Politici kregen tot 30 november de kans om vragen te stellen over de kamerbrief van Ben Knapen. Wat vinden zij van het nieuwe beleid en wat zijn de belangrijkste punten waar zij over vallen? Kees van der Staaij, fractievoorzitter van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) vindt het onterecht dat de maatschappelijke organisaties voor een derde keer middels MFS zouden worden gekort. ‘Deze organisaties vervullen een onmisbare en belangrijke rol daar waar overheden het laten afweten.’ Wat vond u van de Kamerbrief van Ben Knapen? ‘Ik vond het op zichzelf een heldere brief. Wij zijn het ook eens met de aandacht voor economische ontwikkeling, de nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, voedselzekerheid en veiligheid. Kritische noties hebben wij op de bezuinigingen op HIV/AIDS bestrijding, onderwijs en MFS. Onderwijs is één van onze grootste successen. Nederland heeft een grote bijdrage geleverd aan het naar school krijgen van kinderen in de armste landen, maar we moeten deze resultaten vasthouden. In de door oud-minister Koenders benoemde successen top-10 stond onderwijs nota bene op nummer 1. Naast basisonderwijs moet er ook worden geïnvesteerd in middelbaar en beroepsonderwijs. Beroepsonderwijs maakt ook juist de economische ontwikkeling mogelijk. Met betrekking tot MFS krijgen de maatschappelijke organisaties nu al een derde keer korting. Dit terwijl deze organisaties juist een onmisbare en belangrijke rol vervullen in ontwikkelingsprogramma’s. Zij pakken de punten op waar overheden het laten afweten. Bij HIV/AIDS kampen we met een probleem van ongekende omvang. Er zou juist meer moeten worden ingezet in plaats van minder. Met het bezuinigen op HIV/AIDS en door andere landen wordt er een domino effect teweeg gebracht.’ Welke amendementen heeft u ingediend? ‘Ik heb een amendement ingediend voor MFS en onderwijs, HIV/AIDS laat ik aan mijn collega’s die hier al mee bezig zijn over. Ik vind dat de korting op MFS kan worden tegengegaan door 50 miljoen minder uit te geven aan het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF). Zij geven bijvoorbeeld ook steun aan Burundi terwijl dit land niet wordt ondersteund door de MFS organisaties en Nederland. Voor onderwijs vind ik dat we 18 miljoen op Ontwikkelingsrelevante Infrastructuurontwikkeling (ORIO) kunnen bezuinigen. Door onderuitputting, die verwacht wordt in 2012 pas weer aan te trekken, kan de pot in 2011 best wel wat minder gevuld worden.’ Wat wordt uw inzet tijdens dit debat over ontwikkelingssamenwerking? ‘Ik vind dat multilaterale en bilaterale hulp in het algemeen kritisch bejegend mag worden. De Verenigde Naties heeft een overhead en als ontwikkelingsorganisatie is hier een grote slag te maken in efficiëntie. William Easterly heeft dit ook onderzocht en zegt dat het multilaterale en bilaterale kanaal minder effectieve en efficiënte vormen van hulp zijn. Verder vind ik dat er ook aandacht moet zijn voor de ontwikkeling van landbouw, wat veel meer een speerpunt moet zijn. Maar ook gehandicapten in ontwikkelingslanden worden onderbelicht.’ Wat is uw belangrijkste advies aan Ben Knapen? ‘Maak werk van realisme maar wel met verantwoordelijkheidsgevoel. En naast eigenbelang mag er ook plaats zijn voor medeleven.’ Lees ook de interviews met: Sjoera Dikkers (PvdA) Wassila Hachchi (D66) Ewout Irrgang (SP) Klaas Dijkhoff (VVD)

Tijd voor reflectie

Door Barbara van Paassen | 12 maart 2019

Barbara van Paassen zegde onlangs haar baan op bij ActionAid en vertrok naar Italië. Mede geïnspireerd door Duncan Green’s ‘How Change Happens’, die stelt dat elke activist ook reflectivist moet zijn en hiervoor veel te weinig ruimte is binnen de ontwikkelingssamenwerking, gaat zij op zoek naar wat dit betekent in de praktijk.

Lees artikel

Het dooit in Ethiopië

Door Niels Posthumus | 10 maart 2019

Sinds premier Abiy Ahmed vorig jaar in Ethiopië aan de macht kwam, voert hij vlug democratische veranderingen door. Maar de strijd tussen haviken en hervormers is nog niet gestreden. Verslag van een ommezwaai.

Lees artikel

‘Afrika wordt niet de fabriek van de wereld’

Door Joris Tielens | 06 maart 2019

Om de armoede uit Afrika te verbannen is er meer toerisme en verwerking van grondstoffen nodig, zegt IOB-onderzoeker Jan Bade. En meer hulp aan de armste overheden om zelf hun onderwijs, zorg en sociale bijstand te verbeteren. ‘Subsidie voor Nederlandse bedrijven in Afrika leidt niet zomaar tot inclusieve groei.’

Lees artikel