Door:
Thomas Hurkxkens

17 juli 2010

Categorieën

Kleine eilandstaten in de Grote Oceaan zijn bang dat de beloofde internationale klimaathulp te laat komt. Tijdens de klimaattop vorig jaar in Kopenhagen werd een adviesgroep ingesteld die moet zorgen voor publiek en particulier geld om de klimaatverandering het hoofd te bieden. “De SIDS (Small Island Developing States) dragen bijna geen verantwoordelijkheid voor de klimaatverandering, maar ze hebben wel te maken met de gevolgen ervan. Klimaatverandering wordt door de mens veroorzaakt en het herstellen van de schade aan onze eilanden had allang moeten beginnen”, zegt ambassadeur Marlene Moses van Nauru. De adviesgroep, de High-Level Advisory Group on Climate Change Financing (AGF), werd vorig jaar ingesteld om ervoor te zorgen dat de beloften die zijn gedaan op de klimaattop in Kopenhagen, daadwerkelijk worden nagekomen. Wereldleiders beloofden tijdens de top 100 miljard dollar per jaar, vanaf 2020, en 30 miljard dollar per jaar vanaf 2012. Het geld, dat nog bij elkaar gebracht moet worden, is bestemd voor ontwikkelingslanden om de impact van de klimaatverandering te verzachten. Lees het complete artikel op www.mo.be

Nieuwe burgerbewegingen op de bres voor Europese waarden

Door Guido Deuzeman | 08 mei 2019

Op 23 mei mogen we weer naar de stembus en er staat wat op het spel. De waarden onder de EU zelf staan onder druk. Ook in ons eigen land, zegt Guido Deuzeman. Maar gelukkig is er een groeiende beweging in Europa en Nederland van mensen die een grens willen trekken en zich laten horen. En werken ngo’s vaker succesvol samen om die mensen te mobiliseren. De campagne Hart boven Hard is een goed voorbeeld.

Lees artikel

‘Van deze rechtsstaat-in-naam wens ik de versierselen niet langer te dragen’

Door Marc van Dijk | 19 april 2019

Trots en dankbaar was Nico Keulemans toen hij door de koningin geridderd werd, na een leven vol ontwikkelingswerk. Nu stuurt de 88-jarige zijn onderscheiding terug. Hij herkent de rechtsstaat Nederland niet meer.

Lees artikel

Zijn we klaar voor verandering?

Door Siri Lijfering | 08 april 2019

Maatschappelijke organisaties staan wereldwijd onder druk. Dit kan het einde betekenen van het bestaan van een kritisch maatschappelijk middenveld én van internationale samenwerking. Door lokale organisaties te brandmerken als spreekbuis van het westen, proberen overheden kritische organisaties vleugellam te maken. Lokale fondsenwerving en mobilisatie van een sterke achterban zijn daarmee belangrijker geworden dan ooit.

Lees artikel