Door:
Vice Versa

19 mei 2010

Categorieën

Tags

Hulpclubs tekenen massaal bezwaar aan tegen afwijzing; Commissie: Subsidieselectie te streng Amsterdam – Twintig van de 23 voor een subsidie afgewezen allianties in de sector ontwikkelingssamenwerking hebben tegen de afwijzing bezwaar aangetekend. De stortvloed aan bezwaren richting het ministerie van buitenlandse zaken komt niet geheel onverwacht – ook bij vorige subsidierondes werd veelvuldig bezwaar gemaakt. Dat leidde echter lang niet altijd tot succes. Onder de organisaties die bezwaar aantekenen, zitten een aantal grote aanvragers. Zo zet de alliantie van ontwikkelingsorganisatie Solidaridad en het Wereldnatuurfonds haar al eerder aangekondigde verzet door. Het gaat hierbij om een subsidieaanvraag van 68 miljoen euro voor een periode van vijf jaar. De alliantie met het Aidsfonds als pennevoerder is het ook oneens met de afwijzing van een verzoek voor ruim 104 miljoen euro. In de groep organisaties die in ontwikkelingslanden ijveren voor een betere medische zorg zijn naast het Aidsfonds nog meer organisaties afgevallen. En vrijwel allemaal – van PharmAcces Foundation tot Dokters van de Wereld en Health Action International – tekenen ze bezwaar aan. Slechts de Seva Network Foundation (een cluster met migrantenorganisaties), het Global Initiative on Psychiatry (met een organisatie zoals World Granny) en de alliantie voor duurzame plattelandsontwikkeling staken hun strijd om een subsidie. Veel organisaties voelen zich in hun verzet tegen de negatieve beslissing gesterkt door opmerkingen van de commissie-Deetman, die het selectieproces beoordeelde. Zo stelt zij dat er is geoordeeld op basis van criteria die niet van tevoren bekend zijn gemaakt. ,,Dat heeft de beoordelingen kwetsbaar gemaakt”, meldt de commissie in het eindverslag. Een tweede belangrijke kritiek van de commissie – en daarmee tevens een aantrekkelijke kapstok voor een bezwaarschrift – is het oordeel dat ,,potentieel interessante voorstellen van kwalitatief goede organisaties de eindstreep niet hebben gehaald” omdat in dit stadium van het selectieproces te streng is geoordeeld op wat heet de voorsteltoets, de inhoud van de voorstellen. Die inhoud zou pas in de tweede ronde in volle omvang worden gewogen. Van de oorspronkelijk 43 aanvragers zijn er 20 naar de volgende ronde. Zij krijgen nog enkele maanden de tijd om aan te tonen wat zij exact met de subsidie gaan doen. Er is voor een periode van vijf jaar 2,125 miljard euro beschikbaar. Die 20 samen zijn alleen al goed voor een aangevraagd bedrag van 2,8 miljard euro. De overtekening zal alleen maar aanzwellen als bezwaren worden gehonoreerd. In de eerste fase waren de 43 aanvragen samen 3,8 miljard euro waard. Het hele proces van subsidietoekenning moet voor 1 november zijn afgerond. Han Koch (2010), ‘Hulpclubs tekenen massaal bezwaar aan tegen afwijzing’, in Trouw, 18 mei.

‘De allerarmsten worden niet geholpen. En dat kan wél.’

Door Marc van Dijk | 05 augustus 2020

Te vaak lanceren hulporganisaties projecten zonder eerst te praten met degenen om wie het gaat. Onderzoeker Anika Altaf sprak met de allerarmsten in Ethiopië, Benin en Bangladesh. Om hen te bereiken moet het roer om.

Lees artikel

Richt je niet alleen op laaghangend fruit

Door Marc Broere | 30 juli 2020

In zijn hoofdredactioneel commentaar in de nieuwe Vice Versa doet Marc Broere een oproep aan ontwikkelingsorganisaties om een extra mijl te lopen om ook de meest gemarginaliseerden in te sluiten in hun projecten. Onderzoeker Anika Altaf laat zien dat het kan.

Lees artikel

Column Eva Nakato: Van nadeel tot voordeel

Door Eva Nakato | 27 juli 2020

Wat vroeger in je leven als ‘ongepast’ werd gezien door je omgeving, blijkt vaak de sleutel tot succes in je latere leven te zijn. Ook voor onze columniste Eva Nakato. Vroeger werd ze soms gepest om haar zware stem, nu wordt ze juist hiervoor uitgekozen voor het spreken in het openbaar en het inspreken van teksten.

Lees artikel