Paul van den Berg, politiek adviseur van Cordaid, begrijpt niet waarom staatssecretaris Knapen eerst zijn bezuinigingsplannen bekend maakt en pas daarna met een officiële reactie op het WRR-rapport komt. ‘Bezuinigingen zouden logischerwijs onderdeel uit moeten maken van een visie op de algehele herinrichting van het ontwikkelingsbeleid.’ Wat we nu krijgen is mosterd na de maaltijd. Aanstaande vrijdag, 26 november, maakt staatssecretaris Knapen via een brief aan de Tweede Kamer bekend hoe het forse bezuinigingspakket voor Ontwikkelingssamenwerking voor het jaar 2011 er in zijn ogen uit gaat zien. Dit vloeit voort uit de afspraken zoals die door de VVD, het CDA en de PVV in het zogenaamde ‘gedoogakkoord’ zijn gemaakt. Het is zodoende onderdeel van de totale bezuinigingen van 18 miljard euro die het kabinet wil doorvoeren in de komende jaren. Het regeerakkoord van VVD en CDA daarentegen stelt juist het rapport “Minder pretentie, meer ambitie” van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) als uitgangspunt te nemen voor de op komst zijnde hervormingen van het ontwikkelingsbeleid. De volgende passage verwijst daarnaar: ‘Het ontwikkelingsbeleid wordt fundamenteel herzien en gemoderniseerd, waarbij het rapport “Minder pretentie, meer ambitie” van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid als leidraad dient.’ Merkwaardig Bezuinigingen zouden logischerwijs onderdeel uit moeten maken van een visie op de algehele herinrichting van het ontwikkelingsbeleid. Een formele regeringsreactie op het rapport van de WRR is echter nog niet gegeven en wordt zelfs niet verwacht tot ná het Kerstreces. Laat staan dat er een stevige politieke en publieke discussie heeft plaatsgevonden over de waardevolle en minder waardevolle elementen van het WRR-rapport. Dat is op zijn minst merkwaardig. Was het niet verstandiger geweest om—alvorens stevige financiële keuzes te maken—eerst voldoende politieke en maatschappelijke steun te genereren voor de ‘fundamentele herziening en modernisering’ van het ontwikkelingsbeleid? En nu dit niet gebeurd is: is de reactie van de regering op het WRR rapport, die op zijn vroegst wordt verwacht  in januari 2011, dan niet een verantwoording achteraf van forse ingrepen in de architectuur van het Nederlandse ontwikkelingsbeleid? En dus mosterd na de maaltijd? Lastig parket De ontwikkelingswoordvoerders in de Tweede Kamer bevinden zich in een lastig parket. Op 6 december moeten zij in debat met Knapen naar aanleiding van de bezuinigingsvoorstellen. Daarnaast staan er nog talloze andere notities op de agenda voor het debat van 6 december. Zo dreigt dit debat over een topzware mix van bezuinigingen en beleidsaspecten te gaan, zonder dat de exacte koers van het nieuwe kabinet op het gebied van ontwikkelingssamenwerking is uitgekristalliseerd en uitgediscussieerd met de ontwikkelingssector. Dat gaat pas gebeuren als de financiële piketpaaltjes al geslagen zijn. Helaas moeten we dus vaststellen dat de vorm voor een belangrijk deel voor de inhoud uit gaat in deze tijd waarin een hernieuwd elan en maatschappelijk draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking broodnodig zijn.

Opinie: ‘Brief minister Kaag over maatschappelijk middenveld: analytisch zwak en weinig ambitieus’

Door Fons van der Velden | 09 juli 2019

Het is een groot goed dat de Nederlandse overheid zoveel fondsen ter beschikking stelt voor de versterking van maatschappelijke organisaties en maatschappelijk middenveld, schrijft Fons van der Velden in deze opiniebijdrage naar aanleiding van de kamerbrief van minister Kaag. Maar hij vindt de brief analytisch zwak en van weinig ambitie getuigen. Wat had beter gekund?

Lees artikel

Tip 3 aan Kaag: ‘Lever in op je privilege en geef zuidelijke organisaties meer inspraak bij het bepalen van prioriteiten’

Door Lizan Nijkrake | 08 juli 2019

Minister Kaag werkt hard aan een nieuw subsidiekader voor het maatschappelijk middenveld. Ze wil meer eigenaarschap geven aan zuidelijke ngo’s om hen meer legitimiteit te geven, en ziet daarbij een andere rol voor Nederlandse organisaties. Vice Versa vroeg vier zuidelijke organisaties hoe zij dit zien. Wat is hun gouden tip voor onze minister? Met vandaag Carla López Cabrera, directeur van Fondo Centroamericano de Mujeres (FCAM) in Nicaragua, een feministisch fonds dat lokale vrouwenrechtenbewegingen in Centraal Amerika steunt.

Lees artikel

Shifting fundamental power issues in funding relationships

Door Evelijne Bruning Ruerd Ruben en Lau Schulpen | 02 juli 2019

This article claims that the current aid architecture favours clientilism, dependency and short-term projects. The authors Evelijne Bruning (The Hunger Project) Ruerd Ruben (Wageningen University & Research) and Lau Schulpen (Radboud University Nijmegen) are suggesting four possible ways to overcome this in order to shift power closer to the ground.

Lees artikel