Wemos schrijft in een reactie op haar website teleurgesteld te zijn in de uitslag van MFS-2. De ontwikkelingsorganisatie deed mee in twee allianties waarvan er één volledig werd afgekeurd. De ander ontvangt ruim 402 miljoen, 76% van het aangevraagde bedrag. De alliantie ‘Samen voor verandering’ krijgt de komende vijf jaar jaarlijks 80 miljoen euro overheidssubsidie te besteden. ‘Een enorm bedrag waar Wemos erg blij mee is’, aldus de organisatie op haar website. Tegelijkertijd betekent dit dat er op de oorspronkelijke aanvraag 26 miljoen per jaar bezuinigd moet worden. Wemos: ‘De komende weken onderzoeken de alliantiepartners welke keuzes moeten worden gemaakt.’ Wemos werkt binnen deze alliantie op de thema’s Zorgpersoneel en Financiering van de zorg in ontwikkelingslanden. ‘Samen voor verandering’ bestaat naast Wemos uit Cordaid, Mensen met een Missie, IKV Pax Christi, Both ENDS, Impunity Watch en het Nederlandse Rode Kruis Veel groter is de teleurstelling over de nul die de Netherlands Medicines and Development Partnership op het rekest kreeg. Samen met Health Action International (penvoerder) en Health Foundation vroeg Wemos in deze alliantie ruim 21,8 miljoen euro aan. Wemos: ‘Dat Wemos haar werk op het gebied van Medicijnen niet langer met overheidsgeld kan uitvoeren, is een teleurstelling. De afgelopen jaren behaalde Wemos juist op dit thema uitstekende resultaten, zoals de succesvolle lobby vóór ethische medicijntesten in ontwikkelingslanden.’ Tot slot schrijft Wemos in haar reactie dat het nu voor de uitdaging staat om haar inkomsten uit andere bronnen dan overheidsfinanciering te halen. Hoe de organisatie dat wil gaan doen wordt niet vemeld.

How to make smallholder farmers an interesting investment opportunity

Door Hans van de Veen | 22 oktober 2020

Smallholder farmers and small agrifood enterprises are key for sustainable food systems in Africa. They need access to capital, but banks consider it tedious, costly and too much of a risk to invest in them. Initiatives like the IDH Farmfit Fund and crowdfunding platform PlusPlus have been set up to try to break this deadlock. Can these new funds assist smallholder farmers and companies to become a commercially interesting opportunity for financial institutions?

Lees artikel

‘Minister Kaag schuift de verantwoordelijkheid voor de bescherming van mensenrechten door naar Europa’

Door Kelly Groen | 21 oktober 2020

Terwijl landen om ons heen nationale wetgeving optuigen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, laat Nederland het initiatief aan de EU. Zo schuift de minister de oplossing tegen mensenrechtenschendingen door Nederlandse bedrijven op de lange baan, schrijft Kelly Groen van ActionAid.

Lees artikel

Pionieren met gender-onderzoek in het door seksueel geweld geteisterde Congo

Door Marc van Dijk | 19 oktober 2020

Conflict hoeft academische samenwerking niet uit te sluiten. Thea Hilhorst, hoogleraar aan het Haagse International Institute of Social Studies, begeleidde Congolese promovendi en richtte samen met Congolese onderzoekers een onafhankelijk onderzoeksinstituut op. In gesprek met Hilhorst en de Congolese onderzoeksleider Rose Bashwira over potentie en internationale onwil.

Lees artikel