Door:
Ilse Zeemeijer

11 mei 2010

Categorieën

Tags

Waar moet in de toekomst de focus van ontwikkelingssamenwerking liggen? En wat zijn de belangrijkste discussiepunten tussen de politieke partijen als het gaat om ontwikkelingssamenwerking? In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen is de politieke discussie over ontwikkelingssamenwerking belangrijker dan ooit. Met het recente verschijnen van het WRR-rapport en het bekend worden van de Brede heroverwegingen is er veel voeding voor debat. Daarom organiseert VoiceOver 2015 in samenwerking met Partos en de Nederlandse politieke partijen* een debat met de (kandidaat) woordvoerders ontwikkelingsamenwerking voor de Tweede Kamer. De stellingen van het debat zullen voortkomen uit de Wereldstemwijzer , die de NCDO, EEN en Partos laten ontwikkelen door het Instituut voor Publiek en Politiek. Han ten Broeke (VVD), Kathleen Ferrier (CDA), Sjoera Dikkers (PvdA), Christa Meindersma (D66), Arjan El Fassed (GroenLinks) en Joel Voordewind (ChristenUnie) zullen onder leiding van Ralf Bodelier de discussie met elkaar aangaan. Entree is gratis, aanmelden kan door hier te klikken. 19:30 – 22.00 uur | Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht | www.politiek2015.nl

Wacht nou eens op de hulpvraag!

Door Anika Altaf | 29 mei 2020

Bij deze COVID-19 crisis initiëren ontwikkelingsorganisaties allerlei acties in tientallen landen in Azië en Afrika. Maar sluiten die wel aan op waar mensen behoefte aan hebben en zijn deze wel kosteneffectief? Anika Altaf en Betteke de Gaay Fortman pleiten ervoor om niet in oude reflexen terug te vallen, maar nauwgezet uit te zoeken wat de hulpvraag is en goed te luisteren naar de mensen om wie het gaat.

Lees artikel

Corona steun via particuliere initiatieven

Door Marc Broere | 28 mei 2020

Niet alleen grote organisaties zijn actief met het geven van noodhulp tijdens de coronacrisis. Wilde Ganzen is een speciaal corona fonds gestart voor Nederlandse particuliere initiatieven en hun lokale partners. Zij zitten vaak in haarvaten van de samenleving en kunnen de meest gemarginaliseerde groepen bereiken.

Lees artikel

5 kernwaarden voor inclusieve waardeketens

Door Maria van der Heide | 27 mei 2020

De coronacrisis biedt kansen om te praten over wat het begrip waarde echt betekent in waardeketens, schrijven Maria van der Heide en Danielle Hirsch in deze opiniebijdrage. Waarde wordt nu uitgedrukt in economische termen als winst en groei. Maar wat hebben we aan winst en groei als de grondstoffen op zijn, mensen onbeschermd op straat staan en het klimaat de aarde onleefbaar maakt? Er zijn waardeketens, die wél werken en waar waarde een veel breder begrip is. 5 kernwaarden voor inclusieve waardeketens.

Lees artikel