Onder het motto ‘so you think you can help?’ staat deze website de komende weken exclusief in het teken van een online debat over de toekomst van het Nederlandse ontwikkelingsbeleid. Dit debat met ‘insiders’ en ‘buitenstaanders’ is een initiatief van Cordaid en Vice Versa, en moet leiden tot een schaduwadvies aan staatssecretaris Ben Knapen van Buitenlandse Zaken over hoe het WRR-rapport vertaald kan worden in het beleid. De komende weken zijn de weken van de waarheid voor het Nederlandse ontwikkelingsbeleid. Eind van deze week wordt de kamerbrief van staatssecretaris Knapen verwacht waarin hij aangeeft welke beleidskeuzes hij zal maken. Ook zal dan blijken waar Knapen precies denkt te gaan bezuinigen. Van 14 tot 16 december zal de Tweede Kamer zich vervolgens over deze plannen buigen. Beleidskeuzes Het regeerakkoord heeft van het WRR-rapport de hoeksteen van het ontwikkelingsbeleid gemaakt. Over dit rapport is het afgelopen jaar al veel gediscussieerd. Maar welke beleidskeuzes moeten nu voortvloeien uit het WRR-rapport? Hierover zullen we de komende weken discussiëren. We streven naar een discussie van hoge kwaliteit die tot een goed schaduwadvies aan de staatssecretaris en Tweede Kamer leidt. Alle journalistieke stijlmiddelen worden uit de kast getrokken. Opiniestukken, interviews, verslagen van debatten in het land en in de Tweede Kamer. Ook zullen we actief gebruikmaken van sociale media. De eerste week staat in het teken van dat WRR-rapport, ‘Minder pretentie, meer ambitie.’ Wat was dat ook alweer voor rapport? Maar belangrijker nog: hoe zal een Nederlands beleid eruit zien als het kabinet inderdaad de aanbevelingen van de WRR volgt?  Morgen beginnen we met een stelling van de week en zal Stefan Verwer een blauwdruk schrijven van een nieuw beleid waarin de aanbevelingen van de WRR rigoureus en concreet worden vertaald. Op basis van dit stuk kan de discussie losbarsten. Online schrijven aan advies Vanaf begin volgende week discussiëren we over de Kamerbrief van Ben Knapen en zijn keuzes en kruipen we dicht op de huid van de OS-woordvoerders die dan enkele dagen de tijd hebben om hun voorstellen voor amendementen in te dienen. Daarna gaan we dan heel gericht online schrijven aan een schaduwadvies voor Knapen en de Tweede Kamerleden. Wat we willen is een schaduwadvies opstellen, met harde uitspraken, verrassende argumentatielijnen, en een weergave van opties met helder uitgewerkte gevolgen vanuit verschillende perspectieven. Juist omdat ontwikkelingssamenwerking zo complex en allesomvattend is, zijn we geïnteresseerd in de mening van economen, strategen, techneuten, antropologen,  wereldreizigers, programmeurs, idealisten, ambtenaren, veranderdeskundigen, en algehele bemoeiallen. Hoe vindt men dat de Nederlandse overheid zou moeten investeren in ontwikkelingslanden? Door ons op enkele landen te richten? Door ons te specialiseren in bijvoorbeeld water, maar dat dan te doen in alle ontwikkelingslanden? Wat zijn daar dan de gevolgen van? Of moeten we ons exclusief richten op economische ontwikkeling of op de common global goods? Enzovoorts. Van  14-16 december volgen we de Kamerdebatten op de voet en zal nog duidelijker worden wat de contouren van het nieuwe beleid zullen zijn en waar nog ruimte ligt om veranderingen  aan te brengen. De uitkomsten van het online debat worden verwerkt in een speciale bijlage die met Vice Versa nummer 1 in 2011 meegaat. De redactie staat in de startblokken en we hopen dat u ook massaal uw stem gaat laten horen en mee discussieert. Foto: Jurgen Huiskes

Curaçao op een tweesprong

Door Ayaan Abukar | 15 november 2019

De vlucht uit Venezuela gaat soms per bootje, naar het dichtbije Curaçao. Daar leidt het tot vertwijfeling: de weerslag is xenofobie èn solidariteit, een tekort aan kennis, vrees bij de Venezolanen – en stilte vanuit Den Haag. ‘Zonder politiek leiderschap gaan verhalen een eigen leven leiden.’ Ayaan Abukar vloog erheen en ging in gesprek.

Lees artikel

Hoe de ziel uit de ngo-sector verdwijnt

Door Marc Broere | 13 november 2019

Ze behoren tot de pioniers en innovators van de milieubeweging en ontwikkelingssamenwerking in Nederland en vormden decennialang een spraakmakend duo. Hoewel ze volop genieten van hun pensioen, luiden Ron van Huizen en Hans Guijt de noodklok over een ontwikkeling die hen zorgen baart: raden van toezicht die ontwikkelingsorganisaties willen laten besturen alsof het bedrijven zijn. ‘Stop met de idiote doelstelling dat je altijd moet groeien.’

Lees artikel

Deugen de meeste mensen nu wel of niet?

Door Hans Beerends | 31 oktober 2019

Historicus Rutger Bregman stelt in zijn nieuwe boek dat de meeste mensen deugen, verwijzend naar de prehistorie. Daar staat volgens Hans Beerends tegenover dat veel deugende mensen zich ook gemakkelijk laten misleiden.

Lees artikel