Vandaag stuurt staatssecretaris Ben Knapen een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij de contouren van zijn ontwikkelingsbeleid schetst. Voor de medefinancieringsorganisaties zijn de druiven zuur: op MFS-2 zal fors worden bezuinigd. Maandag 1 november was een spannende dag op de burelen van veel ontwikkelingsorganisaties: die dag zou de nieuwe staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking namelijk de toekenning van het Nederlandse medefinancieringsprogramma bekend maken. Het leidde tot veel discussies: positieve en teleurgestelde reacties. Weinigen spraken echter over de aankondiging van Knapen dat er weleens besloten kon worden om extra te bezuinigen op het medefinancieringsprogramma. En dat gaat Knapen doen: in de Kamerbrief van vandaag kondigt de staatssecretaris aan dat er 12,5% bezuinigd moet worden op de toegezegde bijdragen: dat komt neer op een korting van 50 miljoen euro per jaar. Deze korting wordt evenredig verdeeld over de 19 allianties die hun aanvragen goedgekeurd zagen. Knapen zegt echter niks over de alliantie die nog in het goedkeuringsproces zit. De aanvraag van WECF (Women in Europe for a Common Future) wordt namelijk nog beoordeeld en als de aangevraagd 28 miljoen zal worden goedgekeurd, zal de staatssecretaris wellicht gedwongen zijn om nog meer te bezuinigen op MFS-2. Daarnaast heeft Terre des Hommes aangekondigd in beroep te gaan tegen het besluit van het Ministerie: de organisatie kwam twee punten te kort, werd afgewezen en betwist de beoordeling. Terre des Hommes vroeg ruim 68 miljoen aan. Met de schrik vrij Al met al kan men uit de kamerbrief van Knapen opmaken dat de situatie van de medefinancieringsorganisaties veel erger had kunnen zijn. Knapen stelt dat hij van mening is dat de overheid een betrouwbare partner moet zijn en zich daarom niet kan veroorloven om afspraken uit het verleden niet te respecteren. Uit zijn opmerkingen in de Kamerbrief richting het maatschappelijk middenveld blijkt dat Knapen van mening is dat maatschappelijke organisaties niet zo afhankelijk moeten zijn van overheidsfinanciering: “medefinancieringsorganisaties zullen in de toekomst meer geld vanuit de samenleving en minder van de overheid krijgen,” aldus de staatssecretaris in de concept kamerbrief, waarop Vice Versa deze analyse baseert. De strijd tussen overheid en de medefinancieringsorganisaties zal dan ook de komende jaren in alle hevigheid gevoerd gaan worden, al spreekt Knapen vooralsnog over “een dialoog met het maatschappelijke middenveld over de toekomst van dit subsidiestelsel en hun rol daarin.” De regeringsverklaring van het Kabinet Rutten kondigde het al aan: het WRR-rapport zal de leidraad van het nieuwe regeringsbeleid zijn. Volg www.viceversaonline.nl: de hele dag analyses van en reacties op de Kamerbrief.

Wacht nou eens op de hulpvraag!

Door Anika Altaf | 29 mei 2020

Bij deze COVID-19 crisis initiëren ontwikkelingsorganisaties allerlei acties in tientallen landen in Azië en Afrika. Maar sluiten die wel aan op waar mensen behoefte aan hebben en zijn deze wel kosteneffectief? Anika Altaf en Betteke de Gaay Fortman pleiten ervoor om niet in oude reflexen terug te vallen, maar nauwgezet uit te zoeken wat de hulpvraag is en goed te luisteren naar de mensen om wie het gaat.

Lees artikel

Corona steun via particuliere initiatieven

Door Marc Broere | 28 mei 2020

Niet alleen grote organisaties zijn actief met het geven van noodhulp tijdens de coronacrisis. Wilde Ganzen is een speciaal corona fonds gestart voor Nederlandse particuliere initiatieven en hun lokale partners. Zij zitten vaak in haarvaten van de samenleving en kunnen de meest gemarginaliseerde groepen bereiken.

Lees artikel

5 kernwaarden voor inclusieve waardeketens

Door Maria van der Heide | 27 mei 2020

De coronacrisis biedt kansen om te praten over wat het begrip waarde echt betekent in waardeketens, schrijven Maria van der Heide en Danielle Hirsch in deze opiniebijdrage. Waarde wordt nu uitgedrukt in economische termen als winst en groei. Maar wat hebben we aan winst en groei als de grondstoffen op zijn, mensen onbeschermd op straat staan en het klimaat de aarde onleefbaar maakt? Er zijn waardeketens, die wél werken en waar waarde een veel breder begrip is. 5 kernwaarden voor inclusieve waardeketens.

Lees artikel