Door:
Thomas Hurkxkens

19 april 2010

Categorieën

Tags

Migranten leveren niet alleen een aanzienlijke bijdrage aan de sociaal-economische ontwikkeling van fragiele staten, ze hebben ook een bijzondere verantwoordelijkheid voor de verzoening en wederopbouw in hun land. Zowel internationale samenwerking binnen migrantennetwerken als een goede opvang in Europa geeft migranten daarvoor meer mogelijkheden. Dit blijkt uit recent onderzoek onder leiding van het Centre for International Development Issues Nijmegen (CIDIN) van de Radboud Universiteit Nijmegen. Samen met collega’s uit België, Engeland, Duitsland en Frankrijk onderzoeken ze de rol van maatschappelijke organisaties van verschillende transnationale gemeenschappen in conflictbeheersing. Op 22 en 23 april presenteren de onderzoekers het door de Europese Unie gefinancierde programma International Civil Society Forum on Conflicts (INFOCON). Dit gebeurt tijdens het congres Diaspora Organizations and Science. Two Worlds, One Mission: A Dialogue on Migration and Conflict. Centraal staat de vraag hoe internationale migrantennetwerken kunnen bijdragen aan wederopbouw van en conflictbeheersing in hun thuislanden. Diaspora Organizations and Science. Two Worlds, One Mission: A Dialogue on Migration and Conflict (Congres), donderdag 22 april 2010 t/m vrijdag 23 april 2010, Valdin, Van Peltlaan 4, Nijmegen.

Groot geld gevraagd voor klimaatadaptatie

Door Joris Tielens | 17 september 2019

Klimaatadaptatie is nodig en dat vergt véle miljarden, maar commerciële geldschieters vinden het vaak te riskant. Een nieuw Nederlands klimaatfonds zal 160 miljoen euro overheidsgeld gebruiken om toch privaat geld aan te trekken. Hoe gaat het DFCDwerken? Een interview met FMO.

Lees artikel

Een klimaatlijst voor Kaag

Door Joris Tielens | 13 september 2019

Stoppen met subsidies en exportkredieten voor fossiele brandstoffen, het beprijzen van CO2 en het tegengaan van belastingontduiking door de fossiele industrie. Het zijn een aantal zaken waarvoor minister Kaag internationaal moet pleiten tijdens de klimaattop in New York op 23 september, volgens de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV).

Lees artikel

De vergeten klimaattafel

Door Joris Tielens | 04 september 2019

Het klimaatakkoord is veelbesproken, maar de helft van de ‘Nederlandse’ CO2-uitstoot blijft onderbelicht: die in het buitenland. Valt klimaatverandering te beperken door geen subsidies meer te geven aan de fossiele industrie, door meer klimaatdiplomatie? Heleen de Coninck en Marcel Beukeboom kijken voorbij de grenzen.

Lees artikel