereldwijd onder druk. Dit kan het einde betekenen van het bestaan van een kritisch maatschappelijk middenveld én van internationale samenwerking. Door lokale organisaties te brandmerken als spreekbuis van het westen, proberen overheden kritische organisaties vleugellam te maken. Lokale fondsenwerving en mobilisatie van een sterke achterban zijn daarmee belangrijker geworden dan ooit.

Lees artikel