Door:
Marc Broere

6 april 2010

Categorieën

Met gepaste trots presenteren we de eerste Vice Versa nieuwe stijl die vandaag uitkomt. We hopen dat u het blad met een nieuwe en frisse blik zal lezen. Want een frisse blik kan nooit kwaad. In opdracht van lokaalmondiaal heeft ontwerpbureau Sazza Vice Versa een grafische metamorfose aangemeten. Tegelijk met het uiterlijk is de bladformule aangescherpt. Vice Versa wil nog beter gaan inspelen op actuele discussies binnen de ontwikkelingssamenwerking, zoals die over het nieuwe subsidiekader en de opvolging van het WRR-rapport. De schaarse ruimte in het blad wordt besteed aan rubrieken en artikelen die het debat verdiepen en versterken. Bij deze ambitie past ook de vaste nieuwe column van oud-minister Jan Pronk en de wetenschapsrubriek ‘Wat is wijsheid?’, die wordt samengesteld door Lau Schulpen van het CIDIN. Ten slotte is ook de website www.viceversaonline.nl vernieuwd. U kunt er onder meer terecht voor relevante nieuwsberichten en weblogs van mensen uit de sector. Redacteuren van Vice Versa bezoeken debatten over ontwikkelingssamenwerking en doen daar direct verslag van. Zoals de nieuwe ondertitel van het blad al zegt: Vice Versa weet wat er speelt!’ Vernieuwing is waar het om draait in de discussie over de toekomst van onze ontwikkelingssamenwerking. Oud-minister Koenders kondigde tijdens zijn regeerperiode met veel bombarie zijn ‘moderniseringsagenda’ aan. Nu hij het speelveld heeft verlaten, moeten we helaas constateren dat er van echte modernisering nog weinig terecht is gekomen. Een vrijwel unaniem bekritiseerd nieuw Medefinancieringsstelsel is het enige wapenfeit dat Koenders kan laten zien.  Als het om vernieuwing en verandering gaat, is de missie van Peter van Lieshout en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) een stuk succesvoller geweest. Het WRR-rapport heeft namelijk wél tot een inhoudelijk debat over ontwikkelingssamenwerking en de rol van Nederland in de wereld geleid. Ook in Vice Versa hebben we een aantal elementen uit dit rapport opgepakt. In dit nummer staan prikkelende essays van Kees Zevenbergen en Hans Rijneveld over wat naar hun mening concrete vervolgstappen moeten zijn. De sector moet het zélf oppakken, stelt Zevenbergen, en weer durven dromen. ‘Denk groots’, schrijven beide heren. En dat gebeurt gelukkig ook al, zoals uit het tweegesprek tussen de directeuren van ICCO en Cordaid naar voren komt. We brachten Jack van Ham en René Grotenhuis in gesprek, wat leidde tot een boeiende discussie. Beide ontwikkelingsorganisaties zijn elk op hun eigen manier bezig met verandering en vernieuwing. Ook uiten ze hun onvrede over het nieuwe subsidiestelsel van de overheid. ‘Ik wilde het liefst niet meedoen voor MFS-2, ik wilde mijn tijd niet steken in verplichte allianties ’, zegt Grotenhuis. ‘Maar ik heb geen manier kunnen vinden om zónder overheidsgeld duizend partners en driehonderd medewerkers te kunnen steunen en betalen. Uiteindelijk heb ik de knop omgezet en gewoon de aanvraag ingediend.’ Maar hun houding richting de overheid zal wel veranderen. ‘Ik vind dat we wat vaker de rand moeten opzoeken’, zegt Jack van Ham. ‘Ik heb ervan genoten toen ik door twee ministers ter verantwoording werd geroepen omdat we MFS-geld hadden gebruikt voor filmpjes over asielzoekers. We zouden vaker naar Den Haag geroepen moeten worden om uit te leggen over wat we nu weer aan het doen zijn. Niet om over bureaucratische rompslomp te praten.’ Als Koenders de ontwikkelingssector had uitgedaagd om zélf met innovatie- en moderniseringsplannen te komen in plaats van regeltjes en verplichte samenwerking op te dringen, waren we waarschijnlijk op grotere schaal al veel verder geweest. Maar er gloort hoop. Door de val van het kabinet is een vacuüm ontstaan, omdat  belangrijke beslissingen even <i>on hold<i> zijn gezet.  Laat de ontwikkelingssector gebruikmaken van dit vacuüm om te dromen, visionair te zijn, over institutionele belangen heen te kijken en zelf met vernieuwende ideeën te komen over welke kant het op moet. Met deze zichtbaar veranderde Vice Versa willen we graag het goede voorbeeld geven – niet alleen op het eerste gezicht, maar vooral ook met het oog op de inhoud. Marc Broere Hoofdredacteur Vice Versa marc@lokaalmondiaal.net

Verantwoordelijk voorbij de voordeur

Door Gerjan Agterhof | 04 juni 2020

Juist in tijden van nood mogen we de realiteit van groeiende mondiale ongelijkheid niet uit het oog verliezen, schrijven Gerjan Agterhof en Anique Kanters van het samenwerkingsverband Building Change. Om de coronacrisis zo effectief mogelijk te lijf te gaan is alleen financiële steun niet voldoende en is óók belangrijk om te kijken naar het eigen internationale handelen van Nederland en beleidsincoherentie aan te pakken.

Lees artikel

‘Dat iets complex lijkt, ontslaat je niet van je verantwoordelijkheid’

Door Lennaert Rooijakkers | 03 juni 2020

Vandaag deel twee van een tweeluik over hoe Nederland ervoor staat op het terrein van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Over inspirerende koplopers, en de noodzaak van een stok achter de deur. ‘IMVO moet voor bedrijven net zo logisch worden als de hygiënestandaard voor de horeca.’

Lees artikel

‘Beloon koplopers en reken af met freeriders’

Door Lennaert Rooijakkers | 02 juni 2020

Minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking wil na de zomer een nieuw beleid rond Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen vormgeven. Wat is er de afgelopen jaren bereikt, hoe staat Nederland ervoor, en wat zijn de uitdagingen? Vandaag deel een van een tweeluik: met vrijblijvende convenanten hebben Nederlandse bedrijven nog een flinke slag te maken.

Lees artikel