Politici kregen tot 30 november de kans om vragen te stellen over de kamerbrief van Ben Knapen. Wat vinden zij van het nieuwe beleid en wat zijn de belangrijkste punten waar zij over vallen? Kathleen Ferrier, woordvoerder ontwikkelingssamenwerking van het Christen-Democratisch Appèl (CDA) reageert op de valreep . Waar vrijdag nog de vraag bestond of zij op tijd terug zou zijn voor het Kamerdebat, geeft ook Ferrier nu antwoord aan Vice Versa. Even werd er gedacht dat uw collega Ormel het Kamerdebat van aanstaande maandag van u zou gaan overnemen. ‘Afgelopen week, van maandag tot vrijdag, ben ik in Astana, Kazachstan geweest. Daar vond een OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa) Top plaats op het niveau van wereldleiders. Het was een bijzondere en eervolle uitnodiging: ik ben het enige Nederlands Kamerlid dat uitgenodigd was. Dat komt omdat ik gekozen ben als Special Vertegenwoordiger Migratie van het parlementaire assemblee van de OVSE, waar ik deel van uit maak. Die bijzonder uitnodiging kon ik niet laten lopen. Gedurende de dagen dat ik er niet was, heeft collega Ormel mij vervangen. Maar uiteraard ben ik op tijd terug gekomen voor het belangrijke debat op 6 december. Niets aan de hand dus.’ Met betrekking tot het Kamerdebat, wat vond u van de Kamerbrief van Ben Knapen? ‘De Kamerbrief van Ben Knapen vind ik over het algemeen een evenwichtige brief. Ik vind het goed dat we als CDA in de onderhandelingen over het regeerakkoord de 0.7% BNP voor ontwikkelingssamenwerking overeind hebben weten te houden. Er moet bezuinigd worden, maar we houden ons aan de internationale afspraak. We kunnen de gevolgen van de financieel economische crisis niet afwentelen op de mensen die daar het minste toe bijgedragen hebben. Ik herken in de brief veel van wat er staat in de CDA-fractie notitie “Van hulp naar  investeren”, waar we vorig jaar mee gekomen zijn. Daarin bepleiten we een werkelijke modernisering van het OS-beleid: meer interdepartementaal beleid, scherpere keuzes, inzetten op dat waarin Nederland het verschil kan maken. De tijd van hulp aan arme stakkers is voorbij. Mensen zitten echt niet zielig en passief te wachten op onze liefdadigheid. We willen investeren in mensen en in samenlevingen. Daarbij zetten we in op zelfredzaamheid en waardigheid van mensen. Goed ook dat in de Kamerbrief het halen van de MDG’s onverminderd van belang blijft.’ Wat wordt uw inzet tijdens het debat van aanstaande maandag? ‘In de brief staan twee pijnpunten voor het CDA: de korting op de strijd tegen hiv/aids en de extra korting van 50 miljoen op het Medefinancieringskanaal. Samen met de VVD wil ik de pijn op HIV/aids verzachten. Daarover dien ik een amendement in. Juist het Nederlandse beleid is erg effectief gebleken in de strijd tegen deze verwoestende ziekte. Daarnaast zal ik voorleggen de pijn van de extra korting op MFS (die extra 50 mln) over meerdere jaren te spreiden. Het CDA hecht zeer aan de inzet van dit civilaterale kanaal, dat immers daar kan zijn, waar de overheid niet wil of kan zijn (bijvoorbeeld een land als Zimbabwe). Verder maak ik een punt van coherentie van beleid en duurzaamheid.’ Wat is uw advies aan Ben Knapen? ‘Maak goed duidelijk dat ontwikkelingssamenwerking allereerst gericht is op het belang van ontwikkelingslanden. OS-geld wordt ingezet op armoedebestrijding. Het dient zeker ook een eigenbelang omdat OS vandaag gaat om zaken die ons allemaal raken, zoals schaarste op gebied van water, voedsel en energie. Maar dat is iets anders dan dat we OS vooral doen om er zelf beter van te worden.’

Opinie: ‘Brief minister Kaag over maatschappelijk middenveld: analytisch zwak en weinig ambitieus’

Door Fons van der Velden | 09 juli 2019

Het is een groot goed dat de Nederlandse overheid zoveel fondsen ter beschikking stelt voor de versterking van maatschappelijke organisaties en maatschappelijk middenveld, schrijft Fons van der Velden in deze opiniebijdrage naar aanleiding van de kamerbrief van minister Kaag. Maar hij vindt de brief analytisch zwak en van weinig ambitie getuigen. Wat had beter gekund?

Lees artikel

Tip 3 aan Kaag: ‘Lever in op je privilege en geef zuidelijke organisaties meer inspraak bij het bepalen van prioriteiten’

Door Lizan Nijkrake | 08 juli 2019

Minister Kaag werkt hard aan een nieuw subsidiekader voor het maatschappelijk middenveld. Ze wil meer eigenaarschap geven aan zuidelijke ngo’s om hen meer legitimiteit te geven, en ziet daarbij een andere rol voor Nederlandse organisaties. Vice Versa vroeg vier zuidelijke organisaties hoe zij dit zien. Wat is hun gouden tip voor onze minister? Met vandaag Carla López Cabrera, directeur van Fondo Centroamericano de Mujeres (FCAM) in Nicaragua, een feministisch fonds dat lokale vrouwenrechtenbewegingen in Centraal Amerika steunt.

Lees artikel

Shifting fundamental power issues in funding relationships

Door Evelijne Bruning Ruerd Ruben en Lau Schulpen | 02 juli 2019

This article claims that the current aid architecture favours clientilism, dependency and short-term projects. The authors Evelijne Bruning (The Hunger Project) Ruerd Ruben (Wageningen University & Research) and Lau Schulpen (Radboud University Nijmegen) are suggesting four possible ways to overcome this in order to shift power closer to the ground.

Lees artikel