Politici kregen tot 30 november de kans om vragen te stellen over de kamerbrief van Ben Knapen. Wat vinden zij van het nieuwe beleid en wat zijn de belangrijkste punten waar zij over vallen? Kees van der Staaij, fractievoorzitter van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) vindt het onterecht dat de maatschappelijke organisaties voor een derde keer middels MFS zouden worden gekort. ‘Deze organisaties vervullen een onmisbare en belangrijke rol daar waar overheden het laten afweten.’ Wat vond u van de Kamerbrief van Ben Knapen? ‘Ik vond het op zichzelf een heldere brief. Wij zijn het ook eens met de aandacht voor economische ontwikkeling, de nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, voedselzekerheid en veiligheid. Kritische noties hebben wij op de bezuinigingen op HIV/AIDS bestrijding, onderwijs en MFS. Onderwijs is één van onze grootste successen. Nederland heeft een grote bijdrage geleverd aan het naar school krijgen van kinderen in de armste landen, maar we moeten deze resultaten vasthouden. In de door oud-minister Koenders benoemde successen top-10 stond onderwijs nota bene op nummer 1. Naast basisonderwijs moet er ook worden geïnvesteerd in middelbaar en beroepsonderwijs. Beroepsonderwijs maakt ook juist de economische ontwikkeling mogelijk. Met betrekking tot MFS krijgen de maatschappelijke organisaties nu al een derde keer korting. Dit terwijl deze organisaties juist een onmisbare en belangrijke rol vervullen in ontwikkelingsprogramma’s. Zij pakken de punten op waar overheden het laten afweten. Bij HIV/AIDS kampen we met een probleem van ongekende omvang. Er zou juist meer moeten worden ingezet in plaats van minder. Met het bezuinigen op HIV/AIDS en door andere landen wordt er een domino effect teweeg gebracht.’ Welke amendementen heeft u ingediend? ‘Ik heb een amendement ingediend voor MFS en onderwijs, HIV/AIDS laat ik aan mijn collega’s die hier al mee bezig zijn over. Ik vind dat de korting op MFS kan worden tegengegaan door 50 miljoen minder uit te geven aan het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF). Zij geven bijvoorbeeld ook steun aan Burundi terwijl dit land niet wordt ondersteund door de MFS organisaties en Nederland. Voor onderwijs vind ik dat we 18 miljoen op Ontwikkelingsrelevante Infrastructuurontwikkeling (ORIO) kunnen bezuinigen. Door onderuitputting, die verwacht wordt in 2012 pas weer aan te trekken, kan de pot in 2011 best wel wat minder gevuld worden.’ Wat wordt uw inzet tijdens dit debat over ontwikkelingssamenwerking? ‘Ik vind dat multilaterale en bilaterale hulp in het algemeen kritisch bejegend mag worden. De Verenigde Naties heeft een overhead en als ontwikkelingsorganisatie is hier een grote slag te maken in efficiëntie. William Easterly heeft dit ook onderzocht en zegt dat het multilaterale en bilaterale kanaal minder effectieve en efficiënte vormen van hulp zijn. Verder vind ik dat er ook aandacht moet zijn voor de ontwikkeling van landbouw, wat veel meer een speerpunt moet zijn. Maar ook gehandicapten in ontwikkelingslanden worden onderbelicht.’ Wat is uw belangrijkste advies aan Ben Knapen? ‘Maak werk van realisme maar wel met verantwoordelijkheidsgevoel. En naast eigenbelang mag er ook plaats zijn voor medeleven.’ Lees ook de interviews met: Sjoera Dikkers (PvdA) Wassila Hachchi (D66) Ewout Irrgang (SP) Klaas Dijkhoff (VVD)

Vechten voor het recht op liefde

Door Siri Lijfering | 05 december 2019

De antihomowet die in Nigeria is ingevoerd, maakt de lhbt-gemeenschap nòg kwetsbaarder. Zo is opkomen voor lesbische vrouwen zowel broodnodig als gevaarlijk; een kat-en-muisspel met hoge inzet. Hoe gaat het strategisch partnerschap Count Me In! ermee om?

Lees artikel

Venezolaanse vluchtelingen op Curaçao vallen tussen wal en schip

Door Bob van Dillen | 05 december 2019

Nu er een humanitaire crisis is in onze eigen regio, geeft de Nederlandse overheid niet thuis. Dat schrijft Bob van Dillen van Cordaid, die de situatie nauwgezet volgt, in deze opiniebijdrage. Ondertussen wordt de situatie steeds nijpender en krijgen vluchtelingen op Curaçao geen menswaardige behandeling.

Lees artikel

Strijd op twee fronten

Door Siri Lijfering | 04 december 2019

De Nigerdelta is aantrekkelijk voor sekswerkers, maar ook gevaarlijk: geweld en vervolging liggen op de loer. Het strategisch partnerschap Count Me In! probeert hun rechten te beschermen; beeldvorming en beïnvloeding van beleid lijken de sleutel te zijn. Twee sekswerkers doen hun verhaal.

Lees artikel