Door:
Marc Broere

26 april 2010

Categorieën

Oxfam Novib heeft met het internationale rapport ‘21st Century Aid’  hard uitgehaald naar ‘kortzichtige critici’ die tegen alle vormen van ontwikkelingshulp ageren. De organisaties roept de ministers van Ontwikkelingssamenwerking, bijeen in de G8 in Canada, op om te blijven investeren in armoedebestrijding. In het rapport dat vandaag gepresenteerd wordt probeert Oxfam Novib de claim te weerleggen dat arme landen veel beter zonder hulp verder kunnen en moeten vertrouwen op buitenlandse investeringen, overheidsleningen en belastingen. Oxfam stelt dat die zaken wel belangrijk zijn, maar zeker in de huidige crisis niet op korte termijn kunnen voorzien in de behoeften van arme landen. ‘De discussie over ontwikkelingsbudgetten is, zeker in Nederland, heel bekrompen geworden’,  stelt directeur Farah Karimi in een verklaring. ‘Uiteraard moet hulp effectief gegeven worden en moeten we corruptie tegengaan. Maar pleiten voor halvering of afschaffing is inhumaan. We kunnen hulp pas afschaffen als aan de voorwaarden voor maatschappelijke en economische ontwikkeling in arme landen is voldaan. Maar in plaats van daaraan te werken, bestelen rijke landen en veel internationale bedrijven feitelijk nog altijd de arme landen. Met de ene hand geven ze ontwikkelingshulp, maar via oneerlijke handel verdienen ze een veelvoud terug. En met trucs onttrekken internationale bedrijven meer belastinggeld aan arme landen dan het totale internationale ontwikkelingsbudget.’ Successen van hulp Het Oxfam rapport geeft voorbeelden van successen van hulp. Zoals 33 miljoen kinderen die in de afgelopen tien jaar onderwijs hebben gekregen en een vertienvoudiging van het aantal HIV/Aids behandelingen sinds 2004. Versterking van maatschappelijke organisaties werkt volgens de ontwikkelingsorganisatie bijvoorbeeld in Malawi, waar lokale organisaties de overheidsuitgaven kritisch volgen en nagaan of de beloftes aan de arme bevolking worden nagekomen. In Mali verdubbelden dankzij een hulpproject de belastinginkomsten in 8 jaar tijd. Het rapport doet ook aanbevelingen om de effectiviteit en betrouwbaarheid van hulp te verhogen. Hulp in de 21e eeuw moet naast basisvoorzieningen, vooral  de voorwaarden scheppen voor mensen om zelf hun ontwikkeling ter hand te nemen en voor hun rechten op te komen. Dat vraagt verantwoordelijke overheden en mondige burgers georganiseerd in maatschappelijke organisaties, die corruptie helpen tegengaan en leiders ter verantwoording roepen. ‘De wereld kan niet doorgaan met het negeren van armoede’, stelt Karimi. ‘Daarom moeten de G8 hun beloftes uit Gleneagles (de armoedetop in 2005 waar de rijkste landen beloofden om 27 miljard dollar extra uit te geven aan ontwikkelingshulp, waarvan er uiteindelijk slechts 6 miljard werd uitgekeerd, mb) eindelijk eens nakomen. Daarbij dwingen de gevolgen van de voedselcrisis en de klimaatcrisis ons tot een veel drastischer aanpak. Uiteindelijk zullen we een duurzame en rechtvaardige globale economie moeten opbouwen. Dat is net zo goed ons belang als dat van de arme landen.’

Opinie: ‘Brief minister Kaag over maatschappelijk middenveld: analytisch zwak en weinig ambitieus’

Door Fons van der Velden | 09 juli 2019

Het is een groot goed dat de Nederlandse overheid zoveel fondsen ter beschikking stelt voor de versterking van maatschappelijke organisaties en maatschappelijk middenveld, schrijft Fons van der Velden in deze opiniebijdrage naar aanleiding van de kamerbrief van minister Kaag. Maar hij vindt de brief analytisch zwak en van weinig ambitie getuigen. Wat had beter gekund?

Lees artikel

Tip 3 aan Kaag: ‘Lever in op je privilege en geef zuidelijke organisaties meer inspraak bij het bepalen van prioriteiten’

Door Lizan Nijkrake | 08 juli 2019

Minister Kaag werkt hard aan een nieuw subsidiekader voor het maatschappelijk middenveld. Ze wil meer eigenaarschap geven aan zuidelijke ngo’s om hen meer legitimiteit te geven, en ziet daarbij een andere rol voor Nederlandse organisaties. Vice Versa vroeg vier zuidelijke organisaties hoe zij dit zien. Wat is hun gouden tip voor onze minister? Met vandaag Carla López Cabrera, directeur van Fondo Centroamericano de Mujeres (FCAM) in Nicaragua, een feministisch fonds dat lokale vrouwenrechtenbewegingen in Centraal Amerika steunt.

Lees artikel

Shifting fundamental power issues in funding relationships

Door Evelijne Bruning Ruerd Ruben en Lau Schulpen | 02 juli 2019

This article claims that the current aid architecture favours clientilism, dependency and short-term projects. The authors Evelijne Bruning (The Hunger Project) Ruerd Ruben (Wageningen University & Research) and Lau Schulpen (Radboud University Nijmegen) are suggesting four possible ways to overcome this in order to shift power closer to the ground.

Lees artikel