Skip to content

 

Politici kregen tot 30 november de kans om vragen te stellen over de kamerbrief van Ben Knapen. Wat vinden zij van het nieuwe beleid en wat zijn de belangrijkste punten waar zij over vallen? Kathleen Ferrier, woordvoerder ontwikkelingssamenwerking van het Christen-Democratisch Appèl (CDA) reageert op de valreep . Waar vrijdag nog de vraag bestond of zij op tijd terug zou zijn voor het Kamerdebat, geeft ook Ferrier nu antwoord aan Vice Versa. Even werd er gedacht dat uw collega Ormel het Kamerdebat van aanstaande maandag van u zou gaan overnemen. ‘Afgelopen week, van maandag tot vrijdag, ben ik in Astana, Kazachstan geweest. Daar vond een OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa) Top plaats op het niveau van wereldleiders. Het was een bijzondere en eervolle uitnodiging: ik ben het enige Nederlands Kamerlid dat uitgenodigd was. Dat komt omdat ik gekozen ben als Special Vertegenwoordiger Migratie van het parlementaire assemblee van de OVSE, waar ik deel van uit maak. Die bijzonder uitnodiging kon ik niet laten lopen. Gedurende de dagen dat ik er niet was, heeft collega Ormel mij vervangen. Maar uiteraard ben ik op tijd terug gekomen voor het belangrijke debat op 6 december. Niets aan de hand dus.’ Met betrekking tot het Kamerdebat, wat vond u van de Kamerbrief van Ben Knapen? ‘De Kamerbrief van Ben Knapen vind ik over het algemeen een evenwichtige brief. Ik vind het goed dat we als CDA in de onderhandelingen over het regeerakkoord de 0.7% BNP voor ontwikkelingssamenwerking overeind hebben weten te houden. Er moet bezuinigd worden, maar we houden ons aan de internationale afspraak. We kunnen de gevolgen van de financieel economische crisis niet afwentelen op de mensen die daar het minste toe bijgedragen hebben. Ik herken in de brief veel van wat er staat in de CDA-fractie notitie “Van hulp naar  investeren”, waar we vorig jaar mee gekomen zijn. Daarin bepleiten we een werkelijke modernisering van het OS-beleid: meer interdepartementaal beleid, scherpere keuzes, inzetten op dat waarin Nederland het verschil kan maken. De tijd van hulp aan arme stakkers is voorbij. Mensen zitten echt niet zielig en passief te wachten op onze liefdadigheid. We willen investeren in mensen en in samenlevingen. Daarbij zetten we in op zelfredzaamheid en waardigheid van mensen. Goed ook dat in de Kamerbrief het halen van de MDG’s onverminderd van belang blijft.’ Wat wordt uw inzet tijdens het debat van aanstaande maandag? ‘In de brief staan twee pijnpunten voor het CDA: de korting op de strijd tegen hiv/aids en de extra korting van 50 miljoen op het Medefinancieringskanaal. Samen met de VVD wil ik de pijn op HIV/aids verzachten. Daarover dien ik een amendement in. Juist het Nederlandse beleid is erg effectief gebleken in de strijd tegen deze verwoestende ziekte. Daarnaast zal ik voorleggen de pijn van de extra korting op MFS (die extra 50 mln) over meerdere jaren te spreiden. Het CDA hecht zeer aan de inzet van dit civilaterale kanaal, dat immers daar kan zijn, waar de overheid niet wil of kan zijn (bijvoorbeeld een land als Zimbabwe). Verder maak ik een punt van coherentie van beleid en duurzaamheid.’ Wat is uw advies aan Ben Knapen? ‘Maak goed duidelijk dat ontwikkelingssamenwerking allereerst gericht is op het belang van ontwikkelingslanden. OS-geld wordt ingezet op armoedebestrijding. Het dient zeker ook een eigenbelang omdat OS vandaag gaat om zaken die ons allemaal raken, zoals schaarste op gebied van water, voedsel en energie. Maar dat is iets anders dan dat we OS vooral doen om er zelf beter van te worden.’

Wat doet de corona-pandemie met de ontwikkelingssector?

Door Sarah Haaij | 31 maart 2020

Investeren in internettoegang, cursussen online aanbieden en digitaal collecteren – flexibiliteit en aanpassingsvermogen zitten in het DNA van de sector. Maar de angst voor een massale uitbraak in landen met een zwakke gezondheidszorg is groot. Vier ngo-directeuren vertellen over de impact van de crisis op hun werk.

Lees artikel

Corona in Afrika: ‘Als de lockdowns aanhouden, komen er hongersnoden’

Door Frank van Lierde | 30 maart 2020

Het Afrikaanse continent zet zich schrap voor corona. Veel landen kiezen meteen voor het zwaarste scenario: de lockdown. Wat moet er gebeuren om een ramp af te wenden? Wat kunnen ontwikkelingsorganisaties doen? Gesprek met Jos Dusseljee, de gezondheidsexpert van Cordaid. ‘Virussen die de wereld voor lange tijd kunnen bedreigen, moet je als wereldgemeenschap bestrijden, in elk land waar ze bestaan of uitbreken.’

Lees artikel

‘Er wordt hier met grote verbazing naar Nederland gekeken’

Door Marc Broere | 27 maart 2020

Voor Kees Blokland, directeur van Agriterra, heeft de coronacrisis grote impact. Hij is er op meerdere lagen bij betrokken: via zijn zoon die op de spoedeisende hulp van het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem werkt, via zijn Spaanse echtgenote met wie hij momenteel in Valencia verblijft en via de gevolgen voor de projecten van Agriterra, dat samenwerkt met  boerencoöperaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Een persoonlijk relaas vanuit Spanje waar in sommige media de aanpak in Nederland in één adem genoemd wordt met ‘corona-ontkenners’ als Donald Trump en de Braziliaanse en Mexicaanse  presidenten Bolsonaro en López Obrador. En waar het de marsen op Internationale Vrouwendag (8 maart) waren die voor een explosie en verspreiding van het virus zorgden.

Lees artikel
Scroll To Top