Door:
Ilse Zeemeijer

12 mei 2010

Categorieën

Wordt er in de landelijke dagbladen eigenlijk wel aandacht besteed aan ontwikkelingssamenwerking? Uit onderzoek van de afdeling journalistiek van de Universitat Autonoma de Barcelona naar de belangrijkste kranten in Spanje, Frankrijk en Groot-Brittannië, blijkt dat slechts 3,5 procent van de inhoud over ontwikkelingssamenwerking gaat. OS als voorpaginanieuws? In totaal zijn er negen Europese kranten onderzocht; de Spaanse ABC, El Pais, La Vanguardia, de Franse Le Figaro, Le Monde en Liberation, en de Britse Daily Telegraph, the Guardian en the Times. De onderzoekers concluderen dat centrumlinkse kranten eerder een bericht over internationale ontwikkelingssamenwerking op de voorpagina zetten in vergelijking met andere, meer rechtse kranten. Overigens gaat slechts 4,8 procent van het voorpaginanieuws over ontwikkelingssamenwerking. Hierbij komen voornamelijk thema’s als humanitaire hulp na een ramp, klimaatbescherming en global governance aan bod. Daarnaast constateren de onderzoekers dat tachtig procent van alle berichtgeving over ontwikkelingssamenwerking in de dagbladen bestaat uit nieuwsartikelen. De overige twintig procent zijn redactionele commentaren. Als er wordt bericht over ontwikkelingssamenwerking zijn bestuur en democratie (31%), klimaatbescherming (21,9%) en global governance (18,2%) de meest voorkomende thema’s. Nederlandse dagbladen Hoe zit het met de berichtgeving over ontwikkelingssamenwerking in Nederland? Ondanks dat er vooralsnog geen onderzoek naar de Nederlandse dagbladen beschikbaar is, valt er wel iets te zeggen over de kwaliteit van de berichtgeving. Zo schreef journalist Frans Bieckmann in Vice Versa (2002): ‘De journalistiek over ontwikkelingslanden loopt ver achter bij de realiteit. Rampen en oorlogen overheersen de berichtgeving, verbanden worden nauwelijks gelegd en voor diepgang is geen tijd en geld.’ Ook Jaap Meijers, journalist, concludeert in zijn doctoraalscriptie naar de opvattingen van Nederlandse journalisten over ontwikkelingssamenwerking (2006), dat journalisten in Nederland door een gebrek aan kennis over de achtergronden van mondiale problemen minder aandacht besteden aan de context van ontwikkelingssamenwerking. ‘Journalisten vinden de problemen van ontwikkelingslanden vaak te ingewikkeld om er goed over te berichten’, aldus Meijers (p. 77). ‘Niet hun pakkie-an’ Uit zijn onderzoek blijkt bovendien dat de meeste redacteuren, hoofd- en eindredacteuren die Meijers heeft gesproken, van mening zijn dat ontwikkelingssamenwerking vooral een thema is voor specialisten. Zo zei één van de respondenten in het onderzoek van Meijers: ‘Het probleem is dat de meeste journalisten (…) niet over ontwikkelingssamenwerking als totaal schrijven, maar over een aspect daarvan, dat eruit pikken en andere aspecten verwaarlozen, niet kennen, niet interessant vinden. Dat is niet hun pakkie-an, daar moet de collega van het volgende bureau maar over schrijven.’ Het onderzoek naar de Spaanse, Franse en Britse dagbladen is uitgevoerd onder leiding van Marcial Murciano, hoogleraar Journalistiek en in samenwerking met Inter Press Service (IPS), de Spaanse organisatie voor Internationale Ontwikkelingssamenwerking (AECID) en de Information Research Group (GII) van de Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Wacht nou eens op de hulpvraag!

Door Anika Altaf | 29 mei 2020

Bij deze COVID-19 crisis initiëren ontwikkelingsorganisaties allerlei acties in tientallen landen in Azië en Afrika. Maar sluiten die wel aan op waar mensen behoefte aan hebben en zijn deze wel kosteneffectief? Anika Altaf en Betteke de Gaay Fortman pleiten ervoor om niet in oude reflexen terug te vallen, maar nauwgezet uit te zoeken wat de hulpvraag is en goed te luisteren naar de mensen om wie het gaat.

Lees artikel

Corona steun via particuliere initiatieven

Door Marc Broere | 28 mei 2020

Niet alleen grote organisaties zijn actief met het geven van noodhulp tijdens de coronacrisis. Wilde Ganzen is een speciaal corona fonds gestart voor Nederlandse particuliere initiatieven en hun lokale partners. Zij zitten vaak in haarvaten van de samenleving en kunnen de meest gemarginaliseerde groepen bereiken.

Lees artikel

5 kernwaarden voor inclusieve waardeketens

Door Maria van der Heide | 27 mei 2020

De coronacrisis biedt kansen om te praten over wat het begrip waarde echt betekent in waardeketens, schrijven Maria van der Heide en Danielle Hirsch in deze opiniebijdrage. Waarde wordt nu uitgedrukt in economische termen als winst en groei. Maar wat hebben we aan winst en groei als de grondstoffen op zijn, mensen onbeschermd op straat staan en het klimaat de aarde onleefbaar maakt? Er zijn waardeketens, die wél werken en waar waarde een veel breder begrip is. 5 kernwaarden voor inclusieve waardeketens.

Lees artikel