Ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib maakt zich grote zorgen over de door de VVD voorgestelde bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking. In het verkiezingsprogramma dat de partij 9 april presenteerde wordt voorgesteld om het Nederlandse ontwikkelingsbudget te halveren. Volgens Oxfam Novib is deze keuze is ‘kil en onverantwoord’ stelt Farah Karimi, directrice van de organisatie. In haar persbericht wijst Oxfam Novib er op dat veel Europese landen hun relatieve uitgaven aan ontwikkelingshulp juist verhogen. Daarbij is het Nederlandse budget door de economische crisis al met 12 procent gekrompen. Een korting die de VVD voorstelt is daarom onverantwoord. Farah Karimi: “Zo’n korting midden in de economische crisis die juist arme landen raakt, is cynisch voor de armsten van de wereld, maar schaadt  ook de Nederlandse positie in de wereld.” De organisatie verwijst naar de Commissie Internationale Samenwerking die stelde dat een korting op het hulpbudget ten koste zou gaan van de invloed van Nederland in het buitenland. In de bezuinigingsvoorstellen die ambtenaren vorige week deden werd ontwikkelingssamenwerking ook al hard getroffen (klik hier voor de voorstellen). De VVD stelt nu voor om het budget voor te verlagen onder de 0,7 procent van het BBP. Oxfam Novib wijst er op dat ontwikkelingssamenwerking en duurzame investeringen Nederland juist economische kansen biedt. De organisatie erkent dat de hulp wel efficiënter kan en moet. Foto: Nick van Ormondt

Nieuwe burgerbewegingen op de bres voor Europese waarden

Door Guido Deuzeman | 08 mei 2019

Op 23 mei mogen we weer naar de stembus en er staat wat op het spel. De waarden onder de EU zelf staan onder druk. Ook in ons eigen land, zegt Guido Deuzeman. Maar gelukkig is er een groeiende beweging in Europa en Nederland van mensen die een grens willen trekken en zich laten horen. En werken ngo’s vaker succesvol samen om die mensen te mobiliseren. De campagne Hart boven Hard is een goed voorbeeld.

Lees artikel

‘Van deze rechtsstaat-in-naam wens ik de versierselen niet langer te dragen’

Door Marc van Dijk | 19 april 2019

Trots en dankbaar was Nico Keulemans toen hij door de koningin geridderd werd, na een leven vol ontwikkelingswerk. Nu stuurt de 88-jarige zijn onderscheiding terug. Hij herkent de rechtsstaat Nederland niet meer.

Lees artikel

Zijn we klaar voor verandering?

Door Siri Lijfering | 08 april 2019

Maatschappelijke organisaties staan wereldwijd onder druk. Dit kan het einde betekenen van het bestaan van een kritisch maatschappelijk middenveld én van internationale samenwerking. Door lokale organisaties te brandmerken als spreekbuis van het westen, proberen overheden kritische organisaties vleugellam te maken. Lokale fondsenwerving en mobilisatie van een sterke achterban zijn daarmee belangrijker geworden dan ooit.

Lees artikel