Onder het motto ‘so you think you can help?’ staat deze website de komende weken exclusief in het teken van een online debat over de toekomst van het Nederlandse ontwikkelingsbeleid. Dit debat met ‘insiders’ en ‘buitenstaanders’ is een initiatief van Cordaid en Vice Versa, en moet leiden tot een schaduwadvies aan staatssecretaris Ben Knapen van Buitenlandse Zaken over hoe het WRR-rapport vertaald kan worden in het beleid. De komende weken zijn de weken van de waarheid voor het Nederlandse ontwikkelingsbeleid. Eind van deze week wordt de kamerbrief van staatssecretaris Knapen verwacht waarin hij aangeeft welke beleidskeuzes hij zal maken. Ook zal dan blijken waar Knapen precies denkt te gaan bezuinigen. Van 14 tot 16 december zal de Tweede Kamer zich vervolgens over deze plannen buigen. Beleidskeuzes Het regeerakkoord heeft van het WRR-rapport de hoeksteen van het ontwikkelingsbeleid gemaakt. Over dit rapport is het afgelopen jaar al veel gediscussieerd. Maar welke beleidskeuzes moeten nu voortvloeien uit het WRR-rapport? Hierover zullen we de komende weken discussiëren. We streven naar een discussie van hoge kwaliteit die tot een goed schaduwadvies aan de staatssecretaris en Tweede Kamer leidt. Alle journalistieke stijlmiddelen worden uit de kast getrokken. Opiniestukken, interviews, verslagen van debatten in het land en in de Tweede Kamer. Ook zullen we actief gebruikmaken van sociale media. De eerste week staat in het teken van dat WRR-rapport, ‘Minder pretentie, meer ambitie.’ Wat was dat ook alweer voor rapport? Maar belangrijker nog: hoe zal een Nederlands beleid eruit zien als het kabinet inderdaad de aanbevelingen van de WRR volgt?  Morgen beginnen we met een stelling van de week en zal Stefan Verwer een blauwdruk schrijven van een nieuw beleid waarin de aanbevelingen van de WRR rigoureus en concreet worden vertaald. Op basis van dit stuk kan de discussie losbarsten. Online schrijven aan advies Vanaf begin volgende week discussiëren we over de Kamerbrief van Ben Knapen en zijn keuzes en kruipen we dicht op de huid van de OS-woordvoerders die dan enkele dagen de tijd hebben om hun voorstellen voor amendementen in te dienen. Daarna gaan we dan heel gericht online schrijven aan een schaduwadvies voor Knapen en de Tweede Kamerleden. Wat we willen is een schaduwadvies opstellen, met harde uitspraken, verrassende argumentatielijnen, en een weergave van opties met helder uitgewerkte gevolgen vanuit verschillende perspectieven. Juist omdat ontwikkelingssamenwerking zo complex en allesomvattend is, zijn we geïnteresseerd in de mening van economen, strategen, techneuten, antropologen,  wereldreizigers, programmeurs, idealisten, ambtenaren, veranderdeskundigen, en algehele bemoeiallen. Hoe vindt men dat de Nederlandse overheid zou moeten investeren in ontwikkelingslanden? Door ons op enkele landen te richten? Door ons te specialiseren in bijvoorbeeld water, maar dat dan te doen in alle ontwikkelingslanden? Wat zijn daar dan de gevolgen van? Of moeten we ons exclusief richten op economische ontwikkeling of op de common global goods? Enzovoorts. Van  14-16 december volgen we de Kamerdebatten op de voet en zal nog duidelijker worden wat de contouren van het nieuwe beleid zullen zijn en waar nog ruimte ligt om veranderingen  aan te brengen. De uitkomsten van het online debat worden verwerkt in een speciale bijlage die met Vice Versa nummer 1 in 2011 meegaat. De redactie staat in de startblokken en we hopen dat u ook massaal uw stem gaat laten horen en mee discussieert. Foto: Jurgen Huiskes

Opinie: ‘Brief minister Kaag over maatschappelijk middenveld: analytisch zwak en weinig ambitieus’

Door Fons van der Velden | 09 juli 2019

Het is een groot goed dat de Nederlandse overheid zoveel fondsen ter beschikking stelt voor de versterking van maatschappelijke organisaties en maatschappelijk middenveld, schrijft Fons van der Velden in deze opiniebijdrage naar aanleiding van de kamerbrief van minister Kaag. Maar hij vindt de brief analytisch zwak en van weinig ambitie getuigen. Wat had beter gekund?

Lees artikel

Tip 3 aan Kaag: ‘Lever in op je privilege en geef zuidelijke organisaties meer inspraak bij het bepalen van prioriteiten’

Door Lizan Nijkrake | 08 juli 2019

Minister Kaag werkt hard aan een nieuw subsidiekader voor het maatschappelijk middenveld. Ze wil meer eigenaarschap geven aan zuidelijke ngo’s om hen meer legitimiteit te geven, en ziet daarbij een andere rol voor Nederlandse organisaties. Vice Versa vroeg vier zuidelijke organisaties hoe zij dit zien. Wat is hun gouden tip voor onze minister? Met vandaag Carla López Cabrera, directeur van Fondo Centroamericano de Mujeres (FCAM) in Nicaragua, een feministisch fonds dat lokale vrouwenrechtenbewegingen in Centraal Amerika steunt.

Lees artikel

Shifting fundamental power issues in funding relationships

Door Evelijne Bruning Ruerd Ruben en Lau Schulpen | 02 juli 2019

This article claims that the current aid architecture favours clientilism, dependency and short-term projects. The authors Evelijne Bruning (The Hunger Project) Ruerd Ruben (Wageningen University & Research) and Lau Schulpen (Radboud University Nijmegen) are suggesting four possible ways to overcome this in order to shift power closer to the ground.

Lees artikel