Door:
Lau Schulpen

6 december 2010

Categorieën

Afgelopen vrijdag publiceerde Lau Schulpen van het CIDIN/Radboud Universiteit Nijmegen zijn financiële doorberekening van MFS-2 na uitvoering van het begrotingsvoorbehoud. Schulpen werd echter gewezen op een fout in zijn berekening en wil deze zelf graag rechtzetten. Hierbij de juiste cijfers. Het is niet altijd plezierig als je er op wordt gewezen een fout te maken, maar in dit geval is het wel belangrijk. In mijn berekening van de gevolgen van de aangekondigde extra bezuiniging op het MFS-2 ben ik er van uitgegaan dat de aangekondigde 12,5% (additionele) korting betrekking had op het totale bezuinigingsbedrag voor 2011. Dat klinkt ook logisch: in 2011 moet er (conform het regeerakkoord) immers €400 miljoen worden gesneden in de begroting van OS en 12,5% van €400 miljoen is €50 miljoen. Blijkbaar heeft die 12,5% echter betrekking op het oorspronkelijk toegekende jaarlijkse bedrag van €425 miljoen onder MFS-2. Ik wil dat met alle plezier aannemen al is de basisbrief (ook) in deze dan wel slordig. Als je zo nauwkeurig bent om 12,5% te benoemen (en niet 12%) dan mag ik er toch ook wel van uit gaan dat je weet dat 12,5% van €425 miljoen niet €50 miljoen is maar €53,1 miljoen. Wellicht dat die dikke 3 miljoen extra voor het ministerie peanuts is maar voor een belangrijk deel van de NGO’s is dat de gehele subsidie of in ieder geval een aardig deel daarvan. Hoe dan ook: we blijven zitten met het feit dat de basisbrief nog alleen maar over 2011 spreekt en geen inzicht geeft voor de periode 2012-2015. Het lijkt nog steeds logisch te veronderstellen dat een soortgelijke korting zoals die voor 2011 wordt voorgesteld ook voor de jaren daarna zal gelden. Kijk: en dan maakt het wel wat uit of je die korting (12,5% dus) berekent over de totale bezuinigingen in elk jaar of over de oorspronkelijk toegekende jaarlijkse subsidie. Die subsidie is namelijk voor elk jaar hetzelfde (€425 miljoen) en dus bedraagt ook de additionele korting elk jaar hetzelfde (blijkbaar dus €50 miljoen). Als je uitgaat van een percentage van het totale jaarlijkse bezuinigingsbedrag dan fluctueert de jaarlijkse additionele korting aanzienlijk om de simpele reden dat het totale bezuinigingsbedrag fors fluctueert (zo bedraagt het €400 miljoen in 2011 maar €900 miljoen in 2012). Om het zekere voor het onzekere te nemen zet ik beide berekeningen hieronder naast elkaar. De lezer kan dan zien dat het eerste scenario voor de NGO’s een stuk gunstiger uitpakt maar dat de kortingen per alliantie nog steeds fors kunnen zijn in vergelijking met de subsidie die men in 2010 ontving. Op een ander moment bemoei ik me graag met de inhoudelijke discussie rondom de vraag of dit nou allemaal zo slecht is of eigenlijk een blessing in disguise zoals sommige deelnemers aan de discussie denken. Voor nu kan ik alleen maar mijn oproep aan de overheid herhalen om duidelijkheid te scheppen – en dan niet alleen voor 2011 maar voor de gehele MFS-2 periode. Tabel 1.     Goedgekeurde allianties: veranderingen in subsidies 2010 – 2011 (in € ‘000) –  twee scenario’s

5 jaar strategische partnerschappen: zonder wrijving geen glans

Door Siri Lijfering | 25 mei 2020

Komende vrijdag horen ontwikkelingsorganisaties of hun aanvraag voor het nieuwe subsidieprogramma Power of Voices is gehonoreerd. Nog een paar spannende dagen dus. In dit essay maakt Siri Lijfering de balans op van de voorganger Samenspraak en Tegenspraak. Wat kunnen we leren van vijf jaar strategische partnerschappen tussen de Nederlandse overheid en de ontwikkelingssector?

Lees artikel

Inclusief besluitvormingsproces essentieel bij effectieve aanpak COVID-19

Door Vice Versa | 20 mei 2020

Een glashelder en sterk pleidooi rondom de noodzaak van internationale solidariteit. Dat is de reactie van 12 mensen uit het maatschappelijk middenveld, bedrijfsleven en wetenschap op het spoedadvies van de Adviesraad Internationale Vraagstukken over de Nederlandse bijdrage aan de mondiale strijd tegen het coronavirus. Maar, voegen ze daar aan toe: het is van groot belang dat lokale actoren een beslissende rol krijgen in de praktische uitvoering. Voorkom dat alleen gekozen wordt voor bestaande partners die grootschalige bedragen weg kunnen zetten. Hieronder de volledige reactie en de namen van de ondertekenaars.

Lees artikel

Armoede bestrijden met een grotere caviamarkt?

Door Ellen Mangnus | 18 mei 2020

In deze nieuwe rubriek Omdenken met Ellen kijkt Ellen Mangnus waar de westerse manier van denken over ontwikkeling botst met lokale kennis en waarden. In de eerste aflevering: de cavia als gewild dier in de wereldberoemde Peruaanse keuken. Een weg uit de armoede voor de een, vernietiging van een wereld voor de ander

Lees artikel