Ton Coenen, directeur van het Aids Fonds heeft een concreet voorstel. Maak een lijst met alle hulp waarvan bewezen is dat die helpt. Neem dit als uitgangspunt en laat al het andere vallen. Vice Versa sprak met hem op  wereldaidsdag. Staatssecretaris Ben Knapen wil bezuinigen op sociale steun. HIV/AIDS bestrijding zou een ‘donor darling’ zijn en Nederland zou in de bestrijding niet veel bijdragen. Wat vindt u hiervan? ‘Een hele vreemde keuze. Ze willen investeren in hulp die werkt, in economische ontwikkeling en zelfredzaamheid in die landen. HIV/AIDS komt overeen op alle drie de vlakken. Daarnaast heeft Nederland een prominente positie in de bestrijding van HIV/AIDS door zich in te zetten voor kwetsbare groepen. Nederland wordt geroemd om zijn programma’s van HIV/AIDS bestrijding en het betrekken van homoseksualiteit, sekswerk en drugsgebruik. Er is gewoonweg ook geen ander land wat dit net zo zou kunnen doen als Nederland. Er is ook juist een duidelijke beleid rondom het HIV/AIDS thema door Buitenlandse Zaken gevoerd. Wanneer je wilt kiezen voor datgene dat werkt, dan denk ik dat je niet moet gaan bezuinigen op HIV/AIDS bestrijding. Bovendien zijn er nog altijd 10 miljoen mensen in de wereld met HIV/AIDS; je kunt gewoon niet zeggen: het geld is niet meer nodig.’ In tijden van bezuinigingen in veel sectoren zijn er ook deze bezuinigingen voor de ontwikkelingssector. Wanneer er niet op HIV/AIDS wordt bezuinigd zal er op andere onderdelen worden gekort. Waar moet de Nederlandse overheid volgens u juist op bezuinigen? ‘Ik zou denken aan bezuinigingen op grote geldelijke stromen. Van bijvoorbeeld Algemene Begrotingsteun is niét bewezen dat dit ook daadwerkelijk bijdraagt en dat dit effectief is. Hierop mag wat mij betreft worden gekort. Daarnaast denk ik ook dat er wel hele grote gelden naar de Wereldbank gaan. Hierbij moeten kanttekeningen worden geplaatst, ondanks dat de gelden naar bijvoorbeeld de Wereldbank al vastlagen. Eigenlijk denk ik dat er gewoon een lijst moet worden opgesteld met alles waarvan is bewezen dat het goed werkt. Dit als uitgangspunt laat andere zaken afvallen. Daarnaast zal dan ook snel genoeg blijken dat er niet op HIV/AIDS bestrijding moet worden gekort. Sjoera Dikkers (PvdA), Klaas Dijkhoff (VVD) en Ewout Irrgang (D66) vinden dat er niet zou moeten worden bezuinigd op HIV/AIDS bestrijding. Wat wilt u deze Tweede Kamerleden in aanloop tot het Kamerdebat meegeven? ‘Het belangrijkste advies is dat ze er voor moeten waken dat de ontkoppeling van HIV/AIDS en Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR) niet gaat gebeuren. De problematiek van bijvoorbeeld seksueel geweld en HIV/AIDS kun je bijvoorbeeld al niet loskoppelen. Daarnaast is HIV/AIDS de belangrijkste doodsoorzaak voor vrouwen in de reproductieve leeftijd. Voor moedersterfte, MDG5,  is wel de aandacht en ook hierbij zal HIV/AIDS, MDG6, niet kunnen worden weggeschoven. Er moet dus echt door de Kamerleden geprobeerd worden om de bezuinigingen op het gebied van HIV/AIDS tegen te gaan.’

Wacht nou eens op de hulpvraag!

Door Anika Altaf | 29 mei 2020

Bij deze COVID-19 crisis initiëren ontwikkelingsorganisaties allerlei acties in tientallen landen in Azië en Afrika. Maar sluiten die wel aan op waar mensen behoefte aan hebben en zijn deze wel kosteneffectief? Anika Altaf en Betteke de Gaay Fortman pleiten ervoor om niet in oude reflexen terug te vallen, maar nauwgezet uit te zoeken wat de hulpvraag is en goed te luisteren naar de mensen om wie het gaat.

Lees artikel

Corona steun via particuliere initiatieven

Door Marc Broere | 28 mei 2020

Niet alleen grote organisaties zijn actief met het geven van noodhulp tijdens de coronacrisis. Wilde Ganzen is een speciaal corona fonds gestart voor Nederlandse particuliere initiatieven en hun lokale partners. Zij zitten vaak in haarvaten van de samenleving en kunnen de meest gemarginaliseerde groepen bereiken.

Lees artikel

5 kernwaarden voor inclusieve waardeketens

Door Maria van der Heide | 27 mei 2020

De coronacrisis biedt kansen om te praten over wat het begrip waarde echt betekent in waardeketens, schrijven Maria van der Heide en Danielle Hirsch in deze opiniebijdrage. Waarde wordt nu uitgedrukt in economische termen als winst en groei. Maar wat hebben we aan winst en groei als de grondstoffen op zijn, mensen onbeschermd op straat staan en het klimaat de aarde onleefbaar maakt? Er zijn waardeketens, die wél werken en waar waarde een veel breder begrip is. 5 kernwaarden voor inclusieve waardeketens.

Lees artikel