Vandaag stuurt staatssecretaris Ben Knapen een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij de contouren van zijn ontwikkelingsbeleid schetst. Voor de medefinancieringsorganisaties zijn de druiven zuur: op MFS-2 zal fors worden bezuinigd. Maandag 1 november was een spannende dag op de burelen van veel ontwikkelingsorganisaties: die dag zou de nieuwe staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking namelijk de toekenning van het Nederlandse medefinancieringsprogramma bekend maken. Het leidde tot veel discussies: positieve en teleurgestelde reacties. Weinigen spraken echter over de aankondiging van Knapen dat er weleens besloten kon worden om extra te bezuinigen op het medefinancieringsprogramma. En dat gaat Knapen doen: in de Kamerbrief van vandaag kondigt de staatssecretaris aan dat er 12,5% bezuinigd moet worden op de toegezegde bijdragen: dat komt neer op een korting van 50 miljoen euro per jaar. Deze korting wordt evenredig verdeeld over de 19 allianties die hun aanvragen goedgekeurd zagen. Knapen zegt echter niks over de alliantie die nog in het goedkeuringsproces zit. De aanvraag van WECF (Women in Europe for a Common Future) wordt namelijk nog beoordeeld en als de aangevraagd 28 miljoen zal worden goedgekeurd, zal de staatssecretaris wellicht gedwongen zijn om nog meer te bezuinigen op MFS-2. Daarnaast heeft Terre des Hommes aangekondigd in beroep te gaan tegen het besluit van het Ministerie: de organisatie kwam twee punten te kort, werd afgewezen en betwist de beoordeling. Terre des Hommes vroeg ruim 68 miljoen aan. Met de schrik vrij Al met al kan men uit de kamerbrief van Knapen opmaken dat de situatie van de medefinancieringsorganisaties veel erger had kunnen zijn. Knapen stelt dat hij van mening is dat de overheid een betrouwbare partner moet zijn en zich daarom niet kan veroorloven om afspraken uit het verleden niet te respecteren. Uit zijn opmerkingen in de Kamerbrief richting het maatschappelijk middenveld blijkt dat Knapen van mening is dat maatschappelijke organisaties niet zo afhankelijk moeten zijn van overheidsfinanciering: “medefinancieringsorganisaties zullen in de toekomst meer geld vanuit de samenleving en minder van de overheid krijgen,” aldus de staatssecretaris in de concept kamerbrief, waarop Vice Versa deze analyse baseert. De strijd tussen overheid en de medefinancieringsorganisaties zal dan ook de komende jaren in alle hevigheid gevoerd gaan worden, al spreekt Knapen vooralsnog over “een dialoog met het maatschappelijke middenveld over de toekomst van dit subsidiestelsel en hun rol daarin.” De regeringsverklaring van het Kabinet Rutten kondigde het al aan: het WRR-rapport zal de leidraad van het nieuwe regeringsbeleid zijn. Volg www.viceversaonline.nl: de hele dag analyses van en reacties op de Kamerbrief.

Curaçao op een tweesprong

Door Ayaan Abukar | 15 november 2019

De vlucht uit Venezuela gaat soms per bootje, naar het dichtbije Curaçao. Daar leidt het tot vertwijfeling: de weerslag is xenofobie èn solidariteit, een tekort aan kennis, vrees bij de Venezolanen – en stilte vanuit Den Haag. ‘Zonder politiek leiderschap gaan verhalen een eigen leven leiden.’ Ayaan Abukar vloog erheen en ging in gesprek.

Lees artikel

Hoe de ziel uit de ngo-sector verdwijnt

Door Marc Broere | 13 november 2019

Ze behoren tot de pioniers en innovators van de milieubeweging en ontwikkelingssamenwerking in Nederland en vormden decennialang een spraakmakend duo. Hoewel ze volop genieten van hun pensioen, luiden Ron van Huizen en Hans Guijt de noodklok over een ontwikkeling die hen zorgen baart: raden van toezicht die ontwikkelingsorganisaties willen laten besturen alsof het bedrijven zijn. ‘Stop met de idiote doelstelling dat je altijd moet groeien.’

Lees artikel

Deugen de meeste mensen nu wel of niet?

Door Hans Beerends | 31 oktober 2019

Historicus Rutger Bregman stelt in zijn nieuwe boek dat de meeste mensen deugen, verwijzend naar de prehistorie. Daar staat volgens Hans Beerends tegenover dat veel deugende mensen zich ook gemakkelijk laten misleiden.

Lees artikel