Vandaag stuurt staatssecretaris Ben Knapen een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij de contouren van zijn ontwikkelingsbeleid schetst. Voor de medefinancieringsorganisaties zijn de druiven zuur: op MFS-2 zal fors worden bezuinigd. Maandag 1 november was een spannende dag op de burelen van veel ontwikkelingsorganisaties: die dag zou de nieuwe staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking namelijk de toekenning van het Nederlandse medefinancieringsprogramma bekend maken. Het leidde tot veel discussies: positieve en teleurgestelde reacties. Weinigen spraken echter over de aankondiging van Knapen dat er weleens besloten kon worden om extra te bezuinigen op het medefinancieringsprogramma. En dat gaat Knapen doen: in de Kamerbrief van vandaag kondigt de staatssecretaris aan dat er 12,5% bezuinigd moet worden op de toegezegde bijdragen: dat komt neer op een korting van 50 miljoen euro per jaar. Deze korting wordt evenredig verdeeld over de 19 allianties die hun aanvragen goedgekeurd zagen. Knapen zegt echter niks over de alliantie die nog in het goedkeuringsproces zit. De aanvraag van WECF (Women in Europe for a Common Future) wordt namelijk nog beoordeeld en als de aangevraagd 28 miljoen zal worden goedgekeurd, zal de staatssecretaris wellicht gedwongen zijn om nog meer te bezuinigen op MFS-2. Daarnaast heeft Terre des Hommes aangekondigd in beroep te gaan tegen het besluit van het Ministerie: de organisatie kwam twee punten te kort, werd afgewezen en betwist de beoordeling. Terre des Hommes vroeg ruim 68 miljoen aan. Met de schrik vrij Al met al kan men uit de kamerbrief van Knapen opmaken dat de situatie van de medefinancieringsorganisaties veel erger had kunnen zijn. Knapen stelt dat hij van mening is dat de overheid een betrouwbare partner moet zijn en zich daarom niet kan veroorloven om afspraken uit het verleden niet te respecteren. Uit zijn opmerkingen in de Kamerbrief richting het maatschappelijk middenveld blijkt dat Knapen van mening is dat maatschappelijke organisaties niet zo afhankelijk moeten zijn van overheidsfinanciering: “medefinancieringsorganisaties zullen in de toekomst meer geld vanuit de samenleving en minder van de overheid krijgen,” aldus de staatssecretaris in de concept kamerbrief, waarop Vice Versa deze analyse baseert. De strijd tussen overheid en de medefinancieringsorganisaties zal dan ook de komende jaren in alle hevigheid gevoerd gaan worden, al spreekt Knapen vooralsnog over “een dialoog met het maatschappelijke middenveld over de toekomst van dit subsidiestelsel en hun rol daarin.” De regeringsverklaring van het Kabinet Rutten kondigde het al aan: het WRR-rapport zal de leidraad van het nieuwe regeringsbeleid zijn. Volg www.viceversaonline.nl: de hele dag analyses van en reacties op de Kamerbrief.

‘Minister Kaag schuift de verantwoordelijkheid voor de bescherming van mensenrechten door naar Europa’

Door Kelly Groen | 21 oktober 2020

Terwijl landen om ons heen nationale wetgeving optuigen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, laat Nederland het initiatief aan de EU. Zo schuift de minister de oplossing tegen mensenrechtenschendingen door Nederlandse bedrijven op de lange baan, schrijft Kelly Groen van ActionAid.

Lees artikel

Pionieren met gender-onderzoek in het door seksueel geweld geteisterde Congo

Door Marc van Dijk | 19 oktober 2020

Conflict hoeft academische samenwerking niet uit te sluiten. Thea Hilhorst, hoogleraar aan het Haagse International Institute of Social Studies, begeleidde Congolese promovendi en richtte samen met Congolese onderzoekers een onafhankelijk onderzoeksinstituut op. In gesprek met Hilhorst en de Congolese onderzoeksleider Rose Bashwira over potentie en internationale onwil.

Lees artikel

‘Ik wacht niet tot me wordt verteld wat ik moet doen’

Door Jan-Albert Hootsen | 15 oktober 2020

Alba Zepeda en Vicenta Jerónimo, twee vrouwen die de turbulente politiek van Midden-Amerika leren kennen: in een stadsbestuur in Honduras en in het parlement van Guatemala. Ze spreken over hordes en elites, over machismo, armoede en corruptie, over de vrouw als politieke minderheid – ondanks de regelgeving. We kijken mee in de coulissen, bij een strijd voor erkenning.

Lees artikel