Door:
Thomas Hurkxkens

22 april 2010

Categorieën

De Millenniumdoelendag is een jaarlijks evenement, waarbij de de Millennium Ontwikkelingsdoelen die in 2000 door de Verenigde Naties zijn aangenomen om de armoede in de wereld te reduceren centraal staan. Als Millenniumgemeente vindt Leiden dit belangrijk en wil zich daarom actief inzetten om een bijdrage te leveren aan het behalen van deze doelstellingen. Leiden heeft twee stedenbanden op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, te weten Buffalo City (Zuid-Afrika) en Juigalpa (Nicaragua). Voor deze stedenbanden zijn behalve de gemeente Leiden ook particuliere stichtingen actief. Deze Millenniumdoelendag is daarom een coproductie van zowel de gemeente Leiden als de stichting Stedenband Leiden – Buffalo City en de SVLJ. De Millenniumdoelendag zal plaatsvinden op zaterdag 29 mei van 10.00-14.00 uur op het plein voor de Hooglandse Kerk en zal voornamelijk gericht zijn op kinderen in de basisschoolleeftijd en hun ouders. Deze dag zal uit een groot aantal activiteiten bestaan, zoals een debat tussen kinderen uit groep 8 over het belang van de Millenniumdoelen, een workshop djembé, een poppenkast, een talentenjacht met acts in het thema van de millenniumdoelen, een workshop zumba en daarnaast zullen er nog tal van activiteiten plaatsvinden zoals een Fair Trade wereldcafé, een informatiemarkt, een voorleeshoek, een knutselhoek en diverse spellen. Allemaal in het kader van de Millenniumdoelen. Bezoekers van deze dag zullen met name kinderen zijn, maar eventueel ook oudere broers en zussen, ouders en andere familieleden. Daarom verwachten wij wel een enigszins gemêleerd publiek.

Wacht nou eens op de hulpvraag!

Door Anika Altaf | 29 mei 2020

Bij deze COVID-19 crisis initiëren ontwikkelingsorganisaties allerlei acties in tientallen landen in Azië en Afrika. Maar sluiten die wel aan op waar mensen behoefte aan hebben en zijn deze wel kosteneffectief? Anika Altaf en Betteke de Gaay Fortman pleiten ervoor om niet in oude reflexen terug te vallen, maar nauwgezet uit te zoeken wat de hulpvraag is en goed te luisteren naar de mensen om wie het gaat.

Lees artikel

Corona steun via particuliere initiatieven

Door Marc Broere | 28 mei 2020

Niet alleen grote organisaties zijn actief met het geven van noodhulp tijdens de coronacrisis. Wilde Ganzen is een speciaal corona fonds gestart voor Nederlandse particuliere initiatieven en hun lokale partners. Zij zitten vaak in haarvaten van de samenleving en kunnen de meest gemarginaliseerde groepen bereiken.

Lees artikel

5 kernwaarden voor inclusieve waardeketens

Door Maria van der Heide | 27 mei 2020

De coronacrisis biedt kansen om te praten over wat het begrip waarde echt betekent in waardeketens, schrijven Maria van der Heide en Danielle Hirsch in deze opiniebijdrage. Waarde wordt nu uitgedrukt in economische termen als winst en groei. Maar wat hebben we aan winst en groei als de grondstoffen op zijn, mensen onbeschermd op straat staan en het klimaat de aarde onleefbaar maakt? Er zijn waardeketens, die wél werken en waar waarde een veel breder begrip is. 5 kernwaarden voor inclusieve waardeketens.

Lees artikel