Door:
Ilse Zeemeijer

12 mei 2010

Categorieën

Wordt er in de landelijke dagbladen eigenlijk wel aandacht besteed aan ontwikkelingssamenwerking? Uit onderzoek van de afdeling journalistiek van de Universitat Autonoma de Barcelona naar de belangrijkste kranten in Spanje, Frankrijk en Groot-Brittannië, blijkt dat slechts 3,5 procent van de inhoud over ontwikkelingssamenwerking gaat. OS als voorpaginanieuws? In totaal zijn er negen Europese kranten onderzocht; de Spaanse ABC, El Pais, La Vanguardia, de Franse Le Figaro, Le Monde en Liberation, en de Britse Daily Telegraph, the Guardian en the Times. De onderzoekers concluderen dat centrumlinkse kranten eerder een bericht over internationale ontwikkelingssamenwerking op de voorpagina zetten in vergelijking met andere, meer rechtse kranten. Overigens gaat slechts 4,8 procent van het voorpaginanieuws over ontwikkelingssamenwerking. Hierbij komen voornamelijk thema’s als humanitaire hulp na een ramp, klimaatbescherming en global governance aan bod. Daarnaast constateren de onderzoekers dat tachtig procent van alle berichtgeving over ontwikkelingssamenwerking in de dagbladen bestaat uit nieuwsartikelen. De overige twintig procent zijn redactionele commentaren. Als er wordt bericht over ontwikkelingssamenwerking zijn bestuur en democratie (31%), klimaatbescherming (21,9%) en global governance (18,2%) de meest voorkomende thema’s. Nederlandse dagbladen Hoe zit het met de berichtgeving over ontwikkelingssamenwerking in Nederland? Ondanks dat er vooralsnog geen onderzoek naar de Nederlandse dagbladen beschikbaar is, valt er wel iets te zeggen over de kwaliteit van de berichtgeving. Zo schreef journalist Frans Bieckmann in Vice Versa (2002): ‘De journalistiek over ontwikkelingslanden loopt ver achter bij de realiteit. Rampen en oorlogen overheersen de berichtgeving, verbanden worden nauwelijks gelegd en voor diepgang is geen tijd en geld.’ Ook Jaap Meijers, journalist, concludeert in zijn doctoraalscriptie naar de opvattingen van Nederlandse journalisten over ontwikkelingssamenwerking (2006), dat journalisten in Nederland door een gebrek aan kennis over de achtergronden van mondiale problemen minder aandacht besteden aan de context van ontwikkelingssamenwerking. ‘Journalisten vinden de problemen van ontwikkelingslanden vaak te ingewikkeld om er goed over te berichten’, aldus Meijers (p. 77). ‘Niet hun pakkie-an’ Uit zijn onderzoek blijkt bovendien dat de meeste redacteuren, hoofd- en eindredacteuren die Meijers heeft gesproken, van mening zijn dat ontwikkelingssamenwerking vooral een thema is voor specialisten. Zo zei één van de respondenten in het onderzoek van Meijers: ‘Het probleem is dat de meeste journalisten (…) niet over ontwikkelingssamenwerking als totaal schrijven, maar over een aspect daarvan, dat eruit pikken en andere aspecten verwaarlozen, niet kennen, niet interessant vinden. Dat is niet hun pakkie-an, daar moet de collega van het volgende bureau maar over schrijven.’ Het onderzoek naar de Spaanse, Franse en Britse dagbladen is uitgevoerd onder leiding van Marcial Murciano, hoogleraar Journalistiek en in samenwerking met Inter Press Service (IPS), de Spaanse organisatie voor Internationale Ontwikkelingssamenwerking (AECID) en de Information Research Group (GII) van de Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Minister Wiebes: woordvoerder van Shell of Nederlands Minister voor Economische Zaken en Klimaat?

Door Jurrian Veldhuizen | 25 november 2020

Inmiddels twee maanden geleden stelde Lammert van Raan van de Partij voor de Dieren 25 zeer kritische Kamervragen aan Minister Hoekstra van Financiën en Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat over de twijfelachtige klimaatplannen van olie- en gasbedrijven. Minister Wiebes had lang de tijd nodig om antwoord te geven. Toen het uiteindelijk kwam, bleek de minister een uitstekende woordvoerder voor Shell en een kampioen in het ontwijken van vragen en daarmee verantwoordelijkheden, schrijft Jurrian Veldhuizen namens Building Change.

Lees artikel
UN Food Systems Summit 2021

Wie niet aan tafel mee mag praten, staat op het menu

Door Vice Versa | 24 november 2020

Oxfam Novib, Hivos, Both Ends en de AgriProFocus Food Security Policy Coalition pleiten voor duurzame en inclusieve voedselsystemen op de VN- wereldtop komend jaar. Tijdens de conferentie ‘Bold Actions for Food as a Source for Good’, op 23 en 24 November georganiseerd door de Wageningen Universiteit, het World Economic Forum en anderen, kan Minister Kaag aandringen op een ambitieuze Summit die harde afspraken maakt over de toekomst van ons voedsel.

Lees artikel

‘Food security policy should focus less on production and more on consumers’

Door Joris Tielens | 22 november 2020

How can the Netherlands contribute to improving nutrition in Africa in the coming decade? Retiring Professor Ruerd Ruben would like to see Dutch government policy informed by a food systems approach – with more focus on consumers, and an active role for Dutch embassies entering into policy dialogue with the government in their African host countries. Minister for Foreign Trade and Development Cooperation Sigrid Kaag agrees: ‘The systems approach, where more priority is given to the environment and consumers, is now widespread. It will be high on the agenda of the UN summit in 2021.’

Lees artikel